Sabiedrības līdzdalība

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
23-TA-3100
Kārtība, kādā drošības rezerves un naftas produkti, kas pieder komersantiem, izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā tiek pārdoti
Publiskā apspriešana
04.12.2023. - 18.12.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-3075
Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā
Publiskā apspriešana
01.12.2023. - 15.12.2023.
Aizsardzības ministrija
23-TA-3058
Rīcības plāns ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamības un attīstības veicināšanai
Publiskā apspriešana
28.11.2023. - 14.12.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-3006
Grozījumi Kredītiestāžu likumā
Publiskā apspriešana
01.12.2023. - 15.12.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-2986
Valsts īpašumā esošo naftas produktu apmērs un pakalpojuma maksas apmērs un tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtība
Publiskā apspriešana
23.11.2023. - 07.12.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-2970
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 22. augusta noteikumos Nr. 473 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2. prioritārā virziena "Atbalsts uzņēmējdarbībai" 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.6. pasākuma "Tūrisma produktu attīstības programma" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
01.12.2023. - 08.12.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-2963
Rīcības plāns Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei 2024.-2026.gadam
Publiskā apspriešana
27.11.2023. - 08.12.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2922
Grozījumi likumā "Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā"
Publiskā apspriešana
30.11.2023. - 14.12.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-2905
Plāns darbam ar diasporu 2024.-2026. gadam 
Publiskā apspriešana
13.11.2023. - 26.11.2023.
Ārlietu ministrija
23-TA-2895
Grozījumi Apdrošināšanas līguma likumā
Publiskā apspriešana
14.11.2023. - 28.11.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-2888
Grozījums Notariāta likumā
Publiskā apspriešana
14.11.2023. - 28.11.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-2887
Grozījums Kredītiestāžu likumā
Publiskā apspriešana
14.11.2023. - 28.11.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-2880
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai"
Publiskā apspriešana
16.11.2023. - 21.11.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-2855
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 1. novembra noteikumos Nr. 836 "Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku"
Publiskā apspriešana
04.12.2023. - 18.12.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-2814
Noteikumi par valsts profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības standartu 
Publiskā apspriešana
07.11.2023. - 22.11.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-2796
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 361 "Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība"
Publiskā apspriešana
27.11.2023. - 10.12.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-2774
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.1.r. reformas "Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība" 2.3.1.3.i investīcijas “Pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas attīstība” pirmās projektu atlases kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikumi
Publiskā apspriešana
07.11.2023. - 01.12.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-2765
Grozījums Maksātnespējas likumā
Publiskā apspriešana
23.11.2023. - 11.12.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-2761
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām” 4.3.4.2. pasākuma “Atbalsta pasākumi vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšanai” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
31.10.2023. - 14.11.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-2744
Par valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā ”Latvijas autoceļu uzturētājs”
Publiskā apspriešana
15.11.2023. - 29.11.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-2737
Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi
Publiskā apspriešana
06.11.2023. - 20.11.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-2726
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 298 "Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Publiskā apspriešana
06.11.2023. - 21.11.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2721
Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos
Publiskā apspriešana
13.11.2023. - 28.11.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-2711
Patērētāju tiesību aizsardzības centra lietu pārvaldības un bīstamo iekārtu reģistrācijas valsts informācijas sistēmas noteikumi
Publiskā apspriešana
04.12.2023. - 18.12.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-2709
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"
Publiskā apspriešana
28.10.2023. - 12.11.2023.
Veselības ministrija