Deklasificētie dokumenti

27.09.2023.
23-TA-1655
Par nekustamā īpašuma "Vētru ceļš", Raņķu pagastā, Kuldīgas novadā, pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai
Aizsardzības ministrija
22.09.2023.
2010-TA-2487
Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par dalībvalstu izvēles brīvību lemt par ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu un Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ĢMO audzēšanu savā teritorijā, groza Direktīvu 2001/18/EK
Zemkopības ministrija
22.09.2023.
2010-TA-2546
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 27.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
22.09.2023.
2010-TA-2499
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 19.-21.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
22.09.2023.
2010-TA-2813
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 26.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos
Zemkopības ministrija
22.09.2023.
2010-TA-3090
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 29.-30.novembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos
Zemkopības ministrija
22.09.2023.
2010-TA-3345
Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 13.-14.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
21.09.2023.
2010-TA-2259
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2010.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2010/0540
Zemkopības ministrija
21.09.2023.
2010-TA-2070
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 3.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/4801" projekts
Zemkopības ministrija
21.09.2023.
2010-TA-2261
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2010.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2010/0539
Zemkopības ministrija
21.09.2023.
2010-TA-2070
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 3.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/4801" projekts
Zemkopības ministrija
21.09.2023.
2010-TA-1262
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 17.maija sanāksmē izskatāmajos jautājumos
Zemkopības ministrija
21.09.2023.
2010-TA-1693
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 29.jūnija sanāksmē izskatāmajos jautājumos
Zemkopības ministrija
21.09.2023.
2010-TA-1845
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 12.jūlija sanāksmē izskatāmajos jautājumos
Zemkopības ministrija
21.09.2023.
2010-TA-1823
Latvijas Republikas nostāja uz Eiropas Komisijas 2010.gada 26.maija formālo paziņojumu pārkāpumu ietā Nr.2010/0385
Zemkopības ministrija
20.09.2023.
2010-TA-999
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 19.aprīļa sanāksmē izskatāmajos jautājumos
Zemkopības ministrija
20.09.2023.
2011-TA-565
Latvijas Republikas nostāja uz Eiropas Komisijas 2011.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2011/0264
Zemkopības ministrija
20.09.2023.
2011-TA-564
Latvijas Republikas nostāja uz Eiropas Komisijas 2011.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2011/0263
Zemkopības ministrija
20.09.2023.
2010-TA-792
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 23.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
20.09.2023.
2011-TA-1725
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 19.jūlija sanāksmē izskatāmajos jautājumos
Zemkopības ministrija
20.09.2023.
2011-TA-664
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 17.marta sanāksmē izskatāmajos jautājumos
Zemkopības ministrija
20.09.2023.
2011-TA-925
Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 14.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
20.09.2023.
2011-TA-1551
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 28.jūnija sanāksmē izskatāmajos jautājumos
Zemkopības ministrija
20.09.2023.
2011-TA-2253
Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 20.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
20.09.2023.
2011-TA-2581
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 20.-21.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos
Zemkopības ministrija