Deklasificētie dokumenti

17.05.2024.
22-TA-182
Informatīvais ziņojums "Par Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra rīcībā esošiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu apjomiem"
Aizsardzības ministrija
14.05.2024.
24-TA-1115
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ārlietu ministrija
26.04.2024.
22-TA-920
Latvijas Republikas nostāja par Eiropas Komisijas 2022. gada 9. februāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2019
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
26.04.2024.
24-TA-777
Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku pavasara sanāksmēs 2024. gada 17.–19. aprīlī
Finanšu ministrija
25.04.2024.
2021-TA-996
Rīkojuma projekts "Par disciplinārsodu"
Veselības ministrija
25.04.2024.
2021-TA-268
Informatīvais ziņojums "Par valsts augstāko amatpersonu, kas saistītas ar nacionālās drošības nodrošināšanu, vakcināciju pret Covid-19"
Veselības ministrija
25.04.2024.
2021-TA-268
Informatīvais ziņojums "Par valsts augstāko amatpersonu, kas saistītas ar nacionālās drošības nodrošināšanu, vakcināciju pret Covid-19"
Veselības ministrija
24.04.2024.
2019-TA-2268
Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas un Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu par tiešās darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem"
Iekšlietu ministrija
24.04.2024.
24-TA-535
Par nekustamo īpašumu Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
Aizsardzības ministrija
23.04.2024.
2020-TA-2162
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
Veselības ministrija
23.04.2024.
2020-TA-2050
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības stratēģija
Veselības ministrija
23.04.2024.
2012-TA-2814
Par direktīvu, kuru pārņemšanas termiņš iestājies līdz 2012.gada 1.oktobrim vai kuru pārņemšanas termiņš iestāsies laika periodā no 2012.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 1.februārim, pārņemšanas gaitu Veselības ministrijā
Veselības ministrija
23.04.2024.
2020-TA-2099
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanas kapacitāti, kā arī par situāciju ģimenes ārstu praksēs
Veselības ministrija
23.04.2024.
2017-TA-487
Informatīvais ziņojums "Neatliekamās palīdzības, t.sk. dzemdību nodrošināšanas plāna īstenošana"
Veselības ministrija
22.04.2024.
2006-TA-1032
Informatīvais ziņojums par zemes gabala pirkšanu Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības kompleksa būvniecībai
Ārlietu ministrija
22.04.2024.
2006-TA-1032
Informatīvais ziņojums par zemes gabala pirkšanu Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības kompleksa būvniecībai
Ārlietu ministrija
19.04.2024.
2014-TA-2988
Informatīvais ziņojums "Līdzfinansējuma piesaiste Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumiem Latvijā"
Ārlietu ministrija
19.04.2024.
24-TA-68
Par Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvās komitejas ceturto viedokli par Latviju un Latvijas komentāriem par viedokli
Ārlietu ministrija
18.04.2024.
2011-TA-118
Par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un par paveikto un iecerēto turpmāko darbību Eiropas Savienības jautājumos
Ārlietu ministrija
18.04.2024.
2015-TA-2109
Informatīvais ziņojums "Par kandidātu nominēšanu Eiropas Komisijas Tieslietu un patērētāju ģenerāldirektorāta Augsta līmeņa grupai par nediskrimināciju, līdztiesību un dažādību"
Ārlietu ministrija
18.04.2024.
2020-TA-631
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2020.gada 16.aprīļa videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem"
Ārlietu ministrija
18.04.2024.
2019-TA-1636
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 23.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0222
Ārlietu ministrija
18.04.2024.
2017-TA-764
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem papildu resursiem saistībā ar Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes sarunām par izstāšanos no Eiropas Savienības"
Ārlietu ministrija
18.04.2024.
2017-TA-81
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2016.gada 23.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0792
Ārlietu ministrija
18.04.2024.
2016-TA-2291
Informatīvais ziņojums "Par kandidātu nominēšanu Eiropas Komisijas Tieslietu un patērētāju ģenerāldirektorāta Augsta līmeņa grupai par nediskrimināciju, līdztiesību un dažādību"
Ārlietu ministrija