Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-353 (DV)
Par sadarbības principiem ar trešajām valstīm
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Ārlietu ministrija
23-TA-352
Pārskats Ministru kabinetam par noslēgto publiskās un privātās partnerības līgumu izpildi 2022. gadā
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Finanšu ministrija
23-TA-341 (IP)
Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai veiktu iemaksas Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas projekta "Mīnu risku attīrīšana Eiropā (MIRICLE)" ietvaros 2023. gadā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
23-TA-335
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM
08.02.2023.
13.02.2023.
23-TA-333
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
07.02.2023.
23-TA-329
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM
07.02.2023.
10.02.2023.
23-TA-321 (DV)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
23-TA-319
Par valsts budžeta finansējuma sadalījumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai 2022./2023. mācību gada otrajā semestrī
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, IZM, TM
06.02.2023.
09.02.2023.
23-TA-311
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
23-TA-309
Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2023. gadam
Informatīvais ziņojums
Izskatīts
Finanšu ministrija
06.02.2023.
23-TA-308
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par 2023. gada 9.-10. februāra ārkārtas Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"
ESVIS projekts
Izskatīts
Ārlietu ministrija
23-TA-306
Par Aizkraukles novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Galdupes ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
07.02.2023.
21.02.2023.
23-TA-301 (IP)
Paskaidrojums par apelācijas sūdzību lietā Nr. A420273121
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Izskatīts
Veselības ministrija
23-TA-299
Par Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu par 2023.gada budžetu un budžeta ietvaru 2023.-2025.gadam
MK sēdes protokollēmuma projekts
Izskatīts
Finanšu ministrija
06.02.2023.
23-TA-298
 LPS protokols
MK sēdes protokollēmuma projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
23-TA-295
Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
06.02.2023.
23-TA-294
Par Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra sēdes protokollēmuma (protokols Nr. 37, 2. §) “Informatīvais ziņojums “Par pašvaldību saistošo noteikumu izdošanas pilnvarojumu”” 2. punktā dotā uzdevuma izpildi
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
LPS, TM, VARAM
07.02.2023.
21.02.2023.
23-TA-293
Grozījums Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Klimata un enerģētikas ministrija
FM, SPRK, TM
06.02.2023.
09.02.2023.
23-TA-292
Par valsts aizsardzības civilā dienesta ieviešanu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, IZM, LM, LSA, TB, TM, VK, VM
06.02.2023.
20.02.2023.
23-TA-287
Par Latvijas nacionālās pozīcijas projektu par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par maksām un nodevām, kuras maksājamas Eiropas Zāļu aģentūrai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2017/745, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 297/95 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 658/2014
ESVIS projekts
Izskatīts
Veselības ministrija
23-TA-286
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 541 "Bīstamo kravu aprites kontroles kārtība"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Satiksmes ministrija
23-TA-284
Zinojums par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Veselības ministrija
07.02.2023.
23-TA-282 (IP)
Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
23-TA-280
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Finanšu ministrija
06.02.2023.
23-TA-279
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Valsts kanceleja
FM
02.02.2023.
08.02.2023.