Anotācija (ex-ante)

24-TA-511: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Nepieciešamība piešķirt finanšu līdzekļus 2024. gadā plānoto nacionālas nozīmes starptautisku sporta sacensību organizēšanai Latvijā.
Latvijas Nacionālās sporta padomes 2023. gada 6.decembra sēdē nolemtais (prot. Nr.4 6.§)
Likuma par budžetu un finanšu vadību 12. panta pirmā daļa.
Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 41. un 43. punkts.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Piešķirt finanšu līdzekļus 400 000  euro apmērā 2024. gada Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) pludmales volejbola Nāciju kausa fināla – kontinentālās olimpiskās kvalifikācijas turnīra licences iegādi un turnīra organizatorisko izdevumu maksājumu daļai.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ar Latvijas Nacionālās sporta padomes 2023.gada 6.decembra sēdē tika pieņemta zināšanai (prot.Nr.4 6.§) Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtā informācija par saņemtajiem federāciju pieteikumiem sporta pasākumu organizēšanas saskaņošanai 2024. – 2025.gadā Latvijā, saskaņā ar kuru 2024.gadā Latvijā norisināsies vairākas nacionālas nozīmes starptautiskas sporta sacensības (piemēram, 2024. gada un 2026.gada olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīri, 2024.gada Eiropas nedzirdīgo orientēšanās čempionāts, Pasaules čempionāts motokrosā MXGP klasē, Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) pludmales volejbola Nāciju kausa fināla – kontinentālās olimpiskās kvalifikācijas turnīrs, u.c.), kuru sekmīgai norisei nepieciešami ievērojami papildus līdzekļi. Latvijas Nacionālās sporta padomes 2024. gada 9. februāra sēdē tika atbalstīts valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas  09.07.00 “Dotācija sporta organizāciju, programmu un pasākumu atbalstam” (turpmāk - apakšprogramma) sadalījums 2024. gadā, tai skaitā no kopējiem apakšprogrammā pieejamiem valsts budžeta līdzekļiem 17 917 415 EUR, novirzot 343 570 EUR dotāciju prioritāru starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā. Ņemot vērā minēto, finansējums, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar 2024. gada Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) pludmales volejbola Nāciju kausa fināla – kontinentālās olimpiskās kvalifikācijas turnīra licences iegādi un turnīra organizatorisko izdevumu maksājumu daļai (400 000 euro), nav pieejams. Viens no risinājumiem ir valsts līdzfinansējuma piešķiršana no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", turklāt atbalstot tādu 2024. gadā paredzēto sporta sacensību finansēšanu, kuras (1) ir tikušas atbalstītas arī iepriekšējos gados; (2) sacensību rīkošanas tiesības 2024. gadā jau ir piešķirtas un to organizēšana Latvijā ir saistīta ar sacensību licences iegādi (t.i., sacensību rīkošanas maksu, kas jāveic attiecīgo sacensību starptautiskajiem organizatoriem (organizēšanas tiesību turētājiem)), turklāt licences maksas samaksa ir priekšnosacījums, lai garantētu Latvijas sacensību palikšanu attiecīgā sporta veida starptautiskā pasākumu kalendārā 2024. gadam un attiecīgi šīs sacensības Latvijā varētu notikt. 
2024. gada CEV pludmales volejbola Nāciju kausa fināla – kontinentālās olimpiskās kvalifikācijas turnīra rīkošana (organizē biedrība "Latvijas Volejbola federācija") Jūrmalā ir Latvijas pludmales volejbolam svarīgo sacensību norises nodrošināšana olimpiskajā gadā, kas ir unikāla iespēja palīdzēt mūsu sportistiem kvalificēties olimpiskajām spēlēm, jo organizētājvalsts iegūst savas valsts izlasei kvotu gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē. Tieši pateicoties olimpiskās kvalifikācijas turnīram, mūsu pludmales volejbolisti kvalificējās uz 2020. gada Tokijas Olimpiskajām spēlēm, kur izcīnīja gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē augsto 4.vietu.
Organizējot 2024. gada CEV pludmales volejbola Nāciju kausa fināla – kontinentālās olimpiskās kvalifikācijas turnīru Latvijā, turnīrā piedalīsies 12 valstu komandas katrā dzimumā (kopā 24) no Eiropas. Turnīrs norisināsies no 2024. gada 13. līdz 16. jūnijam  un 4 dienu laikā kopā tiks organizētas 38 spēles. Katra komanda aizvadīs no 2-5 spēlēm atkarībā no spēļu rezultātiem. Gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē uzvarētāji izcīnīs ceļazīmi uz 2024. gada Parīzes Olimpiskajām spēlēm.
Līdzšinējās starptautiskās pludmales volejbola sacensības Jūrmalā  raisījušas lielu skatītāju interesi, līdzjutēji gandrīz 100% aizpildījuši pieejamās sacensību skatītāju vietas klātienē, zināma daļa no tām tikusi rezervēta sporta skolu audzēkņiem (volejbola audzēkņu skaits Latvijā vismaz 4000) un skolēniem. Papildus šim, sacensību organizēšanā tiks iesaistīti ap 100 brīvprātīgie (bērni un jaunieši), kuriem tā būs lieliska iedvesma, kas kalpos kā papildus motivācija nākotnē nodarboties ar sportu.
Tiek plānots, ka Latvijā ieradīsies līdz 300 dalībniekiem (spēlētāji, atbalsta personāls) kā arī līdz 1000 atbalstītājiem no visas Eiropas, kas nesīs ne tikai papildu naudu valsts budžetā un uzņēmējdarbībā, bet arī veicinās Latvijas atpazīstamību pasaulē, popularizēs mūsu zemi kā tūrisma un investīciju galamērķi un ilgtermiņa veicinās ekonomikas attīstību. Sacensības tiks translētas vairākos nozīmīgos Eiropas un pasaules sporta televīzijas kanālos un digitālajos medijos.
Kā arī jāatzīmē, ka sacensību organizēšana Latvijā liedz Krievijas un Baltkrievijas pludmales volejbolistiem kvalificēties olimpiskajām spēlēm, ja tiktu paziņota viņu pielaišana sacensībām, jo tikai dalība olimpiskajā kvalifikācijā būtu viņu vienīgā iespējā kvalificēties, bet tā kā pieņemti likuma grozījumi liedz Krievijas un Baltkrievijas sportistiem piedalīties sacensībās Latvijā, šāda iespēja viņiem tiktu liegta.
Ievērojot Sporta likuma 10.panta ceturtajā daļā un 13.panta ceturtajā daļā noteiktās atzīto sporta federāciju tiesības, sacensību rīkošanas licences segšanai valsts budžeta līdzekļi piešķirami attiecīgajā sporta veidā atzītajai sporta federācijai – attiecīgi LVF. Minēto sacensību organizēšanas licences (150 000) un arī organizatorisko izdevumu daļas (80 000 euro - 2500 sēdvietu stadions + jumts A sektoram, montāža/demontāža, transporta izmaksas no Polijas, laukumu labiekārtošana ( teltis, koka grīdas, atpūtas zona, elektrība, inventārs) -75 000 euro LED bortu noma un apgaismojums 25 000 euro,  turnīra organizācijas komanda - 68 000 eur un apdrošināšanas izmaksas (daļēji) 2000 euro) maksājumi - 400 000 euro. 
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nepieciešamība piešķirt finanšu līdzekļus 2024. gadā nacionālas nozīmes starptautisku sporta sacensību organizēšanai Latvijā.
 
Risinājuma apraksts
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 400 000 euro  pārskaitīšanai biedrībai "Latvijas Volejbola federācija", lai segtu izdevumus 2024. gada Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) pludmales volejbola Nāciju kausa fināla – kontinentālās olimpiskās kvalifikācijas turnīra licences iegādi un turnīra organizatorisko izdevumu maksājumu daļu. 
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Alternatīvs risinājums būtu līdzekļu piešķiršana no 2024. gada IZM valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas  09.07.00 “Dotācija sporta organizāciju, programmu un pasākumu atbalstam” (turpmāk - apakšprogramma). Latvijas Nacionālās sporta padomes 2024. gada 9. februāra sēdē tika atbalstīts valsts budžeta sadalījums 2024. gadā, tai skaitā no kopējiem apakšprogrammā pieejamiem valsts budžeta līdzekļiem 17 917 415 EUR, novirzot 343 570 EUR dotāciju prioritāru starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā. Tomēr lai arī to apjoms 343 570 EUR ir lielāks nekā minēto sacensību līdzfinansēšanai, tomēr 2024. gadā Latvijā ir plānoti arī citi nacionālas nozīmes starptautiski sporta pasākumi.
 
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Finansējuma piešķiršana, lai līdzfinansētu attiecīgo nacionālas nozīmes sporta sacensību organizēšanu, sekmē Latvijas ekonomikas attīstību (ēdināšanas, pārtikas un degvielas mazumtirdzniecības, kā arī viesnīcu un restorānu servisa jomas), tādējādi daļēji vai pilnībā kompensējot ar sacensību organizēšanu saistītos valsts izdevumus, ko apliecina arī vairāki pētījumi par šāda veida sporta sacensību organizēšanas ekonomiskajiem ieguvumiem un ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem.
 

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
-

1.6. Cita informācija


Saskaņā ar  Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr.421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 41. punktu  līdzekļus no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķir valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem, valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai un to radīto zaudējumu kompensēšanai un citiem neparedzētiem gadījumiem. Līdzekļu piešķiršanu valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem paredz arī Likuma par budžetu un finanšu vadību 12. panta pirmā daļa. Izvērtējot LVF finanšu pieprasījumu, IZM ieskatā to var klasificēt kā valstiski īpaši nozīmīgu pasākumu, ko apliecina fakts, ka sacensības ir visaugstākā līmeņa sacensības pludmales volejbolā, kas plaši tiek translētas pasaules sporta televīzijas kanālos un citos medijos un aptver ļoti plašu auditoriju daudzās pasaules valstīs. Tāpat ir norādāms, ka LVF ir valstiski nozīmīga sporta organizācija, kas nodrošina tās kā atzītās sporta federācijas Sporta likumā noteikto uzdevumu izpildi. Turklāt Latvijas Nacionālā sporta padome, kas saskaņā ar Sporta likuma 9. panta pirmo daļu ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts sporta politikas izstrādē, veicina sporta attīstību un sadarbību sporta jomā, kā arī lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz sportu, 2024. gada 9. februāra sēdē atbalstīja valsts budžeta sadalījums 2024. gadā, tai skaitā no kopējiem apakšprogrammā pieejamiem valsts budžeta līdzekļiem 17 917 415 EUR, novirzot 343 570 EUR dotāciju vairāku citu prioritāru starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā, kuru apjoms 343 570 EUR ir paredzēts arī citu sacensību līdzfinansēšanai.  Tomēr galīgo lēmumu par to var pieņemt tikai Ministru kabinets.

Arī šajā gadā  IZM ir veikusi sākotnējo izvērtējumu par finansējuma piešķiršanas minēto sporta sacensību organizēšanai atbilstību komercdarbības atbalsta kontroles regulējumam.
Lai kādu pasākumu varētu klasificēt kā komercdarbības atbalstu, tam vienlaikus jāatbilst visām četrām kumulatīvām pazīmēm [1]:
1. pazīme: Atbalsts tiek sniegts no publiskiem resursiem;
2. pazīme: Atbalsta saņēmējs veic saimniecisku darbību un attiecībā uz to gūst ekonomiskas priekšrocības, kādas tas nevarētu gūt normālos komercdarbības veikšanas apstākļos;
3. pazīme: Pasākums ir selektīvs pēc sava rakstura;
4. pazīme: Atbalsts ietekmē konkurenci un tirdzniecību Eiropas Savienības iekšējā tirgū.
Konstatējams, ka minētā atbalsta  sniegšana LVF ar sporta sacensību organizēšanu saistīto izdevumu segšanai nerada konkurences kropļojumu Eiropas Savienības līmenī, jo konkrēto sporta sacensību rīkošanas tiesības 2024. gada sacensību sezonai jau ir piešķirtas (šo sporta sacensību rīkošana tieši Latvijā ir iekļauta attiecīgā sporta veida starptautiskās sporta federācijas (CEV) kalendārā), turklāt tās ir piešķīrusi neatkarīga trešā puse (attiecīgā sporta veida starptautiskā sporta federācija – CEV), kā rezultātā citas valstis un sacensību norises vietas, kuras nav iekļautas attiecīgā sporta veida starptautisko sporta sacensību kalendārā 2024. gada sacensību sezonai, nevar organizēt šāda veida sporta sacensības. Iepriekšminētā rezultātā secināms, ka papildus finansējuma piešķiršana 2024. gada CEV pludmales volejbola Nāciju kausa fināla – kontinentālās olimpiskās kvalifikācijas turnīra licences iegādi un turnīra organizatorisko izdevumu maksājumu daļai vienlaikus neatbilst visām Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantā noteiktajām pazīmēm un attiecīgi minētais atbalsts nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu. 
Papildus minētam uzsverams, ka šo sporta sacensību organizēšana tiešā veidā ir saistīta ar valsts politikas īstenošanu sporta nozarē.

[1] Skatīt Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.pantu un Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2024
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2025
2026
2027
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
400 000
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
400 000
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-400 000
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-400 000
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
400 000
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Kopējā piešķiramā summa 400 000 euro.
Lai segtu izdevumus, kas saistīti ar 2024. gada CEV pludmales volejbola Nāciju kausa fināla – kontinentālās olimpiskās kvalifikācijas turnīra licences iegādei un turnīra organizatorisko izdevumu maksājumu daļu, LVF tiks piešķirti 400 000 euro, kas veiks pārskaitījumu CEV sacensību licences maksai (150 000 EUR), kā arī turnīra organizatorisko izdevumu daļas apmaksai (80 000 EUR -2500 sēdvietu sadions + jumts A sektoram, montāža/demontāža, transporta izmaksas no Polijas, laukumu labiekārtošana ( teltis, koka grīdas, atpūtas zona, elektrība, inventārs) -75 000 euro LED bortu noma un apgaismojums 25 000 euro,  turnīra organizācijas komanda - 68 000 eur un apdrošināšanas izmaksas (daļēji) 2000 euro).
Attiecīgas saistības ar LVF tiks noteiktas Sadarbības līgumā, kas tiks slēgts ar IZM.
 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija

Izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas". 
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Izglītības un zinātnes ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Biedrība "Latvijas Volejbola federācija"
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Izglītības un zinātnes ministrija
  • Finanšu ministrija
  • Biedrība "Latvijas Volejbola federācija"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Papildus informācija par 2024. gada CEV pludmales volejbola Nāciju kausa fināla – kontinentālās olimpiskās kvalifikācijas turnīra rīkošanu