Deklasificētie dokumenti

Deklasificēšanas datums

Projekta ID

Tiesību akta nosaukums

Deklasificētie dokumenti

Atbildīgā ministrija

22.08.2022. 22-TA-769 Informatīvais ziņojums "Par dabasgāzes apgādes drošuma aktuālo situāciju" MK 08.03.2022. sēdes protokollēmums (prot. Nr. 13 72. §) Ekonomikas ministrija