Anotācija (ex-ante)

22-TA-147: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
-

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ņemot vērā jaunāko pieejamo informāciju par medicīnisko sejas masku un respiratoru nodrošināto aizsardzību, ir nepieciešams precizēt sejas masku regulējumu; atbilstoši Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk - ECDC) rekomendācijām saīsināt mājas karantīnas laiku vakcinētām personām.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Pašlaik Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (turpmāk – noteikumi) ir noteikts, ka:
1. kā sejas masku drīkst lietot medicīnisku vai nemedicīnisku (auduma) aizsegu;
2. pārslimojušām personām sešu nedēļu laikā netiek piemērota mājas karantīna;
3. kontaktpersonai tiek noteikts 14 dienas ilgs mājas karantīnas laiks. 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Respirators ir paredzēts, lai aizsargātu lietotāju no pilienu un sīko daļiņu ieelpošanas. Respiratoriem prasības ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regulā (ES) 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK. Ņemot vērā filtrācijas efektivitāti un gaisa noplūdi, FFP2 respiratoriem filtrācijas efektivitāte ir 94 %, noplūde 11 %, FFP3 respiratoriem filtrācijas efektivitāte 99 %, noplūde 5 %. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs iesaka lietot FFP2 vai FFP3 klases respiratorus aizsardzībai no Covid-19. Pasaules Veselības organizācija neiesaka lietot respiratorus ar izelpas vārstiem Covid-19 izplatīšanās ierobežošanas nolūkā, jo vārsts atveras izelpas laikā, bet gadījumā, ja lietotājs ir infekciozs, pastāv iespēja inficēt citus, jo caur vārsta atveri mikroorganismi, ieskaitot SARS-CoV-2, var izplatīties un kontaminēt apkārtējo vidi. Tas padara respiratoru ar vārstu nepiemērotu Covid-19 infekcijas izplatīšanas novēršanai, kad ir svarīgi nodrošināt infekcijas avota kontroli.
Medicīniskās maskas, tiek izmantotas, lai ierobežotu maskas lietotāja infekcijas izraisītāju pārnešanu citiem cilvēkiem.
Medicīnisko masku lietošana mazina vīrusu izplatīšanu no tiem cilvēkiem, kuri jau ir slimi un kuriem jāsatiekas ar citiem cilvēkiem. Medicīniskā maska ​​ir vienreizējas lietošanas maska. Medicīniskās maskas tiek klasificētas kā medicīnas ierīces. Prasības medicīniskajām maskām ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 2017/745 kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un standartā LVS EN 14683:2019 “Medicīniskās sejas maskas. Prasības un testēšanas metodes”.
Vācijā veiktie pētījumi liecina, ka, esot kontaktā ar inficētu personu mazāk kā 15 minūtes, ja tiek izmantots FFP2, aizsardzība ir 100 %. Ja kontakts ir vairāk kā 15 minūtes – aizsardzība ir ap 96 %.
Vadoties no drošības apsvērumiem vairākas ES un EEZ valstis ir ieviesušas nosacījumu medicīnisko sejas maksu vai respiratoru lietošanai:
Austrija – praktiski visās iekštelpās (veikalos, transportā u. tml.), izņemot darba vietu, ir obligātas FFP2 maskas. 06.01.2022. valdība paziņoja, ka FFP2 maskas turpmāk būs jāvalkā arī ārpus telpām, kur notiks tikšanās ar citu mājsaimniecību pārstāvjiem;
Grieķija – lielveikalos un sabiedriskajā transportā obligāti jālieto vai nu paaugstinātas aizsardzības sejas maska (KN95) vai 2 sejas maskas;
Itālijā – FFP2 tipa sejas masku lietošana ir obligāta sabiedriskajā transportā, kultūras pasākumos (teātra izrādēs, koncertos, kino, sporta pasākumos u. tml. sabiedriskās vietās) gan iekštelpās, gan ārā;
Slovēnijā – iekštelpās un ārtelpās, kur nevar ievērot sociālo distancēšanos, obligāti jālieto FFP2 sejas maskas;
Vācijā – FFP2 maskas jau ilgāku laiku tiek stingri ieteiktas lietošanai sabiedriskajā transportā un veikalos. Arī, piemēram, kultūras iestādes ir apmeklējamas tikai ar FFP2 maskām;
Rumānijā – FFP2 vai ķirurģisko sejas masku izmantošana ir obligāta visās sabiedriskās telpās un ārpus tām, tostarp ielās, sabiedriskajā transportā un darba vietā. Sejas maskas, kas izgatavotas no citiem materiāliem (tekstilmateriāliem, plastmasas u. c.), ir aizliegtas;
Kiprā – ieteicams izmantot dubultas ķirurģiskas maskas vai KN95/FFP2 maskas. Jāizvairās no auduma maskām.
Kā liecina pētījumi, medicīnisko sejas masku efektivitāte, salīdzinot ar citu materiālu sejas aizsegiem, ir visaugstākā un sasniedz vismaz 90 %, bet sejas maskas nav pietiekams aizsardzības līdzeklis pret ļoti sīku daļiņu (tai skaitā vīrusu) ieelpošanu. Savukārt respiratori bez vārsta aizsargā ne tikai pret izelpoto daļiņu nonākšanu apkārtnē, bet arī pret daļiņu ieelpošanu no apkārtējās vides.
Jāņem vērā, ka medicīniskās sejas maskas un respiratori ir standartizēti un to efektivitātei ir starptautiski noteiktas konkrētas prasības. Tādēļ, pareizi lietojot medicīnisko sejas masku vai respiratoru, var garantēt to efektivitāti. Savukārt nemedicīniskajiem (auduma) sejas aizsegiem nav nekādu konkrētu prasību vai standartu, un tās var būt kā ļoti kvalitatīvas ar augstu aizsardzības pakāpi, tā ļoti nekvalitatīvas ar ļoti zemu aizsardzības pakāpi, tādēļ nemedicīnisko (auduma) sejas aizsegu pareiza lietošana negarantē pietiekamu aizsardzību. Nemedicīnisko (auduma) sejas aizsegu lietošana ir pamatota tad, kad ir ierobežota medicīnisko sejas masku un respiratoru pieejamība un ir nepieciešams tos saglabāt ārstniecības personām.

Ņemot vērā, ka tiek precizēts termins "sejas maska", ir nepieciešams veikt arī grozījumus noteikumu 17. punktā, kas paredz, ka izglītības procesā iekštelpās izglītojamie pamata un vidējā izglītības pakāpē (tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās), izņemot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās, sejas masku var nelietot, ja izmanto nemedicīnisku (auduma) aizsegu. Šāds izņēmums ir pieļaujams izglītības procesā, jo izglītojamie lieto augstas kvalitātes nemedicīniskās (auduma) maskas, kas ir iepirktas izglītojamo vajadzībām. Šāds pats izņēmums attiecas arī uz izglītības iestādēs izglītības procesā un tā nodrošināšanā iekštelpās nodarbinātajiem pirmsskolas, pamata un vidējā izglītības pakāpē (tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās), izņemot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās, ja šīs personas izmanto nemedicīnisku (auduma) aizsegu.
Noteikumi arī paredz to, ka sabiedriskajā transportā izglītojamie var lietot nemedicīniskās (auduma) maskas, savukārt jaunieši vecumā no 12 līdz 18 gadiem, apmeklējot citas sabiedriskās vietas lieto medicīniskās maskas vai ne zemākas klases kā FFP2 respiratorus. Tā kā atbilstoši starptautisko veselības organizāciju rekomendācijām mutes un deguna aizsegus atbilstoši rekomendācijām pieaugušajiem sāk lietot no 12 gadu vecuma, tiek noteikts, ka bērni, kas jaunāki par 12 gadiem un vecāki par 7 gadiem, apmeklējot sabiedriskās vietas var lietot nemedicīniskās (auduma) maskas. 
Skolas vecuma bērnu rīcībā ir izglītības iestādēs izsniegtās, valsts centralizētā iepirkumā iegādātās nemedicīniskās (auduma) maskas, kas ir iegādātas atbilstoši iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām un tādējādi atbilst noteiktiem kvalitātes standartiem un garantē pietiekamu izelpojamā un ieelpojamā gaisa filtrāciju. Tādējādi ārpus izglītības iestādēs arī citās sabiedriskajās vietās, kur tas ir paredzēts, tai skaitā sabiedriskajā transportā, skolas vecuma bērniem ir jālieto izglītības iestādē izsniegtās nemedicīniskās (auduma) sejas maskas.
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā jaunākos pētījumu rezultātus, ir nepieciešams precizēt, kas ir sejas maskas. Turpmāk kā sejas maskas būs atļauts lietot medicīniskās sejas maskas vai ne zemākas klases kā FFP2 respiratorus bez vārsta.
Precizēts noteikumu 17. punkts, pieļaujot, ka izglītojamie un nodarbinātie izglītības procesā var nelietot sejas maskas (medicīniskās maskas vai respiratorus bez vārsta), ja viņi lieto izglītības iestādes izsniegtos nemedicīniskos (auduma) aizsegus.
Vienlaikus tiek pieļauts, ka izglītojamie no 7 līdz 12 gadu vecuma var nelietot sejas masku, ja viņi lieto nemedicīnisku (auduma) aizsegu, kā arī izglītojamie sabiedriskajā transportā drīkst lietot nemedicīnisku (auduma) aizsegu.
No noteikumiem tiek svītrots izņēmums, ka 1.–3. klases izglītojamie izglītības procesā mācību telpā var vispār nelietot sejas masku, un ir svītrots izņēmums, ka pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas kontrolētā kolektīvā (darba vietā, izglītības iestādē, amatieru kolektīvā), izglītojamie ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu klātienes izglītības procesā mācību telpā, drīkst vispār nelietot sejas masku, jo omikrona straujās izplatības un infekciozitātes dēļ vairs nav pieļaujams, ka vietās, kur pulcējas cilvēki, vispār netiktu lietotas sejas maskas.
Bērni no 12 gadu vecuma ārpus izglītības iestādes var lietot arī sejas maskas, jo atbilstoši starptautisko organizāciju rekomendācijām bērni no 12 gadu vecuma līdzīgi kā pieaugušie var lietot sejas maskas.
Jaunais normatīvais regulējums attiecībā uz sejas maskām stājas spēkā no šī gada 25. janvāra.
Problēmas apraksts
Tā kā Latvijā ir izplatījies vīrusa omikrona variants, par kuru ir zināms, ka tas ir infekciozāks par vīrusa delta variantu, aktuāls kļūst jautājums par dažādu sfēru nodarbināto cilvēkresursiem, ja vienlaikus slimos liels skaits cilvēku. Lai pēc pārslimošanas nodarbinātie spētu ātri atgriezties savās darba vietās, ir gūts apstiprinājums tam, ka ir droši pagarināt noteikumos noteikto sešu nedēļu termiņu pārslimojušām personām nepiemērot mājas karantīnu.  
Risinājuma apraksts
Tiek noteikts, ka pārslimojušām personām 60 dienu laikā kopš inficēšanās apstiprināšanas netiek piemērota mājas karantīna, jo atbilstoši ECDC gadījuma definīcijai tiek pieņemts, ka 60 dienu laikā nevar notikt reinfekcija. Vienlaikus tiek noteikts, ka persona, kurai ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, 60 dienas pēc inficēšanās apstiprināšanas ar RNS testu var neveikt Covid-19 diagnostikai obligāto rutīnas skrīninga testu, ja šai personai nav slimības pazīmju un testa nepieciešamību nav noteikusi ārstniecības persona vai epidemiologs atbilstoši medicīniskajām vai epidemioloģiskām indikācijām. Šāds regulējums mazina slogu visām iesaistītajām personām.
Problēmas apraksts
2022. gada 11. janvārī tika pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 11 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē", kas aizstāj līdz šim piemērotos Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumus Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi". Attiecīgi veicami tehniski precizējumi noteikumu 115. punktā, ietverot norādi uz aktuālajiem Ministru kabineta noteikumiem, vienlaikus veicot tehniskus precizējumus arī noteikumu 115.2. apakšpunkta formulējumā, salāgojot ar jauno Ministru kabineta noteikumu Nr. 11 12.1. apakšpunktā lietoto terminoloģiju.
Risinājuma apraksts
Noteikumu 115. punktā tiek ietverta norāde uz aktuālajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 11, vienlaikus veicot tehniskus precizējumus arī noteikumu 115.2. apakšpunkta formulējumā, salāgojot ar jauno Ministru kabineta noteikumu Nr. 11 12.1. apakšpunktā lietoto terminoloģiju.
Problēmas apraksts
Ņemot vērā, ka noteikumu 109.2.5. apakšpunktā ir paredzēts tāds gadījums, kad mācības varētu norisināties attālināti vairākas dienas arī tad, kad pašam izglītojamam nav noteikta mājas karantīna vai izglītības programmas īstenošanas vietā nav izsludināta karantīna (noteikumu 109.1. apakšpunkts), ir nepieciešams papildināt normu par tiesībām saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 25 stundām nedēļā pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai par tām mācību dienām, uz kurām attiecināms noteikumu 109.2.5. apakšpunkts.
Risinājuma apraksts
Noteikumi tiek papildināti ar normu par tiesībām saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 25 stundām nedēļā pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai par tām mācību dienām, uz kurām attiecināms noteikumu 109.2.5. apakšpunkts.
Problēmas apraksts
Atbilstoši ECDC jaunākajām rekomendācijām mājas karantīnas laiku vakcinētām personām var saīsināt. Vidēji vīrusa inkubācijas laiks ir trīs dienas, 3. dienā cilvēks izdala maksimālo vīrusa daudzumu, lai gan iespējams šim cilvēkam neparādās saslimšanas simptomi. Tomēr atbilstoši jaunākajiem datiem ir zināms, ka 95 % pacientu simptomi parādījās pirmajās 10 dienās un simptomu attīstības iespējamība pēc 10. dienas bija 5 %. Tādējādi pilnībā vakcinētai personai mājas karantīna būtu saīsināma līdz 10 dienām, bet nevakcinētai personai joprojām tiek saglabāta 14 dienu mājas karantīna. Septiņu dienu mājas karantīna būtu pieļaujama, ja ne agrāk kā septītajā dienā pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu kontaktpersonai veiktā RNS vai antigēna testa rezultāts ir negatīvs, jo iespējamība, ka saslimšanas simptomi parādās pēc 7. dienas ir 3,8 %. 
Risinājuma apraksts
Noteikumos tiek noteikts, ka kontaktpersonām tiek saīsināts mājas karantīnas laiks. Pilnībā vakcinētām personām mājas karantīna ir 10 dienas; ja persona nav pilnībā vakcinēta, tiek saglabāta 14 dienas ilga mājas karantīna; mājas karantīna var būt noteikta 7 dienas gadījumā, ja ne agrāk kā septītajā dienā pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu kontaktpersonai veiktā RNS vai antigēna testa rezultāts ir negatīvs.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Noteikumu projekta grozījumi tika diskutēti Operatīvās vadības grupā.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Projekta tiesiskais regulējums attiecas uz visām personām, kurām būs pienākums noteiktās situācijās un vietās lietot sejas maskas, kā arī uz izglītojamajiem, izglītības iestāžu nodarbinātajiem.
Projekta tiesiskais regulējums attiecas uz visiem nodarbinātajiem, kuriem pēc pārslimošanas 60 dienu periodā nebūs nepieciešams ievērot mājas karantīnu.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Plānotās izmaiņas pozitīvi ietekmēs darba devējus, jo nodarbinātajiem pēc pārslimošanas 60 dienu periodā nebūs nepieciešams ievērot mājas karantīnu.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Noteikumu projekts tiek virzīts steidzamības kārtā, tādēļ sabiedrības iesaiste projekta izstrādē netika organizēta, projekta izstrādē netika iesaistītas nevalstiskās institūcijas.

Noteikumu projekts ir izvērtēts Operatīvās vadības grupā.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Noteikumu projekts skar sabiedrības veselības jautājumus.

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi