Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-2447
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Padomes secinājumu
projektu par pasākumiem, lai uzlabotu romu tautības cilvēku, kas dzīvo nošķirtās apdzīvotās vietās, mājokļa situāciju"
ESVIS projekts
Iesniegts
Kultūras ministrija
23-TA-2437
Par atbildi Latvijas Republikas Saeimai
Ministru Kabineta vēstules projekts
Iesniegts
Klimata un enerģētikas ministrija
28.09.2023.
23-TA-2432 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr. A420123823 par pieteicēju apelācijas sūdzību
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
23-TA-2430
Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"
Likumprojekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, TM
27.09.2023.
02.10.2023.
23-TA-2428
Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, TM, VK
28.09.2023.
03.10.2023.
23-TA-2421
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
27.09.2023.
11.10.2023.
23-TA-2419
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM
25.09.2023.
28.09.2023.
23-TA-2417 (IP)
Par Ministru kabineta 2023. gada 1. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 29 51. §) 3. punktā ietvertajiem uzdevumiem
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
23-TA-2415
Par veselības nozarei papildus piešķirto finansējumu 2023. gadā
Informatīvais ziņojums
Izskatīts
Finanšu ministrija
26.09.2023.
23-TA-2414
Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2024. gadam un budžeta ietvaram 2024.–2026. gadam
Informatīvais ziņojums
Izskatīts
Finanšu ministrija
26.09.2023.
23-TA-2413
Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 28. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
23-TA-2411 (IP)
Informatīvais ziņojums par aktuālo situāciju Krievijas Federācijas pensiju izmaksā Latvijā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
23-TA-2410
Par Politiskās deklarācijas par Latvijas un Francijas stratēģisko partnerību rīcības plānu 2023.-2027. gadam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
25.09.2023.
23-TA-2409
Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku gada sanāksmēs 2023. gada 9.-15. oktobrī
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LB, TM, ĀM
27.09.2023.
02.10.2023.
23-TA-2403
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kultūras ministru 2023. gada 25.-26. septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
23-TA-2401
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 2009/102/EK un (EU) 2017/1132 attiecībā uz turpmāku digitālo rīku un procesu izmantošanas paplašināšanu un modernizēšanu sabiedrību tiesību jomā"
ESVIS projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23-TA-2397
Grozījumi Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
AM, EM, FM, KEM, SAM, TM
27.09.2023.
02.10.2023.
23-TA-2396
Par Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Indānu zeme" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
26.09.2023.
10.10.2023.
23-TA-2393
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 24. oktobra noteikumos Nr. 635 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, LLPA, LPS, TM
22.09.2023.
27.09.2023.
23-TA-2390
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas ministru neformālo sanāksmi 2023. gada 28. un 29. septembrī Mursijā, Spānijā
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
23-TA-2389
Par aprīkojuma sarakstu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, aprīkošanai pēc ēku pārbūves un restaurācijas
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM
21.09.2023.
05.10.2023.
23-TA-2388
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Valsts kanceleja
FM
25.09.2023.
02.10.2023.
23-TA-2386
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 4. aprīļa rīkojumā Nr. 155 "Par visaptverošas valsts aizsardzības jautājumu koordinācijas darba grupu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
EM, FM, IEM, IZM, KEM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
21.09.2023.
05.10.2023.
23-TA-2381
Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' valsts budžeta programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
22.09.2023.
06.10.2023.
23-TA-2380
Par priekšlikumiem tālākai rīcībai
Ministru Kabineta vēstules projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, LB, TM
24.09.2023.
27.09.2023.