Anotācija (ex-ante)

21-TA-1690: Rīkojuma projekts (Apstiprināšana, iecelšana amatā, speciālās dienesta pakāpes piešķiršana)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Ministru kabineta rīkojums "Par Mihailu Papsujeviču"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Valsts civildienesta likuma 11. panta trešā daļa un 37. panta pirmā daļa

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par Mihailu Papsujeviču” mērķis ir nodrošināt Tieslietu ministrijas darbības nepārtrauktību un funkciju efektīvu izpildi, valsts sekretāra amatā pārceļot Valsts probācijas dienesta vadītāju Mihailu Papsujeviču. Rīkojums stājas spēkā ar 2022. gada 1. janvāri
Spēkā stāšanās termiņš
01.01.2022.
Pamatojums
Saistībā ar plānoto Tieslietu ministrijas valsts sekretāra Raivja Kronberga pārcelšanu citā amatā, Tieslietu ministrijā ar 2022. gada 1. janvāri būs vakants valsts sekretāra amats.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Tieslietu ministrijas valsts sekretāra amatā no 2014.gada ir iecelts Raivis Kronbergs. Ņemot vērā R.Kronberga ilgstošo profesionālo pieredzi valsts pārvaldē, ir plānota Tieslietu ministrijas valsts sekretāra Raivja Kronberga pārcelšanu citā amatā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ar 2022.gada 1.janvāri ir vakants Tieslietu ministrijas valsts sekretāra amats. Lai nodrošinātu ministrijas darbības nepārtrauktību un efektīvu uzdevumu izpildi, ir nepieciešams pēc iespējas drīzāk iecelt amatā jaunu valsts sekretāru.
Risinājuma apraksts
Ir pieņemts lēmums par ierēdņa pārcelšanu valsts sekretāra amatā valsts interesēs.
Saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 11. panta trešo daļu lēmumu par valsts sekretāra iecelšanu amatā ministrs pieņem, pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu.
Atbilstoši Tieslietu ministrijas darbības stratēģijai un izvirzītajām prioritātēm, valsts sekretāra amatam vēlams kandidāts ar plašu līdzšinējo pieredzi ministrijas darbības jomās. Izvērtējot valsts sekretāra amata pretendentam nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju, kā arī, lai nodrošinātu uzdevumu izpildes nepārtrauktību, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra amatam tiek izvirzīts Valsts probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs.
Tieslietu ministrija ir izvērtējusi Valsts probācijas dienesta vadītāja Mihaila Papsujeviča profesionālo pieredzi un kvalifikāciju un uzskata par lietderīgu viņa iecelšanai Tieslietu ministrijas valsts sekretāra amatā.
Mihailam Papsujevičam ir ilggadēja pieredze darbā valsts pārvaldē, zināšanas un pieredze tiesībpolitikas jautājumu risināšanā, liela kolektīva vadīšanā, personāla attīstīšanā, kā arī sadarbības, t.sk. starptautiskās, veidošanā.
Ir saņemta M. Papsujeviča piekrišana viņa kandidatūras virzīšanai Tieslietu ministrijas valsts sekretāra amatam. Ievērojot iepriekš minēto, sagatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Mihailu Papsujeviču”. Rīkojuma projekts paredz apstiprināt Ministru kabinetā Mihaila Papsujeviča kandidatūru iecelšanai Tieslietu ministrijas valsts sekretāra amatā ar 2022. gada 1. janvāri
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi