Ministrijām dotie uzdevumi

01.12.2021.
21-UZ-302
Likums
Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā
31.panta 3.daļa
Veselības ministrija
01.02.2022.
30.11.2021.
21-UZ-301
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 76
Veselības ministrija
07.12.2021.
30.11.2021.
21-UZ-300
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 76
Veselības ministrija
24.01.2022.
30.11.2021.
21-UZ-299
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 76
Veselības ministrija
24.01.2022.
29.11.2021.
21-UZ-297
Likums
Grozījumi Administratīvā procesa likumā
pārejas noteikumu 24.punkts 2)
Tieslietu ministrija
01.09.2022.
29.11.2021.
21-UZ-296
Likums
Grozījumi Administratīvā procesa likumā
pārejas noteikumu 24.punkts 1)
Tieslietu ministrija
01.09.2022.
29.11.2021.
21-UZ-295
Likums
Grozījumi Administratīvā procesa likumā
21.panta 2.daļa
Tieslietu ministrija
31.12.2022.
29.11.2021.
21-UZ-294
Likums
Grozījumi Civilprocesa likumā
39.panta 2.daļa
Tieslietu ministrija
29.01.2022.
26.11.2021.
21-UZ-292
Likums
Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā
72.panta 5.daļas 1.punkts
Labklājības ministrija
26.01.2022.
01.12.2021.
21-UZ-291
Likums
Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā
58.1 panta 1.daļa
Pārresoru koordinācijas centrs
15.12.2021.
26.11.2021.
21-UZ-290
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu un pagaidu aizsardzības lūguma izskatīšanu (Nr. A420278421; termiņš 02.12.2021.)
Veselības ministrija
29.11.2021.
26.11.2021.
21-UZ-289
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420278321; termiņš 15.12.2021.)
Veselības ministrija
03.12.2021.
25.11.2021.
21-UZ-288
Likums
Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību
9.panta 4.1 daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2022.
25.11.2021.
21-UZ-287
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr. A420277821; termiņš 01.12.2021.)
Veselības ministrija
29.11.2021.
01.12.2021.
21-UZ-286
Institūcijas vēstule
Par pieeju bankomātiem lielajos T/C
Veselības ministrija
02.12.2021.
25.11.2021.
21-UZ-285
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr. A420277721; termiņš 01.12.2021.)
Veselības ministrija
29.11.2021.
23.11.2021.
21-UZ-284
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 75
Satiksmes ministrija
01.05.2022.
23.11.2021.
21-UZ-283
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 75
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.03.2022.
23.11.2021.
21-UZ-282
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 75
Aizsardzības ministrija
23.03.2022.
23.11.2021.
21-UZ-281
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 75
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23.03.2022.
23.11.2021.
21-UZ-280
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 75
Satiksmes ministrija
23.03.2022.
23.11.2021.
21-UZ-279
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 75
Veselības ministrija
23.01.2022.
23.11.2021.
21-UZ-278
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 75
Veselības ministrija
23.01.2022.
23.11.2021.
21-UZ-276
Tiesvedības dokuments
Par pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu (Nr. A420276021; termiņš 02.12.2021.)
Veselības ministrija
26.11.2021.
23.11.2021.
21-UZ-275
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420275521; termiņš 24.11.2021.)
Veselības ministrija
29.11.2021.