Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1537
Noteikumi par valsts atbalstu pašvaldībām atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem ilgstošas  sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, LPS, TM
03.12.2021.
08.12.2021.
21-TA-1535
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, TM
02.12.2021.
03.12.2021.
21-TA-1533
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, TM
02.12.2021.
03.12.2021.
21-TA-1532
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, TM, VK
02.12.2021.
07.12.2021.
21-TA-1528
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
FM
02.12.2021.
03.12.2021.
21-TA-1525
Par pieeju bankomātiem lielajos T/C
Ministru Kabineta vēstules projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
EM, TM
01.12.2021.
02.12.2021.
21-TA-1524
Par nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 4, Rīgā, pirkšanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, TM
02.12.2021.
07.12.2021.
21-TA-1523
Informatīvais ziņojums “Par Brexit korekcijas rezervi”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Finanšu ministrija
TM
02.12.2021.
07.12.2021.
21-TA-1516
Atbildes projekts tiesībsargam (par atbalstu speciālās pārtikas iegādei)
Ministru Kabineta vēstules projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
02.12.2021.
03.12.2021.
21-TA-1511
Informatīvais ziņojums par grāmatvedības un personāla lietvedības funkciju centralizāciju valsts pārvaldē
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Valsts kanceleja
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, PKC, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, ĀM
01.12.2021.
15.12.2021.
21-TA-1507
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumos Nr. 772 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, TM
01.12.2021.
03.12.2021.
21-TA-1506
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM
30.11.2021.
02.12.2021.
21-TA-1502
Latvijas Republikas valsts robežas joslas, patrulēšanas joslas un robežzīmju uzraudzības joslas iekārtošanas un uzturēšanas noteikumi
Noteikumu projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
02.12.2021.
21-TA-1501
Covid-19 vakcinācijas gaitas ziņojums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
30.11.2021.
21-TA-1500
Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
29.11.2021.
21-TA-1499
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 1. marta rīkojumā Nr. 130 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM
01.12.2021.
06.12.2021.
21-TA-1497
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 229 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības centriem"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, TM
01.12.2021.
06.12.2021.
21-TA-1495
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
EM, TM, VM
29.11.2021.
29.11.2021.
21-TA-1494
Pavadvēstule "Par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2021. gada 2. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-1493
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM
01.12.2021.
08.12.2021.
21-TA-1491
Informatīvais ziņojums
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Finanšu ministrija
29.11.2021.
21-TA-1489
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 227 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LM, TM
29.11.2021.
02.12.2021.
21-TA-1488
Par Latvijas Republikas nacionālāmpozīcijām un informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2021. gada 7.decembra sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetences jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1487
 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM
02.12.2021.
16.12.2021.
21-TA-1486
Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā"
Likumprojekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
01.12.2021.