Anotācija (ex-ante)

21-TA-1118: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””  izstrādāts, pamatojoties uz:
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.pantu.
Informatīvais ziņojums "Par papildu gultu izvēršanu un resursiem Covid-19 pacientu ārstēšanai" (2021.gada 2.novembra protokols Nr.73 47.§).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Veicot papildus gultu izvēršanu un atbilstošu materiāltehniskā nodrošinājuma iegādi, kā arī skābekļa pievades vai izveides sistēmu uzlabošanu kopā papildus 2021.gadā ārstniecības iestādēm nepieciešami 4 284 321 euro.
Spēkā stāšanās termiņš
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Informatīvais ziņojums “Par papildu gultu izvēršanu un resursiem Covid-19 pacientu ārstēšanai” (turpmāk – Ziņojums) tika izstrādāts pēc Veselības ministrijas iniciatīvas.

Pasaules Veselības organizācija 2020.gadā pasludināja Covid-19 uzliesmojumu par pandēmiju. Veselības ministrija sadarbībā ar padotības iestādēm un nozares ekspertiem jau 2020. gada vasarā, ņemot vērā Latvijas ekspertu un Pasaules Veselības organizācijas speciālistu prognozēto atkārtoto Covid-19  uzliesmojumu 2020. gada rudenī, kā arī, pamatojoties uz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra informāciju par novērotām tendencēm Covid-19 pandēmijas laikā un kumulatīvās incidences rādītājiem Eiropas valstīs, aprēķināja epidemioloģiskās situācijas iespējamo attīstību un izstrādāja informatīvo ziņojumu “Veselības nozares kapacitātes celšana un noturības stiprināšana Covid-19 apstākļos Latvijā” (apstiprināts Ministru kabineta 2020. gada 8. decembra sēdē (TA-1738)).
Šobrīd Covid-19 pacientu ārstēšanā ir iesaistītas visas klīniskās universitātes slimnīcas, visas reģionālās slimnīcas, kā arī lielākā daļa III, II, I līmeņa slimnīcu un specializēto slimnīcu, kā arī Rīgas 1.slimnīca un Rīgas 2.slimnīca. Uz 29.10.2021. 23 ārstniecības iestādēs, kas veic Covid-19 pacientu ārstēšanu, ir izvērstas 1823 (nedēļu iepriekš 1509) Covid-19 pacientu gultas, kopējā Covid-19 gultu noslodze ir 76%. Vienlaikus minētajās ārstniecības iestādēs ir 262 (nedēļu iepriekš 225) intensīvās terapijas (turpmāk – IT) gultas Covid-19 pacientiem, kopējā IT Covid-19 gultu noslodze ir 79%.
Ņemot vērā pieaugošo Covid-19 pacientu skaitu un ierobežoto kapacitāti slimnīcās, jau šobrīd Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk – NMPD) izvērtē pacientu veselības stāvokli atbilstoši Valsts operatīvās medicīniskās komisijas sēdē apstiprinātajam algoritmam un pacientu hospitalizē uz tuvāko pieejamo slimnīcu, kurā ir pieejami resursi, lai sniegtu pacientu veselības stāvoklim atbilstošu veselības aprūpi. Vienlaikus jāatzīmē, ka slimnīcu uzņemšanas nodaļās nonākušo pacientu (hospitalizēti ar NMPD brigādi vai ieradušies paši) veselības stāvoklis tiek izvērtēts, tai skaitā veikti nepieciešamie laboratoriskie un diagnostiskie izmeklējumi, un stacionēti tiek tikai tie pacienti, kuru veselības stāvoklis prasa nepārtrauktu diennakts ārstniecības personu uzraudzību. Lai nodrošinātu nepieciešamās ārstēšanas saņemšanu visiem Covid-19 pacientiem, pacienti pēc sākotnējās ārstēšanas, tā skaitā augsta skābekļa terapijas smagiem Covid-19 pacientiem, saņemšanas augstāka līmeņa slimnīcās (klīniskās universitātes slimnīcas, reģionālās slimnīcas) tiek pārvesti ārstēšanas pabeigšanai uz zemāka līmeņa slimnīcām, tādējādi nodrošinot gan sekmīgu uzsāktās ārstēšanas pabeigšanu, gan operatīvu jaunu Covid-19 pacientu ārstēšanas uzsākšanu augstāka līmeņa slimnīcās.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Iepriekš prognozētais skaits par Covid-19 pacientu skaitu stacionārā š.g. 28. oktobrī (1400 pacienti) ir pārsniegts. Vienlaikus jaunākās  saslimstības un hospitalizācijas prognozes liecina, ka jau novembrī stacionēto Covid-19 pacientu skaits var pārsniegt 2500.
Tāpat NMPD un slimnīcu sniegtā informācija liecina, ka 28.10.21. izvērsto gultu Covid-19 skaits būs nepietiekams stacionēto pacientu skaita prognozēm un ir nepieciešams papildus izvērst gultas reģionālajās slimnīcās, lai nodrošinātu visu Covid-19 pacientu ārstēšanu, kuri tiks stacionēti slimnīcās novembra sākumā, vai jau atradīsies stacionārā.
Ņemot vērā minēto secināms, ka tuvākajā laikā, lai nodrošinātu pieaugošo Covid-19 pacientu ārstēšanu un medicīniskās palīdzības sniegšanu arī citu profilu pacientiem vai vismaz neatliekamo un akūto pacientu ārstēšanu, būs nepieciešams veikt papildu pasākumus, atverot gultas Covid-19 pacientu ārstēšanai, lai nodrošinātu nepieciešamās veselības aprūpes pieejamību. Slimnīcas ir sniegušas datus, kas liecina, ka var izvērst papildu gultas (gan pārprofilējot esošās, gan iegādājoties jaunas gultas) uz š.g. 15.novembri varētu būt pieejamas 3233 gultas Covid-19 pacientu ārstēšanai, bet uz š.g. 1.decembri – 3301 gultas (skat. anotācijas 1.2.pielikumu).
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā Ziņojumā minēto, ir nepieciešams izvērst papildus gultas Covid-19 gultas, tai skaitā IT gultas, kas tiek īstenots, pārprofilējot citu profilu gultas un aprīkojot tās ar nepieciešamo aprīkojumu Covid-19 pacientu veselības stāvokļa monitorēšanai un skābekļa terapijas nodrošināšanai.
Attiecīgi šobrīd ir nepieciešams plānot papildus finansējumu 2021.gadam šādiem pasākumiem:
1) skābekļa padeves sistēmu funkcionalitātei, lai slimnīcas varētu sniegt skābekļa terapiju un augstāka līmeņa slimnīcām ir pieejams augstas plūsmas medicīniskais skābeklis;
2) funkcionālām gultām un IT gultām nepieciešamo aprīkojumu;
3) medicīnisko aprīkojumu pacienta veselības stāvokļa izvērtēšanai un diagnostikai, tai skaitā mobilos rentgena aparātus, ultrasonogrāfus, pulsoksimetrus, perfuzorus u.c.;
4) medicīniskajam aprīkojumam, kas ļauj sekot līdzi izmaiņām pacienta veselības stāvoklī, tai skaitā monitoriem pacientu vitālo funkciju novērošanai;
5) medicīniskajam aprīkojumam, kas nepieciešams Covid-19 pacientu ārstēšanai – mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas, vakuumsūkņi, perfuzori u.c.;
6) dezinfekcijas iekārtām, lai nodrošinātu infekcijas izplatīšanās ierobežošanu;
7) pacientu aprūpei nepieciešamo aprīkojumu – guļratus, sēdratus u.c.
Veselības ministrija ir sagatavojusi plānu jaunu gultu izvēršanai, tā ietvaros, atbilstoši slimnīcu sniegtajai informācijai slimnīcas varētu izvērst papildu gultas, nodrošinot uz 01.11.21. pieejamas 2230 gultas, uz 05.11.-08.11.21. – 2802 gultas, uz 15.11.21. – 3233 gultas un uz 01.12.21. – 3301 gulta Covid- 19 pacientu ārstēšanai. Papildu gultas Covid -19 pacientu ārstēšanai ir paredzēts atvērt gan klīniskās universitātes slimnīcās, gan reģionālajās slimnīcās, gan arī III, II un I līmeņa slimnīcās, gan arī specializētajās slimnīcās (skatīt anotācijas pielikumu).

Veicot papildus gultu izvēršanu un atbilstošu materiāltehniskā nodrošinājuma iegādi, kā arī skābekļa pievades vai izveides sistēmu uzlabošanu kopā papildus nepieciešami 4 284 321  euro, tai skaitā:
1.1. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” finansējumu 399 140 euro apmērā;
1.2. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, finansējumu 392 192 euro apmērā;
1.3. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca” finansējumu 991 075 euro apmērā;
1.4. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes slimnīca” finansējumu 485 888 euro apmērā;
1.5. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” finansējumu 201 161 euro apmērā;
1.6. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Priekules slimnīca” finansējumu 9 681 euro apmērā;
1.7.sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Dobeles un apkārtnes slimnīca” finansējumu 126 032 euro apmērā;
1.8. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” finansējumu 58 783 euro apmērā;
1.9. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Bauskas slimnīca” finansējumu 179 462 euro apmērā;
1.10. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Cēsu klīnika” finansējumu 78 855 euro apmērā;
1.11. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Preiļu slimnīca” finansējumu 145 880 euro apmērā;
1.12. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Krāslavas slimnīca finansējumu 63 000 euro apmērā;
1.13. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca” finansējumu 108 900 euro apmērā;
1.14.sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Madonas slimnīca” finansējumu 163 450 euro apmērā;
1.15. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Limbažu slimnīca finansējumu 55 650 euro apmērā;
1.16. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Aizkraukles medicīnas centrs” finansējumu 2 100 euro apmērā;
1.17. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2. slimnīca" finansējumu 211 912 euro apmērā;
1.18. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Sanare – KRC Jaunķemeri” finansējumu 173 042 euro apmērā;
1.19. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Irlavas Sarkanā krusta slimnīca” finansējumu 7 962 euro apmērā;
1.20. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jelgavas pilsētas slimnīca” finansējumu 118 783 euro apmērā;
1.21. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tukuma slimnīca” finansējumu 311 373 euro apmērā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
4 284 321
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
4 284 321
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-4 284 321
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-4 284 321
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
4 284 321
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
MK rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Veselības ministrijai (NVD) finansējumu, 4 284 321 euro apmērā (sk. anotācijas pielikumu), papildus gultu izvēršanai un atbilstošam materiāltehniskajam nodrošinājumam, kā arī skābekļa pievades vai izveides sistēmu uzlabošanai.

Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1.punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Finanšu ministrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēs Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1.punktā minētajām apropriācijas izmaiņām un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas nebūs iebildusi pret apropriācijas izmaiņām, veiks apropriācijas izmaiņas.   

Minētais finansējums tiks piešķirts valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, ievērojot Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmuma "Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi" (2012/21/ES) nosacījumus.
             
Indikatīvos aprēķinus par plānotajām iegādēm (skatīt anotācijas  pielikumā), kur attiecīgi pēc faktiskajiem iepirkumiem un nepieciešamības var būt izdevumu pozīciju izmaiņas. Izmaiņas tiks nodrošinātas piešķirtā finansējuma ietvaros.

Nacionālais veselības dienests iesniegs Veselības ministrijai izlietojumu atskaites par faktiskajiem izdevumiem papildus gultu izvēršanai un atbilstošam materiāltehniskajam nodrošinājumam, kā arī skābekļa pievades vai izveides sistēmu uzlabošanai.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
MK rīkojuma projekta ““Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” izdevumi tiks veikti Veselības ministrijas budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” ietvaros.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nacionālais veselības dienests, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģionālā slimnīca”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes slimnīca”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Priekules slimnīca”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dobeles un apkārtnes slimnīca”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bauskas slimnīca”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cēsu klīnika”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Preiļu slimnīca”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Krāslavas slimnīca”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Madonas slimnīca”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Limbažu slimnīca” sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aizkraukles medicīnas centrs”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2. slimnīca", sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Sanare – KRC Jaunķemeri”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Irlavas Sarkanā krusta slimnīca”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jelgavas pilsētas slimnīca”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tukuma slimnīca”.
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi