Anotācija (ex-ante)

21-TA-676: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Dalība padomē, komisijā, darba grupā)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 14. augusta rīkojumā Nr. 396 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
-

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Aktualizēt personu sarakstu, kuras var tikt iekļautas pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisijas sastāvā
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Lai saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktu izvērtētu pretendentu atbilstību Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra amatam un Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vadītāju amatiem un saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 35. panta otro daļu novērtētu Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra un Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vadītāju darbību un tās rezultātus, pēc iekšlietu ministra ieteikuma ar Ministru kabineta 2019. gada 14.augusta rīkojumu Nr. 396 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju" (turpmāk – MK rīkojums Nr. 396) ir apstiprināts to personu saraksts, kuras var tikt iekļautas pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisijā (turpmāk – personu saraksts).
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ar MK rīkojumu Nr. 396 apstiprinātajā personu sarakstā  ir notikušas izmaiņas Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu personālsastāvā.
Lai nozīmētu pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisijas sastāvu, kas izvērtētu pretendentu atbilstību Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra amatam un Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vadītāju amatiem un novērtētu Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra un Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vadītāju darbību un tās rezultātus, nepieciešams aktualizēt personu sarakstu.
 
Risinājuma apraksts
Personu sarakstā nepieciešams  izslēgt no personu saraksta iekšlietu ministru Sandi Ģirģenu, Valsts policijas priekšnieka vietnieku, Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieku Arti  Velšu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieku V. Jēkabsonu , kā arī iekļaut personu sarakstā Iekšlietu ministri Mariju Golubevu un  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieci Mairu Rozi, Iekšējās drošības biroja priekšnieka vietnieku Normundu Šteinbriku un Valsts drošības dienesta priekšnieku Normundu Mežvietu.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
-
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi