Ministrijām dotie uzdevumi

24.01.2022.
22-UZ-44
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 3
Zemkopības ministrija
01.10.2022.
24.01.2022.
22-UZ-43
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 3
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.04.2022.
24.01.2022.
22-UZ-42
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 3
Zemkopības ministrija
30.10.2025.
24.01.2022.
22-UZ-41
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 3
Labklājības ministrija
31.12.2022.
21.01.2022.
22-UZ-39
Rīkojums
Pamatnostādņu projekts "Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.–2027.gadam"
Satiksmes ministrija
01.10.2024.
20.01.2022.
22-UZ-37
Protokols
Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 3
Zemkopības ministrija
20.03.2022.
20.01.2022.
22-UZ-34
Noteikumi
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam"
Pārresoru koordinācijas centrs
01.07.2022.
21.01.2022.
22-UZ-28
Likums
Grozījumi Ārstniecības likumā
34.panta 2.daļas 5)
Veselības ministrija
31.12.2022.
21.01.2022.
22-UZ-27
Likums
Grozījumi Ārstniecības likumā
34.panta 2.daļas 4)
Veselības ministrija
31.12.2022.
21.01.2022.
22-UZ-26
Likums
Grozījumi Ārstniecības likumā
34.panta 2.daļas 3)
Veselības ministrija
31.12.2022.
21.01.2022.
22-UZ-25
Likums
Grozījumi Ārstniecības likumā
34.panta 2.daļas 2)
Veselības ministrija
31.12.2022.
21.01.2022.
22-UZ-24
Likums
Grozījumi Ārstniecības likumā
34.panta 2.daļas 1)
Veselības ministrija
31.12.2022.
13.01.2022.
22-UZ-22
Protokols
Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 2
Ekonomikas ministrija
13.03.2022.
13.01.2022.
22-UZ-21
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 2
Veselības ministrija
13.03.2022.
13.01.2022.
22-UZ-20
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 2
Veselības ministrija
25.01.2022.
13.01.2022.
22-UZ-17
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 2
Labklājības ministrija
13.03.2022.
13.01.2022.
22-UZ-16
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 2
Satiksmes ministrija
01.11.2022.
13.01.2022.
22-UZ-15
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 2
Labklājības ministrija
31.12.2022.
13.01.2022.
22-UZ-14
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 2
Kultūras ministrija
01.06.2022.
13.01.2022.
22-UZ-13
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 2
Ekonomikas ministrija
13.03.2022.
13.01.2022.
22-UZ-12
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 2
Ārlietu ministrija
30.06.2022.
13.01.2022.
22-UZ-11
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 2
Tieslietu ministrija
01.03.2022.
13.01.2022.
22-UZ-10
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 2
Izglītības un zinātnes ministrija
31.08.2022.
25.01.2022.
22-MP-5
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumos Nr. 528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums"
Izglītības un zinātnes ministrija
31.01.2022.
24.01.2022.
22-MP-4
Tiesību akta lieta
Par Satversmes tiesas 2021. gada nolēmumiem
Valsts kanceleja
07.02.2022.