Ministrijām dotie uzdevumi

17.05.2022.
22-UZ-560
Likums
Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā
13.panta 5.daļa
Zemkopības ministrija
01.01.2023.
17.05.2022.
22-UZ-559
Likums
Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā
12.panta 2.daļa
Zemkopības ministrija
01.01.2023.
17.05.2022.
22-UZ-558
Likums
Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā
10.panta 2.daļas 4.punkts
Zemkopības ministrija
01.01.2023.
17.05.2022.
22-UZ-557
Likums
Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā
10.panta 2.daļas 3.punkts
Zemkopības ministrija
01.01.2023.
17.05.2022.
22-UZ-556
Likums
Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā
10.panta 2.daļas 2.punkts
Zemkopības ministrija
01.01.2023.
17.05.2022.
22-UZ-555
Likums
Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā
10.panta 2.daļas 1.punkts
Zemkopības ministrija
01.01.2023.
17.05.2022.
22-UZ-554
Likums
Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā
9.panta 1.daļa
Zemkopības ministrija
01.01.2023.
17.05.2022.
22-UZ-553
Likums
Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā
5.panta 16.daļa
Zemkopības ministrija
01.01.2023.
17.05.2022.
22-UZ-552
Likums
Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā
5.panta 15.daļa
Zemkopības ministrija
01.01.2023.
13.05.2022.
22-UZ-550
Institūcijas vēstule
Par spriedumu lietā Nr.2021-27-01 ("Par Būvniecības likuma pārejas noteikumu 4.punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam, 91.panta pirmajam teikumam un 106.panta pirmajam teikumam")
Ekonomikas ministrija
13.08.2022.
13.05.2022.
22-UZ-548
Likums
Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums
9.panta 10)
Finanšu ministrija
30.06.2022.
11.05.2022.
22-UZ-547
Protokols
Ministru kabineta 10.05.2022. sēdes protokols Nr. 26
Ekonomikas ministrija
30.03.2023.
11.05.2022.
22-UZ-546
Protokols
Ministru kabineta 10.05.2022. sēdes protokols Nr. 26
Ekonomikas ministrija
01.09.2022.
11.05.2022.
22-UZ-545
Protokols
Ministru kabineta 10.05.2022. sēdes protokols Nr. 26
Iekšlietu ministrija
01.10.2022.
11.05.2022.
22-UZ-544
Protokols
Ministru kabineta 10.05.2022. sēdes protokols Nr. 26
Ekonomikas ministrija
01.10.2022.
11.05.2022.
22-UZ-543
Protokols
Ministru kabineta 10.05.2022. sēdes protokols Nr. 26
Ekonomikas ministrija
01.08.2022.
11.05.2022.
22-UZ-542
Protokols
Ministru kabineta 10.05.2022. sēdes protokols Nr. 26
Labklājības ministrija
11.07.2022.
11.05.2022.
22-UZ-541
Protokols
Ministru kabineta 10.05.2022. sēdes protokols Nr. 26
Veselības ministrija
11.07.2022.
11.05.2022.
22-UZ-539
Likums
Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums
9.panta 11)
Labklājības ministrija
30.06.2022.
11.05.2022.
22-UZ-537
Likums
Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums
9.panta 9)
Labklājības ministrija
30.06.2022.
11.05.2022.
22-UZ-536
Likums
Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums
9.panta 8)
Labklājības ministrija
30.06.2022.
11.05.2022.
22-UZ-535
Likums
Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums
9.panta 7)
Labklājības ministrija
30.06.2022.
11.05.2022.
22-UZ-534
Likums
Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums
9.panta 6)
Labklājības ministrija
30.06.2022.
11.05.2022.
22-UZ-533
Likums
Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums
9.panta 5)
Labklājības ministrija
30.06.2022.
11.05.2022.
22-UZ-532
Likums
Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums
9.panta 4)
Labklājības ministrija
30.06.2022.