Anotācija (ex-ante)

24-TA-615: Rīkojuma projekts (Apstiprināšana, iecelšana amatā, speciālās dienesta pakāpes piešķiršana)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Laimu Letiņu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
 Valsts civildienesta likuma 11. panta trešā daļa
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Lai atbilstoši Valsts civildienesta likuma 11. panta trešajai daļai komisijas izvēlēto pretendentu apstiprinātu iecelšanai Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra amatā, sagatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Laimu Letiņu"
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra amats ir vakants kopš 2023. gada 1. jūnija. Uzņēmumu reģistra galvenā notāra pienākums veic pienākumu izpildītājs.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Tieslietu ministres izveidotā Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra amata pretendentu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu ieteikt pretendenti L. Letiņu virzīt iecelšanai Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra amatā. L. Letiņa vislabāk atbilst Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra amata aprakstā izvirzītajām prasībām, ieguva visaugstāko vērtējumu pretendentu vērtēšanas mutvārdu intervijā un vadības kompetenču novērtēšanā.
 
Risinājuma apraksts
Ar 2023. gada 27. novembra rīkojumu Nr. 10-10.1/994 tieslietu ministre izveidoja Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra amata kandidātu vērtēšanas komisiju. Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra amata kandidātu atlases nolikumu atbilstošākais kandidāts Uzņēmumu reģistra galvenā notāra amatam izvēlēts konkursa kārtībā.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi