Anotācija (ex-ante)

21-TA-1742: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra Ministru kabineta rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" (turpmāk – rīkojuma projekts) ir nepieciešams, lai noteiktu tiesisko regulējumu, atbilstoši kuram tiek paplašinātas personu, kurām nav derīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, pieeja reliģisko darbību veikšanas vietās, vienlaikus paredzot papildu epidemioloģiskās drošības prasības. Tāpat īslaicīgi nepieciešams noteikt, ka ieceļotājiem Latvijā no augsta riska valstīm veicami testi, lai samazinātu strauju omikron paveida izplatību Latvijā.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
1) Precizēt tiesisko regulējumu attiecībā uz iespēju apmeklēt reliģiskās darbības veikšanas vietas personām, kurām nav derīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, 2) noteikt, ka ieceļojot Latvijā (tai skaitā arī ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu), jāveic tests; 3) noteikt tirgotājiem saprotamu regulējumu pakalpojumiem autoostās un stacijās, 4) atļaut brīvdienās strādāt tirdzniecības centriem, 5) Vecgada vakarā un Jaungada naktī nepiemērot laika ierobežojumu pakalpojumu sniegšanai un pasākumu organizēšanai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ārkārtējās situācijas laikā tika panākta būtiska saslimstības ar Covid-19 samazināšanās, mirstības samazināšanās, kā arī stacionēto Covid-19 pacientu skaita samazināšanās. Taču joprojām stacionēto Covid-19 pacientu skaits pārsniedz 500, kā arī vērojams, ka saslimstība šobrīd vairs nesamazinās. SARS-CoV-2 vīrusam reprodukcijas indekss R0 ( skaitlis, kas norāda, cik veselus cilvēkus viens inficēts cilvēks aplipina) šobrīd ir tuvu skaitlim ''viens''. Pārskatot atsevišķus valstī noteiktos pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai, jāņem vērā paredzamo pastiprinātu cilvēku mobilitāti un kontaktēšanos Ziemassvētku un Jaunā gada svētku laikā. Tāpat jāņem vērā, ka situācija joprojām ir nestabila un Eiropas valstīs ir novērojams Covid-19 saslimstības pieaugums, kā arī jāņem vērā jaunā paveida omikron izplatības ātrums, kas saistīts ar tā augsto infekciozitāti.
Omikron izplatības apstākļos saistībā ar gaidāmajiem svētkiem ir sagaidāma pastiprināta iedzīvotāju mobilitāte, pastiprināta ceļošana, tai skaitā no valstīm, kur omikron paveids jau ir īpaši izplatījies, piemēram no Apvienotās Karalistes, Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Beļģijas, Īrijas, Krievijas. Tādēļ šobrīd nav iespējams būtiski mazināt epidemioloģiskās drošības pasākumus. Taču ņemot vērā psiholoģiskos un sociālos aspektus, kas ir būtiski saistībā ar Ziemassvētku un Jaunā gada atzīmēšanu, atsevišķas prasības tiek mazinātas svētku atzīmēšanai ģimenes ietvaros.
Šobrīd Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.26.2 2. un 5.26.2 3. apakšpunkts paredz, ka bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta uzrādīšanas var notikt individuāli reliģisko vietu apmeklējumi, ja tie ierobežoti laikā (ne ilgāk par 15 minūtēm), katram apmeklētājam nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamo telpu platības un tiek lietotas sejas maskas, kā arī tiek nodrošināts, ka pulcēšanās epidemioloģiski drošā vidē nenotiek vienlaikus ar individuāliem apmeklējumiem, kuros netiek uzrādīti vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāti.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
1.Lai gan spēkā esošais tiesiskais regulējums ir samērīgs un ir izsvērts no epidemioloģisko risku viedokļa, to nepieciešams precizēt, lai salāgotu ar citiem sava veida līdzīgajiem ierobežojumiem, tādējādi rīkojuma projekts saprātīgi un samērīgi, izvērtējot arī epidemioloģiskos riskus, paplašina personu, kurām nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, iespēju apmeklēt reliģisko darbību veikšanas vietas.
Daļai sabiedrības reliģiskās darbības veikšanas vietas apmeklējumam ir būtiska loma, daļa no dzīvesveida un savas emocionālās labsajūtas nodrošināšanas avots. Būtiski uzsvērt, ka iespēja apmeklēt reliģiskās darbības veikšanas vietu ir viens no reliģijas brīvības kā cilvēka pamattiesību izpausmes veidiem un ir būtiski. 
Risinājuma apraksts
1. Līdz ar to, izvērtējot epidemioloģiskos riskus, kā arī jau šobrīd spēkā esošo ārkārtējās situācijas tiesisko regulējumu, tiek precizēts rīkojuma projekts, paplašinot personu, kurām nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, iespējas apmeklēt reliģiskās darbības veikšanas vietas. Vienlaikus tiek noteikti papildu epidemioloģiskās drošības pasākumi.
Proti, rīkojuma projekts paredz, ka bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta uzrādīšanas reliģiskās darbības veikšanas vietās vienlaicīgi var atrasties ne vairāk par 10 apmeklētājiem iekštelpās, katram apmeklētājam nodrošinot ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamo telpu platības un lietojot FFP-2 respiratorus. Tāpat tiek noteikts, ka pirms ieejas reliģiskās darbības veikšanas vietā, reliģiskā organizācija nodrošina katram apmeklētājam FFP-2 respiratoru. Vienlaikus tiek nodrošināts, ka pulcēšanās epidemioloģiski drošā vidē nenotiek vienlaikus ar pulcēšanos, kurā netiek uzrādīti vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāti.
Attiecībā uz maksimālo apmeklētāju skaitu reliģiskās darbības veikšanas vietā norādāms, ka šajā skaitā neietilpst reliģiskās organizācijas garīgais un kalpojošais personāls, kurš reliģiskās darbības veikšanas vietā pilda savus pienākumus. Proti, vienlaicīgi reliģiskās darbības veikšanas vietā var atrasties ne vairāk kā 10 apmeklētāji, kuriem nav derīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta. Arī katram apmeklētājam paredzētos 15 m2 no publiski pieejamo telpu platības, nosaka no tās reliģiskās darbības veikšanas vietas telpas platības, kas paredzēta apmeklētājiem.
Būtiski uzsvērt, ka reliģiskajai organizācijai jānodrošina FFP-2 respirators katram apmeklētājam, ja pulcēšanās reliģiskās darbības veikšanas vietā norisinās personām, kurām nav derīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta. Minēto respiratoru iegādi nodrošina pati reliģiskā organizācija un rīkojuma projekts neparedz sniegt atbalstu to iegādei nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai.
Problēmas apraksts
2. Ziemassvētku un gadumijas laikā sagaidāms liels cilvēku pieplūdums Latvijā, lai svētkos pievienotos ģimenei. Ņemot vērā omikron izplatību Eiropas valstīs un Latvijas iedzīvotāju ceļošanas paradumus, iespējams augsts risks straujai omikron izplatībai arī Latvijā. Īslaicīgi, Ziemassvētku un gadumijas laikā, nepieciešams veikt īstermiņa pasākumus, lai pēc iespējas samazinātu minēto risku.
Risinājuma apraksts
2. Projekts paredz noteikt, ka ieceļotājiem Latvijā, neatkarīgi no sadarbspējīga pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāta esamības, nepieciešams veikt arī testu.  Ja pirms ieceļošanas Latvijas Republikā pēdējo 72 stundu laikā ir veikts RNS tests vai pēdējo 48 stundu laikā ir veikts antigēna tests un veiktā testa rezultāts ir negatīvs, persona to uzrāda pārvadātājam. Ja testa nav, ir jāuzrāda sadarbspējīgs sertifikāts. Pretējā gadījumā pārvadātājam ir jāatsaka iekāpšana transportlīdzeklī. Ja Covid-19 tests pirms ieceļošanas Latvijā netika veikts, tas jāveic nekavējoties pēc ieceļošanas Latvijā - tuvākajā laboratorijā, ne vēlāk kā 24 stundu laikā.
Problēmas apraksts
3. Saskaņā ar rīkojumu autoostās un stacijās biļešu tirdzniecības pakalpojumus, kā arī atsevišķus citus tirdzniecības pakalpojumus var sniegt epidemioloģiski nedrošā vidē. Autoostās un stacijās ir praktiski grūti nodalīt plūsmas tā, lai epidemioloģiski drošā un nedrošā vide nekrustotos. Tādēļ ir jāparedz īpašs regulējums, lai tirgotājiem būtu saprotams veids, kā izkārtot pakalpojumu sniegšanas vietas.
Risinājuma apraksts
3. Projekts paredz noteikt, ka gadījumā, kad autoostā vai stacijā nav iespējams organizēt epidemioloģiski nedrošā vidē sniegto saimniecisko pakalpojumu apmeklētāju plūsmas pilnīgu nodalīšanu no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem saimnieciskajiem pakalpojumiem, sadarbspējīgo sertifikātu verifikāciju jānodrošina pie saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietas, kas darbojas epidemioloģiski  drošā vidē, ieejas.
Problēmas apraksts
4. Saskaņā ar rīkojumu ir aizliegta saimniecisko pakalpojumu sniegšana tirdzniecības centros brīvdienās un svētku dienās, kas, ņemot vērā iedzīvotāju paradumus, svētku laikā var radīt papildu drūzmēšanos.
Risinājuma apraksts
4. Projekts paredz atcelt ierobežojumus pakalpojumu sniegšanai brīvdienās un svētku dienās.
Problēmas apraksts
5. Projekts aizliedz sniegt pakalpojumus un organizēt pasākumus laikposmā no plkst. 23.00 līdz plkst. 06.00.
Risinājuma apraksts
5. Ņemot vērā Jaunā gada sagaidīšanas tradīcijas, projekts paredz minēto laika ierobežojumu nepiemērot no 2021.gada 31.decembra līdz 2022.gada 1.janvārim.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Tika vērtēta iespēja papildus noteikt nepieciešamību pirms reliģiskās darbības veikšanas vietas apmeklējuma veikt antigēnu testu, kā arī paredzēt reliģiskās darbības veikšanas vietu apmeklētāju reģistrāciju.
Secināts, ka minēto risinājumu praktiskā izpilde būtu apgrūtināta, ievērojot reliģiskās darbības veikšanas vietas specifiku salīdzinājumā, piemēram, ar organizētu pasākumu vai darbavietu.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija


Izskatīts 2021.gada 16.decembra un 20.decembra Operatīvās vadības grupas sanāksmē.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu minētie epidemioloģiskās drošības pasākumi tiek attiecināti uz reliģisko darbību veikšanas vietu apmeklētājiem, pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem, ieceļotājiem Latvijā.
Ietekmes apraksts
Regulējums paplašina pakalpojumu saņemšanas iespējas.
Juridiskās personas
  • Rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu minētie epidemioloģiskās drošības pasākumi tiek attiecināti uz reliģiskajām organizācijām, pakalpojumu sniedzējiem, pārvadātājiem.
Ietekmes apraksts
Regulējums paplašina pakalpojumu sniegšanas iespējas.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Rīkojuma projekts tiek virzīts steidzamības kārtā, sabiedrības iesaiste projekta izstrādē netika organizēta. Rīkojuma grozījums ir sagatavots sadarbībā ar Veselības ministriju un reliģisko organizāciju pārstāvjiem. Rīkojuma projektā skartie jautājumi ir diskutēti Operatīvās vadības grupā. Izskatīts 2021.gada 16.decembra un 20.decembra Operatīvās vadības grupas sanāksmē.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projektā noteikti epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas skar sabiedrības veselību.

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi