Sēdes

Informācija par valsts sekretāru sanāksmēm (ieskaitot 09.09.21. sanāksmi) pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/vsssanaksmes/izsludinato-projektu-tabula/
16.09.2021. 09:10
Valsts sekretāru 16.09.2021. sanāksme attālināti