Video palīgs

PAZIŅOJUMS: VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 30.03.2023 laikā no plkst.21:00 līdz 31.03.2023 plkst.01:00 var būt traucēta Vienotās pieteikšanās moduļa darbība produkcijas vidē. Šajā laikā portālos var būt traucēta vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi.

Sabiedrības līdzdalības e-pakalpojumi TAP portāla publiskajā vidē

Pieteikšanās jaunumiem TAP portāla publiskajā vidē

Iespēja juridiskas personas pārstāvim pilnvarot privātpersonu darboties TAP portāla publiskajā vidē

Iespēja pieteikties dalībai sēdē TAP portāla publiskajā vidē

Darbs ar sabiedrības līdzdalības informāciju TAP portāla publiskajā vidē

Atzinuma sniegšana TAP portāla publiskajā vidē

Atzinuma sniegšana pēc termiņa TAP portāla publiskajā vidē