Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-264
Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums.
Likumprojekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
25.01.2022.
22-TA-263
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
25.01.2022.
22-TA-260
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
25.01.2022.
22-TA-258
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
24.01.2022.
22-TA-255
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19 
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Veselības ministrija
24.01.2022.
22-TA-254
Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, Covid-19 testēšanu un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Veselības ministrija
24.01.2022.
22-TA-253
Pavadvēstule Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2022. gada 1.februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
22-TA-251
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM
24.01.2022.
26.01.2022.
22-TA-247
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.2. pasākuma “Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei” īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, LLPA, LPS, TM, VARAM, VM
25.01.2022.
08.02.2022.
22-TA-246
Noteikumi par kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību, ja vakcinācijas pret Covid-19 infekciju izraisīto blakusparādību dēļ nodarīts smags vai vidēji smags kaitējums pacienta veselībai vai dzīvībai, kā arī kārtību, kādā atlīdzina ar ārstniecību saistītos izdevumus, ja tā bijusi nepieciešama, lai novērstu vai mazinātu nodarītā smagā vai vidēji smagā kaitējuma sekas.
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
LLSA, VK
25.01.2022.
07.02.2022.
22-TA-239
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
25.01.2022.
22-TA-232
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
25.01.2022.
22-TA-227
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-213
Informatīvais ziņojums par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Finanšu ministrija
EM
24.01.2022.
22-TA-209
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
24.01.2022.
26.01.2022.
22-TA-208
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
22-TA-206
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
25.01.2022.
01.02.2022.
22-TA-203
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
AM, FM, TM, VARAM, VM, ĀM
21.01.2022.
26.01.2022.
22-TA-202
 Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Kanādas vadītajā operācijā "UNIFIER" Ukrainā
Saeimas lēmumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, TM, ĀM
25.01.2022.
08.02.2022.
22-TA-200
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
25.01.2022.
28.01.2022.
22-TA-199
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
21.01.2022.
26.01.2022.
22-TA-197
Informatīvais ziņojums “Par Finanšu sektora attīstības plāna 2021.-2023.gadam izpildi”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, FKTK, IZM, LAA, LB, LFNA, LM, LVCA, PKC, TM, VARAM, VK, ZM
21.01.2022.
04.02.2022.
22-TA-196
Par Ministru kabineta atbildes vēstules projektu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai
Ministru Kabineta vēstules projekts
Iesniegts
Pārresoru koordinācijas centrs
25.01.2022.
22-TA-194
Informatīvais ziņojums "Par publisko iepirkumu centralizāciju"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Finanšu ministrija
AM, EM, IEM, IZM, KM, KNAB, LLPA, LM, LPS, RACA, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
19.01.2022.
02.02.2022.
22-TA-193
Informatīvais ziņojums „Par atbalsta programmas „Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem” finansējumu tās turpināšanai””
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, LTRK, TM
18.01.2022.
21.01.2022.