Anotācija (ex-ante)

21-TA-789: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (turpmāk - MK rīkojuma projekts) izstrādāts, pamatojoties uz:
COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.pantu;
Ministru kabineta 2020.gada 8.decembrī izskatīto informatīvo ziņojumu “Veselības nozares kapacitātes celšana un noturības stiprināšana Covid-19 apstākļos Latvijā” (prot. Nr. 81 7.§).
Ministru kabineta 2021.gada 3.novembra rīkojums Nr.800 “Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (prot. Nr. 73 43.§));
Ministru kabineta 2021.gada 2.novembrī izskatīto informatīvo ziņojumu “Par papildu gultu izvēršanu un resursiem Covid-19 pacientu ārstēšanai” (prot. Nr.73 47.§).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
-
Spēkā stāšanās termiņš
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Pamatojoties uz COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24.pantu un 25.pantu, nepieciešams segt izdevumus, kas radušies  saistībā ar COVID-19 uzliesmojumu un seku novēršanu.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk – Dienests) vērš uzmanību, ka, lai nodrošinātu gatavību sniegt neatliekamo un specializēto medicīnisko palīdzību vīrusa COVID-19 izplatības laikā ir radušās papildus izmaksas, ņemot vērā straujo ar COVID -19 saslimušo skaita pieaugumu.
Līdz ar to tika veikti nepieciešamā papildus finansējuma aprēķini:
Medicīniskais inventārs un tā rezerves daļas – 38 408 euro.
Medicīniskā inventāra t.sk. laringoskops un tā piederumi, mugurkaula garais imobilizācijas dēlis, īsā mugurkaula fiksācijas ierīce, elpināšanas maiss bērniem ar dažādām elpināšanas maskām, plūsmas mērītājs portatīvajam skābekļa balonam utt. iegāde COVID -19 pacientu apkalpošanai, Lai pacientiem izmantotu drošu bez COVID-19 ierosinātāja klātbūtnes medicīnisko aprīkojumu ir nepieciešama tūlītēja pielietoto instrumentu un aprīkojuma dezinfekcija, tāpēc bija jāiegādājas papildus medicīniskais inventārs. Viens no COVID-19 simptomiem var būt elpas trūkums vai pat smakšana, šie simptomi rodas samazinātas skābekļa piegādes organismam dēļ. Lai pacientam noteiktu skābekļa daudzumu perifērajos asinsvados, tiek veikta pulsoksimetrija.  Dienestā   tiek lietoti daudzfunkcionālie defibrilatori Lifepak15, kuriem ir iebūvēts pulsoksimetrijas modulis, un minētais mērījums (pulsoksimetrija) tiek veikts defibrilatoram Lifepak15 pievienojot kabeli un tam savukārt pievienojas pats pulsoksimetrijas sensors (“pirkstiņš’’). Pulsoksimetrijas kabeļi un sensori tiek izmantoti pie ikviena COVID-19 pacienta un ikvienam pacientam ar aizdomām par COVID-19. Bērniem un pacientiem bez roku pirkstiem tiek izmantoti vienreizlietojamie pulsoksimetrijas sensori, savukārt atkārtoti lietojamie sensori un kabeļi pēc katra pacienta tiek rūpīgi dezinficēti. Biežas locīšanas dēļ un dezinfekcijas līdzekļu ietekmes rezultātā tie pastiprināti bojājas, tāpēc ir nepieciešama nolietoto (bojāto) pulsoksimetrijas sensoru un kabeļu regulāra atjaunošana, lai Dienests spētu nodrošināt pulsoksimetrijas mērījumus. Plūsmas mērītāji skābekļa baloniem ir nepieciešami, lai skābekļa plūsmu vispār varētu novirzīt līdz pacientam. Savukārt baterijas vakumsūkņiem nepieciešamas, lai sūknis vispār darbotos - ar sūkni tiek nodrošināta elpceļu caurlaidība, atsūcot no tiem gļotas un jebkuru sekrētu, tādējādi tiek radīta iespēja pacientam elpot un saņemt skābekli. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju saistībā ar COVID-19 izplatību valstī šogad daudzām pozīcijām (piemēram, plūsmas mērītājs portatīvajam skābekļa balonam,  pulsoksimetrijas sensors un kabelis, akumulatoru baterijas elektriskajiem (Laerdal) vakumsūkņiem, utt.) bija lielāks pieprasījums nekā plānots. Pieaugums vidēji mēnesī pret sākotnēji plānoto 4 268 euro, jeb par 24,8% vairāk, kā rezultātā Dienestam ir radušās papildus izmaksas. Ņemot vērā faktisko izpildi un kritisko situāciju saistībā ar izsaukumu skaita pieaugumu pie Covid 19 saslimušajiem pēdējos mēnešos, šī gada trīs mēnešiem papildus nepieciešamais līdzekļu apjoms ir 38 408 euro.  
Medicīniskais gāzes (skābeklis) un medicīniskās gāzes (skābekļa) balonu noma – 39 372 euro.
Lai nekavējoties nodrošinātu skābekļa terapijas iespējas, Dienesta struktūrvienībās tiek veidotas papildus skābekļa balonu rezerves. Brigāžu personāls izsaukuma laikā nodrošina COVID-19 pacientu transportēšanu uz slimnīcu nodrošinot pacientam skābekļa terapiju ar augstas intensitātes un skābekļa koncentrācijas plūsmu. 2021.gada deviņos mēnešos medicīniskās gāzes (skābekļa) iegādes izmaksas vidēji mēnesī ir 10 666,76 euro salīdzinot ar 2019.gada izlietoto skābekļa iegādei vidēji mēnesī izmaksas ir palielinājušās par 3 836,75 euro.  Šī gada trīs mēnešiem nepieciešams finansējums 32000 euro apmērā.
Saistībā ar COVID-19 izplatību medicīniskā skābekļa balonu nomai pieaugums vidēji mēnesī 1 299,48 euro. Šī gada trīs mēnešiem nepieciešams finansējums 7371euro. Ņemot vērā faktisko izpildi un kritisko situāciju saistībā ar izsaukumu skaita pieaugumu pie Covid 19 pacientiem, papildus nepieciešamais līdzekļu apjoms ir 39372 euro.
Medicīnisko atkritumu savākšanas, izvešanas un utilizācijas pakalpojumi – 18 365 euro.
Dienestam ir izveidojušās lielas papildus izmaksas bīstamo atkritumu utilizācijai, jo visi izlietotie individuālie aizsardzības līdzekļi jānodod utilizēt. 2021.gada deviņos mēnešos par utilizācijas pakalpojumu vidējās izmaksas mēnesī 6 121,56 euro salīdzinot ar 2019.gadu palielinājušās par 3 493,17 euro, jeb par 132,9%.  Ņemot vērā faktisko izpildi izpildi un kritisko situāciju saistībā ar izsaukumu skaita pieaugumu pie Covid 19 pacientiem, šī gada trīs mēnešiem papildus nepieciešamais līdzekļu apjoms 18 365 euro,  lai nodrošinātu izsaukumos izmantoto individuālo aizsardzības līdzekļu utilizāciju.
Operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu rezerves daļu iegādei – 161 761 euro.
Ņemot vērā, ka mainās hospitalizācijas iespējas, būtiski palielinās attālumi, kādos brigādes uz slimnīcām transportē pacientus ne tikai ar COVID-19 saslimšanu, bet arī citos gadījumos. Slimnīcās strauji mainās situācija, un jau šobrīd attālumi, ko Dienesta brigādes mēro no izsaukuma vietas uz slimnīcām, kurā ir iespējas uzņemt pacientu, būtiski pieaug – no dažiem kilometriem līdz pat simts un vairāk.
2021.gada septembrī par 9,6 % palielinājies izpildīto izsaukumu skaits salīdzinājumā ar 2019.gadu. Līdz ar to pieaug operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu (turpmāk – OMT) nobraukums izpildītajos izsaukumos. 2021.gada septembrī ir nobraukti par 93 tūkst. kilometru (turpmāk-km) vairāk nekā 2019.gada septembrī.
Salīdzinot 2019.gada 1.pusgada un 2021. gada 1. pusgada datus par OMT nobraukto km skaitu pieaugums ir 8,3 % (+ 541 tūkst. km) apmērā. Savukārt salīdzinot 2020.gada 1.pusgada un 2021. gada 1. pusgada datus par OMT nobraukto km skaitu pieaugums ir 11,7% (+ 742 tūkst. km) apmērā. Minētā nobraukto km pieauguma cēlonis ir gan saņemto izsaukumu skaita pieaugums attiecīgajā pārskata periodā salīdzinot ar 2020.gada I pusgadu, gan Dienestam uzdotā papildus funkcija nodrošināt Covid-19 pacientu pārvadāšanu uz cita līmeņa slimnīcām un citu epidemioloģiskās situācijas noteikto transportēšanas vajadzību nodrošināšana.
Dienestam pieejamo OMT skaits 2021.gada 1.pusgadā ir palicis nemainīgs salīdzinot ar 2020. gada I pusgadu (276 vienības), bet līdz ar kopējo OMT autoparka nobraukuma pieaugumu būtiski ir audzis viena OMT nobraukto km skaits, 169 jeb 61,2 % no OMT kopējā skaita ir transportlīdzekļi ar nobraukumu virs 300 tūkst. km, bet ar nobraukumu virs 500 tūkst. km ir 75 transportlīdzekļi jeb 27,2 %, kas ir aptuveni ceturtā daļa no kopējā OMT autoparka. Savukārt salīdzinoši lielie OMT nobraukumi ietekmē transportlīdzekļu remonta veidus, kad faktiskās apkopes vai nelielus remontdarbus ir jāaizstāj ar būtisku tehnisko mezglu remontiem vai nomaiņu, un citiem lieliem finanšu ieguldījumiem. Papildus OMT ekspluatācija ir veicinājusi straujāku auto parka nolietošanos un radījušas papildus remonta izmaksas un ar to saistītas rezerves daļu iegādes apjoma pieaugumu un attiecīgi arī izmaksu pieaugumu. 2021.gada deviņos mēnešos Dienesta izdevumi OMT rezerves daļu iegādei, remontam un apkopei ir 485 281,51 euro, kas ir par 129 602 euro vairāk salīdzinot ar 2019.gada deviņiem mēnešiem. Šogad finansējuma deficīts deviņos mēnešos ir izveidojies 129 602 euro savukārt šī gada trīs mēnešiem papildus nepieciešamais līdzekļu apjoms ir 161 761 euro.  

Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu medicīniskais aprīkojums – 528 873 euro.
Ņemot vērā augsto saslimstību ar COVID – 19, Dienestam nepieciešams nodrošināt gatavību papildus esošajām 196 neatliekamās medicīniskās palīdzības (turpmāk - NMP) brigādēm, izveidot vēl 16 aprīkotus  rezerves operatīvos medicīniskos transportlīdzekļus ar medicīnas aprīkojumu, lai nepieciešamības gadījumā operatīvā darba nodrošināšanai varētu izveidot papildus 16 NMP brigādes, lai sniegtu atbalstu stacionārajām ārstniecības iestādēm. Cilvēkresursus plānots nodrošināt pārorganizējot esošo brigāžu sastāvu, t.i. no esošajām divu ārstniecības personu ar OMT vadītāju brigādēm izveidojot brigādes ar vienu ārstniecības personu un OMT vadītāju.
Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 8.decembrī izskatītā informatīvā ziņojuma “Veselības nozares kapacitātes celšana un noturības stiprināšana Covid-19 apstākļos Latvijā” ir atbalstīts finansējums 817 642 euro apmērā (prot. Nr. 81 7.§), iepriekš minētais finansējums nav pieprasīts un pārdalīts ar Finanšu ministrijas rīkojumu. Savukārt tagad atbilstoši  iepriekšminētā informatīvā ziņojuma 1.10. apakšpunktam MK rīkojuma  projektā ir iekļauti šādi pasākumi ar kopējo finansējuma apmēru 528 873 euro:
defibrilatori;
plaušu mākslīgās ventilācijas iekārtas;
perfuzori;
elektriskie vakuumsūkņi;
AMBU tipa bērnu un pieaugušo elpināšanas maisi ar dažādu izmēru maskām, komplekts (manuālās elpināšanas ierīces komplekts);
vakuuma matrači (ar sūkni un somu);
garais mugurkaula imobilizācijas dēlis ar fiksācijas siksnām un galvas balstu;
īsais mugurkaula imobilizācijas dēlis/SED (vai analogs) komplekts;
šinu komplekti (2 garās, 4 vidējās, 2mazās) ekstremitāšu imobilizācijai (Krāmera šinas);
trakcijas šinas;
paklājveida nestuves;
sfigmomanometri ar dažāda izmēra manšetēm;
medicīniskās mugursomas (nenokomplektēta) ar portatīvo ambulāriju un ampulu uzglabāšanas kastes;
spiediena infūzijas manšetes.
par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu pacientu pārvešanas izdevumiem  – 86 569 euro.
Saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un saslimstības pieaugumu Dienesta darba apjoms ir būtiski pieaudzis. Dienesta brigāžu apkalpoto izsaukumu skaits diennaktī pārsniedz vienu tūkstoti, savukārt, izsaukumu skaits pie Covid -19 pacientiem jau veido ceturto daļu no visiem apkalpotajiem izsaukumiem. Dienesta brigādēm ir palielinājies pacientu nodošanas laiks slimnīcās, un vidēji, tas ir no 45 minūtēm līdz 2,5 stundām, tādējādi mazinot brigāžu pieejamību izsaukumu apkalpošanai un samazinot operativitāti uz augstas prioritātes izsaukumiem. Šādā situācijā ar esošajiem resursiem Dienests nevar veikt papildus funkciju un nodrošināt slimnīcām nepieciešamos maksas pakalpojumus - pacienu pārvešanas no augstāka līmeņa stacionāra uz zemāku ārstēšanās pabeigšanai.
Lai ārkārtējās situācijas laikā daļēji risinātu pacientu pārvešanas jautājumu un realizētu Covid-19 pacientu “kaskadēšanas principus” starp slimnīcām, kas pieņemts Valsts operatīvajā medicīniskajā komisijas sēdē sēdē 2021.gada 28.oktobrī, Dienesta pieejamo cilvēkresursu ietvaros varētu veidot papildus Dienesta pacientu pārvešanu nodrošināšanai pēc klīnisko universitāšu slimnīcu pieprasījuma, gadījumos, kad pārvešanas laikā nepieciešams ārstniecības personu atbalsts, ievērojot izstrādāto slimnīcu sadarbības modeli. Papildus 2 Dienesta brigāžu izveide ir iespējama, iesaistot esošo personālu papildus ikdienas darbam paredzētajam darba grafikam, t.i., pieļaujamo virsstundu ietvaros, kā arī piesaistot izdienas pensijā aizgājušās ārstniecības personas. Papildus izveidotās 2 Dienesta brigādes katra nodrošinātu nepieciešamās pacientu pārvešanas 14 h dienā pēc iepriekš plānota grafika.
Lai Dienests papildus Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” noteiktajiem neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu profiliem un to sastāviem, pieejamo personāla resursu ietvaros var veidot papildus neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes pacientu, kuriem transportēšanas laikā nepieciešams ārstniecības personu atbalsts, pārvešanai no daudzprofilu klīniskās universitātes slimnīcas VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” uz  to sadarbības iestādēm, nepieciešami papildus līdzekļi 2021.gadā ir 86 569 euro apmērā. Vienas papildus izveidotās brigādes izmaksas vidēji mēnesī veido 43 284 euro jeb vidēji 102,51 euro par katru pārvešanu. Savukārt epidemioloģiskajai situācijai pasliktinoties un pieaugot nepieciešamībai pēc lielāka skaita stabilizēto Covid-19 pacientu pārvešanas ārstēšanas pabeigšanai no augstāka līmeņa slimnīcas uz zemāka līmeņa slimnīcu, varētu tikt lemts par vēl papildus Dienesta pārvešanas brigāžu veidošanu.

 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk – Dienests) vērš uzmanību, ka, lai nodrošinātu gatavību sniegt neatliekamo un specializēto medicīnisko palīdzību vīrusa COVID-19 izplatības laikā ir radušās papildus izmaksas.
 
Risinājuma apraksts
-
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
-
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
-

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
873 348
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
873 348
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-873 348
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-873 348
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
873 348
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Rīkojuma projekts paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Veselības ministrijai (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam) finansējumu 873 348 euro apmērā (skat., anotācijas pielikumu Nr.1), lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar “COVID-19” uzliesmojumu un seku novēršanu, tai skaitā:
par medicīniskā inventāra un tā rezervju daļu iegādes izdevumiem – 38 408 euro (skat., anotācijas pielikumu Nr.2) ;
par medicīniskās gāzes (skābekļa) iegādes un medicīniskās gāzes  (skābekļa) balonu nomas pakalpojumu izdevumiem – 39 372 euro (skat., anotācijas pielikumu Nr.3);
par medicīnisko atkritumu savākšanas, izvešanas un utilizācijas pakalpojumu izdevumiem – 18 365 euro (skat., anotācijas pielikumu Nr.4);
par operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu rezerves daļu iegādes izdevumiem – 161 761 euro (skat., anotācijas pielikumu Nr.5);
par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu medicīniskā  aprīkojuma iegādes izdevumiem – 528 873 euro (skat., anotācijas pielikumu Nr.6), Ministru kabineta 2020.gada 8.decembra sēdes protokols Nr. 81 7.§;
par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu pacientu pārvešanas izdevumiem – 86 569 euro (skat., anotācijas pielikumu Nr.7), Ministru kabineta 2021.gada 2.novembra sēdes protokols Nr. 73 43.§.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1.punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1.punktā minētajām apropriācijas izmaiņām un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas nav iebildusi pret apropriācijas izmaiņām, veikt apropriācijas izmaiņas.
 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
-
Nevalstiskās organizācijas
-
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
  • Veselības ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
-

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
-

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
-
8. Cita informācija
-
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Anotācijas pielikums