Deklasificētie dokumenti

23.05.2023.
22-TA-1735
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Valsts kanceleja
19.05.2023.
23-TA-1238
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Padomes secinājumu projektu "Eiropas Savienība – pusceļā uz Dienaskārtība 2030 ieviešanu"" 
Valsts kanceleja
03.05.2023.
23-TA-755
Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku pavasara sanāksmēs 2023. gada 10.-16. aprīlī
Finanšu ministrija
28.04.2023.
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 22.–23.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem (MK 24.03.2021. sēde; prot. Nr.29 53.§; 2021-TA-666)
Zemkopības ministrija
28.04.2023.
2021-TA-130
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021.gada 25.janvāra neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem" (MK 21.01.2021. sēde; prot. Nr.8 33.§; 2021-TA-130)
Zemkopības ministrija
27.04.2023.
Par Latvijas sākotnējo pozīciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Finanšu regulai, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam (MK 12.10.2010. sēde; prot. Nr.52 52.§; 2010-TA-2728)
Finanšu ministrija
26.04.2023.
Par nacionālo pozīciju par Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta 2011.gada oktobrī veiktās revīzijas rezultātā aprēķināto finanšu korekciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto finanšu vadības instrumentu aktivitāšu īstenošanu Latvijā (MK 03.08.2012. sēde; prot. Nr.43 5.§; 2012-TA-1726)
Finanšu ministrija
26.04.2023.
Informatīvais ziņojums "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2014., 2015. un 2016.gadam (tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošanai un ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai)" (MK 19.03.2013. sēde; prot. Nr.15 58.§; 2013-TA-455/3408)
Finanšu ministrija
26.04.2023.
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenertāldirektorāta 2011.gada oktobrī veiktās revīzijas rezultātā aprēķināto finanšu korekciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto finanšu vadības instrumentu aktivitāšu īstenošanu Latvijā un Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta 2011.gada decembrī veiktās revīzijas rezultātā aprēķināto finanšu korekciju par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētās finanšu vadības instrumentu aktivitātes īstenošanā Latvijā (MK 05.03.2013. sēde; prot. Nr.13 38.§; 2013-TA-450)
Finanšu ministrija
26.04.2023.
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" (MK 20.04.2021. sēde; prot. Nr.34 55.§; 2021-TA-843)
Finanšu ministrija
26.04.2023.
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā" (MK 20.04.2021. sēde; prot. Nr.34 54.§; 2021-TA-842)
Finanšu ministrija
26.04.2023.
Par informatīvo ziņojumu par nacionālo pozīciju par Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta 2011.gada oktobrī veiktās revīzijas rezultātā aprēķināto finanšu korekciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto finanšu vadības instrumentu aktivitāšu īstenošanu Latvijā (2012-TA-1726)
Finanšu ministrija
26.04.2023.
Likumprojekts "Grozījums Muitas likumā" (MK 20.04.2021. sēde; prot. Nr.34 56.§; 2021-TA-841)
Finanšu ministrija
25.04.2023.
Informatīvais ziņojums "Par kapitālsabiedrību, kurās Finanšu ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, 2013.gadā plānotajiem finansiālajiem rādītājiem, sasniedzamajiem rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem" (2013-TA-52)
Finanšu ministrija
24.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2015.gada 27.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0210 (MK 14.07.2015. sēde; prot. Nr.34 56.§; 2015-TA-1483)
Finanšu ministrija
24.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2017.gada 25.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0482, Nr.2017/0483, Nr.2017/0484 (MK 14.11.2017. sēde; prot. Nr.57 57.§; 2017-TA-2497)
Finanšu ministrija
24.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0402 (MK 15.07.2016. sēde; prot. Nr.36 50.§; 2016-TA-1490)
Finanšu ministrija
24.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2011.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2011/0886 (MK 06.09.2011. sēde; prot. Nr.51 41.§; 2011-TA-2144)
Finanšu ministrija
24.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2015.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0074 (MK 10.03.2015. sēde; prot. Nr.14 29.§; 2015-TA-443)
Finanšu ministrija
24.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2016.gada 21.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0656 (MK 10.11.2016. sēde; prot. Nr.61 45.§; 2016-TA-2483)
Finanšu ministrija
24.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2015.gada 27.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0211 (MK 14.07.2015. sēde; prot. Nr.34 55.§; 2015-TA-1482)
Finanšu ministrija
24.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2014.gada 24.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0159 (MK 18.03.2014. sēde; prot. Nr.17 33.§; 2014-TA-525)
Finanšu ministrija
24.04.2023.
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas pārstāvību tiesvedībās" (MK 22.03.2016. sēde; prot. Nr.14 44.§; 2016-TA-481)
Finanšu ministrija
24.04.2023.
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (MK 01.04.2014. sēde; prot. Nr.19 37.§; 2014-TA-631)
Finanšu ministrija
24.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2015.gada 23.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0456 (MK 17.11.2015. sēde; prot. Nr.60 41.§; 2015-TA-2556)
Finanšu ministrija