Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-3536
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2022. gada 1. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
22-TA-3533
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
29.11.2022.
22-TA-3530 (DV)
Informatīvais ziņojums "Par ziedojumu Pasaules Pārtikas programmai"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
22-TA-3527
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2022. gada 6. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-3526
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2022. gada 5.-6. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
22-TA-3520
Par 2022. gada 6. decembra ES-Rietumbalkānu samitu
ESVIS projekts
Iesniegts
Ārlietu ministrija
22-TA-3518
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, TM
28.11.2022.
01.12.2022.
22-TA-3516 (IP)
Paskaidrojums par apelācijas sūdzību lietā Nr. A420255321
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
22-TA-3513
Par Ministru kabineta 2022. gada 17. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 47 1. §) "Informatīvais ziņojums "Par pedagogu darba slodzes līdzsvarošanu un likmes paaugstināšanu"" 2. un 8. punktā dotā uzdevuma izpildi"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
28.11.2022.
22-TA-3512
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra noteikumos Nr. 753 "Valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, TM
28.11.2022.
12.12.2022.
22-TA-3511
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 51 "Par Pasta maksājumu pakalpojumu reglamentu"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Satiksmes ministrija
22-TA-3510
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2022. gada 2. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē
ESVIS projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3509 (IP)
Paskaidrojums par apelācijas sūdzību lietā Nr. A420271321
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
22-TA-3508 (DV)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
22-TA-3507 (DV)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
22-TA-3506
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
25.11.2022.
22-TA-3503
Par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pienākumu izpildītāju
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
24.11.2022.
22-TA-3502
Par Ievas Jaunzemes pārcelšanu
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
24.11.2022.
22-TA-3501 (IP)
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
22-TA-3496
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, LPS
28.11.2022.
01.12.2022.
22-TA-3495
Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2023. gadā
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, LBAS, LDDK, LM
28.11.2022.
01.12.2022.
22-TA-3493
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 328 "Sankciju koordinācijas padomes nolikums"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
FKTK, FM, LB, TM
27.11.2022.
12.12.2022.
22-TA-3490 (DV)
“Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar ārvalstu domnīcām 2023.gadā”
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
22-TA-3487
Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pils ielas daļa” Cesvainē, Madonas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
28.11.2022.
12.12.2022.
22-TA-3485 (IP)
Par programmas rādītāju novērtējumu programmai “Aizdevumi ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija