Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-3213 (IP)
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par vides sociālās un pārvaldības (ESG) reitinga darbību pārredzamību un integritāti"
ESVIS projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
23-TA-3211
Par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2023. gada 19. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Iesniegts
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-3209 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-509/23 Laimz
Latvijas Republikas nostājas projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
23-TA-3207
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz zobārstniecības amalgamu un citiem dzīvsudrabu saturošiem produktiem, ar kuriem piemēro ražošanas, importa un eksporta ierobežojumus, groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 17.maija Regulu (ES) 2017/852 par dzīvsudrabu"
ESVIS projekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-3204
Informatīvais ziņojums par 2023. gada 13. decembra ES-Rietumbalkānu samitu
ESVIS projekts
Iesniegts
Ārlietu ministrija
23-TA-3203
Par 2023. gada 14.-15. decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Iesniegts
Ārlietu ministrija
23-TA-3201
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2023. gada 18. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-3199
Par Ginta Sīviņa atbrīvošanu no Rīgas brīvostas valdes locekļa amata un Sanda Šteina iecelšanu Rīgas brīvostas valdes locekļa amatā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
TM
08.12.2023.
13.12.2023.
23-TA-3195
Par Ministru kabineta pilnvarojumu ārlietu ministram Arturam Krišjānim Kariņam
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iesniegts
Valsts kanceleja
11.12.2023.
23-TA-3194
Par Anda Zariņa atbrīvošanu no Ventspils brīvostas valdes locekļa amata un Artūra Zandersona iecelšanu Ventspils brīvostas valdes locekļa amatā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
TM
08.12.2023.
13.12.2023.
23-TA-3191
Ministru kabineta atbildes vēstules projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai 
Ministru Kabineta vēstules projekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, IEM
08.12.2023.
13.12.2023.
23-TA-3188
Informatīvais ziņojumu "Par Eiropas Savienības aktualitātēm"
ESVIS projekts
Iesniegts
Ārlietu ministrija
23-TA-3187
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 19. aprīļa rīkojumā Nr. 196 "Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību precizēšanu valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanai"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
11.12.2023.
23-TA-3184
Par apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammām
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
11.12.2023.
23-TA-3183
Atbildes vēstules projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai par tiesu ekspertīžu institūta reformas gaitā identificētajām problēmām
Ministru Kabineta vēstules projekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, IEM
07.12.2023.
12.12.2023.
23-TA-3179
Par Ministru kabineta 2023. gada 28.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 59., 37. §, 5. punkta) "Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 514 "Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu""" 5. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, TM
11.12.2023.
14.12.2023.
23-TA-3176 (IP)
Par Rail Baltica projekta tvērumu un īstenošanas plāniem, nodrošinot projekta funkcionalitāti un starpvalstu dzelzceļa līniju savienojumu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
23-TA-3175
Par Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīguma par Atveseļošanas un noturības mehānisma papildinājumu
Noteikumu projekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Iesniegts
Finanšu ministrija
11.12.2023.
23-TA-3174
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Labklājības ministrija
23-TA-3172 (DV)
Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar ārvalstu domnīcām 2024. gadā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
23-TA-3171
Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2024. gada 1. janvāra līdz 31. martam
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
08.12.2023.
23-TA-3169 (IP)
Iespējamo līgumsaistību izbeigšanas scenāriju izvērtējums pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanai
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
23-TA-3168
Par apropriācijas palielināšanu Kultūras ministrijai
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Kultūras ministrija
11.12.2023.
23-TA-3158
Par informatīvo  ziņojumu  “Par vēlēšanu procesu nodrošināšanai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju,  resursu apjomu un ilgtermiņa vīziju”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
CVK, FM, IEM, LPS, TM, VK
08.12.2023.
13.12.2023.
23-TA-3157
Par Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plānā onkoloģijas jomā 2022.–2024. gadam iekļauto SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" un VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma izlietojumu.
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, TM
11.12.2023.
14.12.2023.