Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2067
Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils teātris" peļņas daļu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, LBAS, PKC, TM
22.06.2022.
08.07.2022.
22-TA-2065
Par nacionālo pozīciju "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu regulai, ar ko paredz pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošībuEiropas Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās" iekļaušanu šī gada 5. jūlija Ministru kabineta sēdes darba kārtībā
ESVIS projekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2059
Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" peļņas daļu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, LBAS, PKC, TM
22.06.2022.
08.07.2022.
22-TA-2044
Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības Novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, TM, ĀM
22.06.2022.
29.06.2022.
22-TA-2040
Ministru kabineta vēstules projekts Saeimas Pilsonības, migrācijas un saliedētības komisijai "Par atbalsta nodrošināšanu nevaldības organizācijām, kuras sniedz atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem"
Ministru Kabineta vēstules projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
22.06.2022.
22-TA-2038
"Par 2022. gada 28. jūnija Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem" un nacionālo pozīciju projektiem
ESVIS projekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2037
Par Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2022. gada 27. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2034
Informatīvais ziņojums par darba vidē balstītas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Skolotājs” ilgtspējas nodrošināšanu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, KM, LBAS, LIVA, LIZDA, LPS, LSA, TM
22.06.2022.
29.06.2022.
22-TA-2032
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz patērētāju iespēcināšanu zaļās pārkārtošanās procesam, nodrošinot viņiem labāku aizsardzību pret negodīgu praksi un viņu labāku informētību, groza Direktīvu 2005/29/EK un Direktīvu 2011/83/ES"
ESVIS projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2030
Par Mārtiņu Libertu
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
21.06.2022.
22-TA-2029
Informatīvais ziņojums par normatīvā regulējuma priekšlikumiem elektroenerģijas piegādes neplānotu pārtraukumu gadījumā. 
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LBAS, LDDK, SPRK, Sadales tīkls, TM
22.06.2022.
29.06.2022.
22-TA-2024
Par speciālās izglītības iestāžu tīkla izvērtējumu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LM, LPS, PKC, TM, VARAM, VM
22.06.2022.
08.07.2022.
22-TA-2023
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
21.06.2022.
22-TA-2022
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par 2022. gada 23.-24. jūnija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"
ESVIS projekts
Iesniegts
Ārlietu ministrija
22-TA-2017
Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par publisko elektronisko sakaru tīklu un tajos izmantoto iekārtu, programmatūru un ārpakalpojumu drošības prasībām, kompetentajām iestādēm drošības prasību piemērošanas uzraudzībai un to funkcijām uzraudzības jomā"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Aizsardzības ministrija
22-TA-2011
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts proves uzraudzību””
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Finanšu ministrija
22-TA-2010
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 6. marta noteikumos Nr. 149 "Vadītāju reģistrācijas noteikumi pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Satiksmes ministrija
22-TA-2002
Psihiskās veselības aprūpes organizēšanas uzlabošanas plāns 2023.-2025.gadam
Plāna projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Veselības ministrija
22-TA-2001
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
16.06.2022.
21.06.2022.
22-TA-1998
Par Zāļu valsts aģentūras 2022. gada budžeta apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
16.06.2022.
21.06.2022.
22-TA-1997
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija
22-TA-1995
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 350 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Uzglabāšanas atbalsts""
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
17.06.2022.
22.06.2022.
22-TA-1994
Informatīvais ziņojums “Par turpmāko rīcību čeku loterijas organizēšanā”
Informatīvais ziņojums
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Finanšu ministrija
22-TA-1993
Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2022.–2024. gadam
Plāna projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
17.06.2022.
22-TA-1990
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Tieslietu ministrija