Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2471
Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi" un tās vispārējo stratēģisko mērķi
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
PKC, TM, VK
15.08.2022.
22.08.2022.
22-TA-2467
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
12.08.2022.
26.08.2022.
22-TA-2465
Par Valdības deklarācijā un Valdības rīcības plānā noteikto uzdevumu izpildi un par plānoto apņemšanos īstenošanu nozarē un to ietekmi uz Latgales reģionu
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Zemkopības ministrija
15.08.2022.
22-TA-2464
Ziņojums par Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plāna Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošo uzdevumu izpildi un to ietekmi uz Latgales reģionu
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
12.08.2022.
22-TA-2461 (IP)
Paskaidrojums par apelācijas sūdzību lietā Nr.A420263821
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
22-TA-2459
Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Latvijas proves birojs” un tās stratēģisko mērķi
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
KP, PKC, TM, VK
12.08.2022.
22.08.2022.
22-TA-2458
Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas ”Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi sadarbības tīklu programmas ietvaros
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LDDK, TM
15.08.2022.
29.08.2022.
22-TA-2456
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
15.08.2022.
22-TA-2455
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 322 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" pirmās un otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, TM, VARAM
15.08.2022.
29.08.2022.
22-TA-2453 (IP)
Paskaidrojums par apelācijas sūdzību lietā Nr.A420258421
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
22-TA-2452
Informatīvais ziņojums “Par Ekonomikas ministrijai Valdības deklarācijā un Valdības rīcības plānā noteikto uzdevumu izpildi, kā arī plānoto apņemšanos īstenošanu un pasākumu ietekmi uz Latgales reģionu”
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
15.08.2022.
22-TA-2446
Informatīvais ziņojums par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums)
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Finanšu ministrija
AM, EM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
12.08.2022.
26.08.2022.
22-TA-2445
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
12.08.2022.
17.08.2022.
22-TA-2443
Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 381 "Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas noteikumi";
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2441
Īsziņojums par Tieslietu ministrijas pieteiktajiem jautājumiem izskatīšanai Ministru kabineta izbraukuma sēdē 2022. gada 23. augustā Ludzā
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Tieslietu ministrija
12.08.2022.
22-TA-2440
Informatīvais ziņojums “Par labklājības nozarē īstenotajām reformām un pasākumiem Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību izpildei”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, LPS, PKC, TM
10.08.2022.
15.08.2022.
22-TA-2439
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 158 "Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes nolikums"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, TM
12.08.2022.
26.08.2022.
22-TA-2436
Ziņojums par Deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plānā noteikto uzdevumu izpildi un plānoto apņemšanos īstenošanu iekšlietu nozarē un to ietekmi uz Latgales reģionu
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
10.08.2022.
22-TA-2433 (IP)
Atbildes raksts Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-28-03 “Par Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 244. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
22-TA-2432
Enerģijas lietotāju apgāde agrīnās brīdināšanas un trauksmes līmeņa izsludināšanas laikā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
09.08.2022.
22-TA-2431
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali”
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, IEM, TM
11.08.2022.
16.08.2022.
22-TA-2426
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 5. aprīļa rīkojumā Nr. 252 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, IEM, TM
11.08.2022.
16.08.2022.