Atvērtie dati

Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla (TAP) lietotājiem ir pieejamas šādas atvērto datu kopas:

 • Informācija par pieņemtajiem tiesību aktu projektiem:
  1. Nosaukums;
  2. Veids;
  3. Atbildīgā ministrija;
  4. Politikas jomas;
  5. Norādes uz tiesību akta dokumentiem;
  6. Virzības stadija;
  7. Saskaņotāji;
  8. Nosūtīšanas datums;
  9. Saskaņošanas termiņa datums.
 • Informācija par tiesību aktu veidiem (sistēmas klasifikators);
 • Informācija par politikas jomām (sistēmas klasifikators).

Uzskaitītas datu kopas ar vienas dienas regularitāti tiek publicētas un ir pieejamas apstrādei Latvijas Atvērto datu portālā:

 • Pieņemto tiesību aktu projektu datu kopa pieejama šeit
 • Tiesību aktu portāla (TAP) politikas jomu klasifikācijas datu kopa pieejama šeit
 • Tiesību aktu portāla (TAP) tiesību aktu veidu klasifikācija pieejama šeit

Ja augstāk uzskaitīto datu kopu dati ir nepieciešami reālā laika režīmā (neder dati ar vienas dienas regularitāti), ir iespējams izmantot TAP portāla atvērto datu saskarnes, kas realizētas kā HTTP REST pakalpes, kur nododamie dati tiek kodēti JSON formātā. Saskarnes tehniskais izpildījums atbilst JSON:API standarta versijas 1 (v1.0) specifikācijai. Saskarne paredz darbību lasīšanas (t.s., read-only režīmā), un dati ir pieejami reālā laika režīmā.

Lai saņemtu detalizētu informāciju par piekļuvi pie reālā laika saskarnei, tās atļauto izmantošanu un saistītajiem tehniskiem jautājumiem, lūgums atsūtīt pieteikumu uz TAP atbalsta dienesta e-pastu tap.atbalsts@mk.gov.lv