Video palīgs

Sabiedrības līdzdalības e-pakalpojumi TAP portāla publiskajā vidē

Pieteikšanās jaunumiem TAP portāla publiskajā vidē

Iespēja juridiskas personas pārstāvim pilnvarot privātpersonu darboties TAP portāla publiskajā vidē

Iespēja pieteikties dalībai sēdē TAP portāla publiskajā vidē

Darbs ar sabiedrības līdzdalības informāciju TAP portāla publiskajā vidē

Atzinuma sniegšana TAP portāla publiskajā vidē

Atzinuma sniegšana pēc termiņa TAP portāla publiskajā vidē