Anotācija (ex-ante)

21-TA-950: MK sēdes protokollēmuma projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Ministru kabineta pilnvarojumu veselības ministram Danielam Pavļutam " sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
-

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Lai veselības ministram būtu iespējas sevi pilnvērtīgi aizstāvēt un izvērsti sniegt informāciju par savu darbību līdz šim veselības ministra amatā, kā arī pilnvērtīgi varētu atbildēt uz Saeimas debatēs izskanējušo informāciju, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.pantu, 58.pantu un 64.pantu, Saeimā apspriežamajā lietā, izskatot lēmuma projektu "Par neuzticības izteikšanu veselības ministram Danielam Pavļutam" (780/Lm13), nepieciešams pilnvarot  veselības ministru Danielu Pavļutu kā Ministru kabineta pārstāvi. 
 
Spēkā stāšanās termiņš
02.11.2021.
Pamatojums
Latvijas Republikas Saeimas 2021.gada 4.novembra sēdes darba kārtībā ir iekļauts lēmuma projekts "Par neuzticības izteikšanu veselības ministram Danielam Pavļutam" (780/Lm13). 
 

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Latvijas Republikas Saeimas 2021.gada 4.novembra sēdes darba kārtībā ir iekļauts lēmuma projekts "Par neuzticības izteikšanu veselības ministram Danielam Pavļutam" (780/Lm13). 
Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 64.pantu runas laiks referentam, Ministru prezidentam un Ministru kabineta pārstāvim apspriežamajā lietā nedrīks pārsniegt vienu stundu pirmajā reizē, piecpadsmit minūtes otrajā reizē un piecas minūtes katrā no turpmākajām reizēm. Savukārt pārējiem runātājiem, tajā skaitā apspriežot lēmuma projektus par uzticības vai neuzticības izteikšanu, runas laiks nedrīkst pārsniegt piecpadsmit minūtes, bet runājot otro reizi piecas minūtes.
Ņemot vērā minēto, veselības ministram ir ierobežotas iespējas sevi pilnvērtīgi aizstāvēt un izvērsti sniegt informāciju par savu darbību līdz šim veselības ministra amatā, kā arī pilnvērtīgi atbildēt uz Saeimas debatēs izskanējušo informāciju.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
-
Risinājuma apraksts
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.pantu, 58.pantu un 64.pantu, pilnvarot Saeimā apspriežamajā lietā, izskatot lēmuma projektu "Par neuzticības izteikšanu veselības ministram Danielam Pavļutam" (780/Lm13), izteikties veselības ministru Danielu Pavļutu kā Ministru kabineta pārstāvi. 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
-
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
-

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
-
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi