Ministrijām dotie uzdevumi

29.12.2022.
22-UZ-1172
Likums
Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"
15.panta 11.daļa
Finanšu ministrija
28.02.2023.
08.09.2021.
2017-UZD-3347
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
16.p.2.d.
Finanšu ministrija
01.03.2024.
29.11.2022.
22-UZ-1122
Institūcijas vēstule
Par atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem (termiņš 2023.gada 1.marts)
Satiksmes ministrija
16.02.2023.
08.09.2021.
2013-UZD-4492
Noteikumi
2006-MK.NOT-446, 30.05.2006., MK noteikumi, Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai nolikums
3.
Tieslietu ministrija
31.01.2024.
08.09.2021.
2021-UZD-27
Protokols
2021-MK.PROT-2#33, 07.01.2021., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Prasības veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšanai"
2.
Zemkopības ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-28
Protokols
2021-MK.PROT-2#33, 07.01.2021., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Prasības veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšanai"
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2021.
11.11.2022.
22-UZ-1107
Protokols
Ministru kabineta 08.11.2022. sēdes protokols Nr. 56
34. § 2.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.05.2023.
13.03.2023.
23-UZ-101
Protokols
Ministru kabineta 07.03.2023. sēdes protokols Nr. 13
35. § 2.
Zemkopības ministrija
13.05.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-2196
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
17.p. 3.d. 27.1)
Labklājības ministrija
11.08.2022.
23.02.2023.
23-MP-30
Tiesību akta lieta
Par civilo aizsardzību un katastrofu pārvaldīšanu
Iekšlietu ministrija
09.03.2023.
01.03.2023.
23-UZ-66
Saeimas paziņojums
Par 10 161 Latvijas pilsoņa kolektīvā iesnieguma "Neskrāpē mašīnu – prasi lielāku stāvvietu" turpmāko virzību
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2023.
25.04.2022.
22-UZ-467
Likums
Grozījumi Valsts aizsardzības finansēšanas likumā
2.panta 1.daļa
Aizsardzības ministrija
04.10.2022.
22.03.2023.
23-MP-43
Tiesību akta lieta
Par valsts īpašuma objekta Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu privatizācijai
Tieslietu ministrija
05.04.2023.
22.03.2023.
23-UZ-119
Tiesvedības dokuments
Par sprieduma lietā Nr. 2022-05-01 nosūtīšanu ( „Par Civilprocesa likuma 43.panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”)
Tieslietu ministrija
22.06.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-2187
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
31.p. 1.d.
Finanšu ministrija
01.09.2024.
08.09.2021.
2020-UZD-2189
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
32.1 p. 3.d.
Finanšu ministrija
15.11.2026.
08.09.2021.
2012-UZD-69
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
31.p. 1.d.
Finanšu ministrija
15.10.2023.
13.03.2023.
23-UZ-98
Protokols
Ministru kabineta 07.03.2023. sēdes protokols Nr. 13
23. § 3.
Ekonomikas ministrija
13.04.2023.
25.04.2022.
22-UZ-412
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 4.punkts
Finanšu ministrija
31.08.2022.
25.04.2022.
22-UZ-425
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 7.punkts
Finanšu ministrija
31.08.2022.
25.04.2022.
22-UZ-426
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 8.punkts
Finanšu ministrija
31.08.2022.
25.04.2022.
22-UZ-454
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 16.punkts
Finanšu ministrija
31.08.2022.
19.05.2022.
22-UZ-562
Protokols
Ministru kabineta 17.05.2022. sēdes protokols Nr. 27
6. § 3.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.08.2022.