Deklasificētie dokumenti

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
01.03.2023.
-
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Komisijas priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm (MK 07.08.2018. sēde; prot. Nr.37 84.§; 2018-TA-1524)
Finanšu ministrija
01.03.2023.
-
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kultūras preču importu" (MK 19.09.2017. sēde; prot. Nr.47 4.§; 2017-TA-2026)
Finanšu ministrija
01.03.2023.
-
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas Savienības tiesisko regulējumu attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām" (MK 29.04.2014. sēde; prot. Nr.25 53.§; 2014-TA-841)
Finanšu ministrija
01.03.2023.
-
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem" (21.11.2018. sēde; prot. Nr. 53 53.§; 2018-TA-2380)
Finanšu ministrija
01.03.2023.
-
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par galīgās pievienotās vērtības nodokļa sistēmas dokumentu pakotni (MK 12.06.2018. sēde; prot. Nr. 28 35.§;2018-TA-1081)
Finanšu ministrija
01.03.2023.
-
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2013 gada 25.jūnija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.36 56.§) "Informatīvais ziņojums "Par Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanu"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu" (MK 05.11.2013.sēde; prot. Nr.58 57.§; 2013-3129)
Finanšu ministrija
27.02.2023.
-
Likumprojekts "Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm un British-American Tobacco (Holdings) Limited un Publicitātes līgumu saistībā ar Sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm un British-American Tobacco (Holdings) Limited" (MK 06.07.2010. sēde; prot. Nr. 34 39. §; 2010-TA-1848/13970)
Finanšu ministrija
27.02.2023.
-
Likumprojekts "Par Grozījumu līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām dalībvalstīm ar Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc. LLC., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl." (MK 17.08.2010. sēde; prot. Nr. 42 40. §; 2010-TA-2206)
Finanšu ministrija
27.02.2023.
-
Par Grozījumu līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām dalībvalstīm ar Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc. LLC., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl. (MK 17.08.2010. sēde; prot. Nr. 42 40. §; 2010-TA-2206)
Finanšu ministrija
27.02.2023.
-
Informatīvais ziņojums „Par Finanšu ministrijas prasību pret biedrību „Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs”” (MK 12.07.2016. sēde; prot. Nr. 35 44.§; 2016-TA-1381)
Finanšu ministrija
27.02.2023.
-
Likumprojekts "Par Grozījumu līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV" (MK 17.08.2010. sēde; prot. Nr. 42 41. §; 2010-TA-2207)
Finanšu ministrija
27.02.2023.
-
Par Grozījumu līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV (MK 17.08.2010. sēde; prot. Nr. 42 41. §; 2010-TA-2207)
Finanšu ministrija
27.02.2023.
-
Informatīvais ziņojums "Par Finanšu ministrijas prasību pret biedrību "Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs"" (MK 12.07.2016. sēde; prot. Nr. 35 44.§; 2016-TA-1381)
Finanšu ministrija
23.02.2023.
-
Likumprojekts "Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar Imperial Tobacco Limited un Savstarpējo pārtraukšanas līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar Imperial Tobacco Limited" (MK 24.08.2010. sēde; prot. Nr.43 51.§; 2010-2234)
Finanšu ministrija
21.02.2023.
-
Informatīvais ziņojums "Par Finanšu ministrijas prasību pret biedrību "Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs"" (MK 24.03.2015. sēde; prot. Nr.16 54.§; 2015-TA-514)
Finanšu ministrija
21.02.2023.
-
Informatīvais ziņojums "Par Finanšu ministrijas prasību pret biedrību "Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs"" (MK 24.03.2015. sēde; prot. Nr.16 54.§; 2015-TA-514)
Finanšu ministrija
21.02.2023.
-
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali (MK 19.09.2017. rīk. Nr. 511 - vispārpieejams; 2015-TA-1976)
Finanšu ministrija
21.02.2023.
-
Latvijas nacionālā pozīcija "ASV likums par prasībām attiecībā uz ārvalstu kontiem nodokļu uzlikšanas vajadzībām" (MK 29.05.2012. sēde; prot. Nr.30 51.§; 2012-TA-1211)
Finanšu ministrija
20.02.2023.
-
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas lauksaimniecības nozares konkurētspēju starp Baltijas valstīm un situāciju piena nozarē" (MK 01.09.2015. sēde; prot. Nr. 44 45.§; 2015-TA-1772)
Zemkopības ministrija
20.02.2023.
-
Informatīvais ziņojums "Par zaudējumiem piena nozarē" (MK 26.08.2014. sēde; prot. Nr.45 55.§; 2014-TA-1924)
Zemkopības ministrija
20.02.2023.
-
Informatīvais ziņojums "Par zaudējumiem piena nozarē" (MK 03.11.2014. sēde; prot. Nr. 59 43.§; 2014-TA-2469)
Zemkopības ministrija
20.02.2023.
-
Latvijas Republikas nostāja uz Eiropas Komisijas 2019.gada 10.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2270 ( MK 26.11.2019. sēde; prot. Nr. 55 52.§; 2019-TA-2295)
Zemkopības ministrija
20.02.2023.
-
Latvijas Republikas nostāja uz Eiropas Komisijas 2019.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0066 (MK 12.02.2019. sēde; prot. Nr.7 42.§; 2019-TA-239)
Zemkopības ministrija
20.02.2023.
-
Informatīvais ziņojums par Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmas īstenošanu un Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāti Āfrikas cūku mēra uzraudzības un izplatības ierobežošanas nodrošināšanai (MK 18.12.2018. sēde; prot. Nr.60 104.§; 2018-TA-2633)
Zemkopības ministrija
20.02.2023.
-
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem saistībā ar Krievijas aizliegumu sagatavotu un konservētu zivju produktu importam no Latvijas" (MK 16.06.2015. sēde; prot. Nr. 29 87.§; 2015-TA-1198)
Zemkopības ministrija