Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
22-TA-323: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Omicron izplatības apstākļos, kad dienā ir ap 9 tūkstoši saslimšanas gadījumi ar Covid-19 un tiem līdztekus kontaktpersonu skaits tuvojas 100 000, nav iespējams apstrādāt visus datus saistībā ar kontaktpersonām. Tādēļ šobrīd nepieciešams pamata uzmanību vērst inficēto personu aprūpei un uzraudzībai.
Tādēļ tiek paredzēts atcelt pienākumu darba devējiem, izglītības iestāžu vadītājiem un citiem kolektīvu vadītājiem apzināt kontaktpersonas savā kolektīvā, veidot kontaktpersonu sarakstus un tos iesniegt Slimību profilakses un kontroles centrā, jo centrs šos sarakstus vairs nespēj apstrādāt. Kontaktpersonām jāvēro sava veselība un tikai nepieciešamības gadījumā jāvēršas pie ģimenes ārsta, lai ārstiem pamata uzmanību būtu iespējams pievērst SARS-CoV-2 inficēto personu aprūpei un uzraudzībai. Lai atslogotu ģimenes ārstus, paredzēts noteikt arī tos pakalpojumus, kurus ģimenes ārsta prakse var nesniegt, kas pacientiem nav kritiski, vai arī tos var saņemt pie citiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, komisijas autovadītāju medicīnisko izziņu izsniegšanai un ieroču nēsāšanas un uzglabāšanas atļaujas izsniegšanai.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikt, ka Covid-19 omikrona paveida izplatības apstākļos 1)darba devēji neiesniedz kontaktpersonu sarakstus Slimību profilakses un kontroles centrā,
2) kontaktpersonas ģimenes ārsts tiek informēts tikai nepieciešamības gadījumā - lai saņemtu darbnespējas lapu,
3)ģimenes ārsta prakse var nesniegt pakalpojumus, kas pacientiem nav kritiski, vai arī tos var saņemt pie citiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, komisijas autovadītāju medicīnisko izziņu izsniegšanai un ieroču nēsāšanas un uzglabāšanas atļaujas izsniegšanai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saistībā ar jaunā SARS-CoV-2 vīrusa varianta (omikrona) izplatību, šobrīd pie augsta inficēto personu skaita un liela kontaktpersonu skaita tiek novērots, ka stacionēto pacientu skaits nepieaug tik strauji, kā SARS-CoV-2 vīrusa iepriekšējo variantu izplatības laikā. Vienlaikus SARS-CoV-2 vīrusa omikrona varianta izplatība saistīta ar ambulatori aprūpējamu pacientu skaita ievērojamu pieaugumu, radot lielu slogu primārai veselības aprūpei.
Šobrīd pie augsta inficēto personu skaita (2022.gada 3.nedēļā atklāti 31 747 jaunatklāti Covid-19 gadījumi, tāpat uz 23.01.2022. infekcijas reproduktivitātes koeficients provizoriski ir 1,6 (t.i. 100 inficētie inficē 160 cilvēkus)) un liela kontaktpersonu skaita tiek novērots, ka stacionēto pacientu skaits tik strauji nepieaug (piemēram, 30.01.2022. dati liecina, ka pēdējo septiņu dienu laikā stacionāros ievietoti 765 cilvēki ar apstiprinātu Covid-19 infekciju).
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
1.Ņemot vērā ļoti straujo Covid-19 jauno gadījumu skaita pieaugumu, kad vienā dienā tiek konstatēti vairāk kā 9 tūkstoši saslimšanas gadījumi ar Covid-19 un tiem līdztekus kontaktpersonu skaits tuvojas 100 000, nav iespējams apstrādāt visus datus ar kontaktpersonām un inficētajiem. Tādēļ šobrīd pamata uzmanība tiks pievērsta ar SARS-CoV-2 inficēto personu aprūpei un uzraudzībai.
Risinājuma apraksts
1.Ņemto vērā minēto, vairs nav lietderīgi noteikt par pienākumu darba devējiem, izglītības iestāžu vadītājiem un citiem kolektīvu vadītājiem apzināt kontaktpersonas savā kolektīvā, veidot kontaktpersonu sarakstus un tos iesniegt Slimību profilakses un kontroles centrā, jo centrs šos sarakstus vairs nespēj apstrādāt.
Tāpat arī ļoti augsta ar Covid-19 saslimušo cilvēku skaita dēļ, milzīga darba slodze ir ģimenes ārstiem, tādēļ ir nepieciešams šo slogu mazināt, lai ģimenes ārsts varētu nodrošināt pietiekamu pacienta aprūpi.
Ņemot vērā minēto, uz ārkārtējās situācijas laiku ir jāaptur to punktu darbība, kas paredz pienākumu pirmsskolas izglītības iestādē, izglītības iestādē un darba kolektīvā veidot kontaktpersonu sarakstus un tos iesniegt Slimību profilakses un kontroles centram. Tāpat arī ir jāaptur to punktu darbība, kas nosaka pienākumu ģimenes ārstam veikt kontaktpersonu medicīnisko novērošanu un pienākumu ģimenes ārstam piedāvāt kontaktpersonai darbnespējas lapu.
Tas nozīmē, ka cilvēkam, kas bijis kontaktā ar inficētu cilvēku, kam laboratoriski apstiprināta inficēšanās ar SARS-CoV-2, vai arī ar antigēna testu, tai skaitā paštestu, ir apstiprinātas aizdomas par inficēšanos ar SARS-CoV-2, ir jāievēro mājas karantīnu atbilstoši spēkā esošajiem nosacījumiem, šajā laikā novērojot savu veselības stāvokli un, ja konstatē slimības pazīmes, nepieciešamības gadījumā sazinās ar savu ģimenes ārstu.
Problēmas apraksts
2.Kontaktpersonai darbnespējas lapa ir nepieciešama tikai tādos gadījumos, ja darba pienākumi ir veicami klātienē un darbiniekam nav iespēju piemērot saīsināto karantīnas laiku, piemēram: veicot testēšanu katru reizi pirms darba pienākumu veikšanas; vai darbiniekam nav iespēja saņemt negatīvu testēšanas rezultātu pēc kontakta ar inficēto cilvēku vai veikt atkārtotu testu 3.-4.karantīnas dienā.
Risinājuma apraksts
2.Tādēļ, pirms ņemt darba nespējas lapu mājas karantīnas laikā, darbiniekam ir jāvienojas ar darba devēju par darba organizēšanu karantīnas laikā un ja darba devējs apstiprina, ka nav iespējams epidemioloģiski drošā veidā nodrošināt darba pienākumu veikšanu, kontaktpersona informē ģimenes ārstu par nepieciešamību saņem darba nespējas lapu.
Problēmas apraksts
3. Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas radītos ierobežojumus veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanā, kā arī nepietiekamo pacientu veselības stāvokļa uzraudzību, novērojams hronisko slimību saasinājumu pieaugums. Līdz ar to sakarā ar pašreizējo epidemioloģisko situāciju, kā arī pieaugošo Covid-19 pacientu skaitu, būtiski palielinājies aprūpējamo pacientu un sniedzamo konsultāciju skaits ģimenes ārstu praksēs, pagarinot ģimenes ārsta komandas darba stundas, ieskaitot darbu brīvdienās.
Veselības ministrija, lai nodrošinātu būtiskāko primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jau mazinājusi slogu ģimenes ārstu praksēm, piemēram, nosakot, ka:
1) nav jāzvana Covid-19 inficētu personu kontaktpersonām, informējot par kontaktpersonas statusu. Vienlaikus valsts iestādes iedzīvotājus informējušas par gadījumiem, kas noteikti jāsazinās ar ģimenes ārstu;
2) katrs ģimenes ārsts, izvērtējot pacienta veselības stāvokli, nosaka saziņas biežumu ar Covid-19 inficētu pacientu;
3) pacientiem ar simptomiem nav jāizsniedz nosūtījumi laboratoriskai Covid-19 infekcijas noteikšanai, kā arī ģimenes ārstam nav jāiesniedz veselības stāvokļa izziņas pēc karantīnas vai izolācijas, ja inficēšanās bijusi bezsimptomu vai vieglā formā un septītajā dienā personai vairs nav slimības simptomi.
 
Risinājuma apraksts
3.Vienlaikus ar jau ieviestajiem pasākumiem pakalpojumu pieejamības stiprināšanai primārajā veselības aprūpē, nepieciešams papildus regulējums, normatīvo aktu līmenī nosakot tos pakalpojumus, kurus ģimenes ārsta prakse var nesniegt, kas pacientiem nav kritiski, vai arī tos var saņemt pie citiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, komisijas autovadītāju medicīnisko izziņu izsniegšanai un ieroču nēsāšanas un uzglabāšanas atļaujas izsniegšanai organizē ne tikai ģimenes ārstu prakses.
Šāds regulējums būtiski mazinās slogu ģimenes ārstiem, jo, piemēram, nosūtījuma sagatavošana Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijai ir darbietilpīgs process, kas ietver gan nosūtījumus uz izmeklējumiem, rezultātu apkopošanu, pamatojumu ekspertīzes nepieciešamībai. Invaliditātes likums paredz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas iepriekš izsniegtā administratīvā akta automātisku pagarināšanu: Invaliditātes likuma Pārejas noteikumu 9.punkts: Ja personai laikposmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, vai triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas vai noteiktā termiņa beigām beidzas Valsts komisijas iepriekš izdotā administratīvā akta darbības termiņš un nav iesniegti nepieciešamie dokumenti invaliditātes ekspertīzes veikšanai, minētā administratīvā akta darbības termiņš tiek pagarināts uz laiku līdz sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz jauna administratīvā akta izdošanai konkrētās personas lietā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija


Izskatīts 2022.gada 27. un 31. janvāra Operatīvās vadības grupas sanāksmē. 
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Projekts skar Covid-19 inficēto kontaktpersonas.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Projekts skar ģimenes ārstus.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Rīkojuma projekts tiek virzīts steidzamības kārtā, sabiedrības iesaiste projekta izstrādē netika organizēta. Rīkojuma projektā skartie jautājumi ir diskutēti Operatīvās vadības grupā. Izskatīts 2021.gada 27.janvāra Operatīvās vadības grupas sanāksmē.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projektā noteikti epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas skar sabiedrības veselību.

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi