Ministrijām dotie uzdevumi

04.02.2022.
22-UZ-83
Likums
Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā
15.3 panta 6.daļa
Tieslietu ministrija
04.04.2022.
17.05.2022.
22-UZ-558
Likums
Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā
10.panta 2.daļas 4.punkts
Zemkopības ministrija
01.01.2023.
05.10.2022.
22-UZ-953
Institūcijas vēstule
Par Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumu Nr.740 “Noteikumi par stipendijām” 38.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam un 109.pantam (pārbaudes lieta Nr.2022-42-26C) (termiņš 01.02.2023)
Izglītības un zinātnes ministrija
12.01.2023.
11.11.2022.
22-UZ-1108
Protokols
Ministru kabineta 08.11.2022. sēdes protokols Nr. 56
34. § 3.
Izglītības un zinātnes ministrija
15.10.2023.
15.11.2022.
22-UZ-1115
Rīkojums
Par Pārresoru koordinācijas centra likvidāciju
4.
Valsts kanceleja
01.02.2023.
20.07.2022.
22-UZ-757
Protokols
Ministru kabineta 14.07.2022. sēdes protokols Nr. 36
114. § 4.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.08.2022.
23.02.2023.
23-MP-24
Atzinums
Par Latvijas kiberdrošības stratēģiju 2023.-2026. gadam
Aizsardzības ministrija
09.03.2023.
23.02.2023.
23-UZ-71
Likums
Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā
33.panta 7.daļa
Klimata un enerģētikas ministrija
01.05.2023.
07.02.2022.
22-UZ-99
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 5
31. § 6.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2025.
20.10.2022.
22-UZ-1003
Likums
Grozījumi Mobilizācijas likumā
16.panta 3.daļa
Aizsardzības ministrija
20.12.2022.
25.10.2022.
22-UZ-1024
Protokols
Ministru kabineta 18.10.2022. sēdes protokols Nr. 53
70. § 4.3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.02.2023.
21.12.2022.
22-UZ-1161
Rīkojums
Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022.-2027. gadam
6.
Pārresoru koordinācijas centrs
01.02.2023.
10.09.2021.
2008-UZD-1970
Likums
Grozījumi Saeimas kārtības rullī
118.1 p.1.d.
Pārresoru koordinācijas centrs
01.03.2023.
08.09.2021.
2016-UZD-442
Likums
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums
15.p.2.d.
Ārlietu ministrija
31.01.2024.
08.09.2021.
2020-UZD-167
Protokols
2020-MK.PROT-4#28, 28.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par centralizētā elektroenerģijas iepirkuma organizēšanu"
7.
Finanšu ministrija
01.09.2022.
08.09.2021.
2014-UZD-3576
Likums
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums
30.p.1.d.
Pārresoru koordinācijas centrs
01.10.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-1146
Protokols
2021-MK.PROT-50#36, 29.06.2021., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs"
4.
Pārresoru koordinācijas centrs
31.12.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-2039
Protokols
2020-MK.PROT-77#41, 01.12.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par finanšu līdzekļu, kas piešķirti Aizsardzības ministrijai (Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram) ar Ministru kabineta 2020.gada 27.aprīļa rīkojumu Nr.220 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", izlietojumu"
3.
Aizsardzības ministrija
01.07.2022.
30.09.2022.
22-UZ-948
Protokols
Ministru kabineta 27.09.2022. sēdes protokols Nr. 49
44. § 10.
Labklājības ministrija
01.06.2023.
07.03.2023.
23-MP-34
Tiesību akta lieta
Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformas 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.3.1.i projekta "Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide" pases apstiprināšanu
Valsts kanceleja
10.03.2023.
29.10.2021.
21-UZ-84
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 72
43. § 2.
Iekšlietu ministrija
01.09.2022.
04.11.2022.
22-UZ-1048
Likums
Grozījumi Dzelzceļa likumā
18.1 panta 2.daļa
Satiksmes ministrija
31.12.2025.