Deklasificētie dokumenti

24.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2017.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0388 (MK 05.09.2017. sēde; prot. Nr.43 52.§; 2017-TA-1904)
Finanšu ministrija
24.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2012.gada 25.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0095 (MK 20.03.2012. sēde; prot. Nr.16 53.§; 2012-TA-601)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 30.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0052" (MK 12.03.2013. sēde; prot. Nr.14 43.§; 2013-TA-520)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2012.gada 25.janvāra formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2012/0094 (MK 20.03.2012. sēde; prot. Nr.16 54.§; 2012-TA-599)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0079 (MK 17.03.2020. sēde; prot. Nr.15 29.§; 2020-TA-389)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 7.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2045 (MK 30.04.2019. sēde; prot. Nr.22 29.§; 2019-TA-756)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 19.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0122 (MK 16.04.2019. sēde; prot. Nr.20 35.§; 2019-TA-707)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0076 (MK 17.03.2020. sēde; prot. Nr.15 28.§; 2020-TA-388)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0063 (MK 19.03.2019. sēde; prot. Nr.14 33.§; 2019-TA-509)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0077 (MK 17.03.2020. sēde; prot. Nr.15 27.§; 2020-TA-387)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 26.septembra formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2013/0316" (MK 19.11.2013. sēde; prot. Nr.61 72.§; 2013-TA-3403)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 22.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0223 (MK 17.09.2019. sēde; prot. Nr.42 36.§; 2019-TA-1701)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 8.novembra papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/4087 (MK 18.12.2018. sēde; prot. Nr.60 105.§; 2018-TA-2684)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 17.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0340 (MK 13.10.2020. sēde; prot. Nr.61 37.§; 2020-TA-1958)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0068 (MK 19.038.2019. sēde; prot. Nr.14 34.§; 2019-TA-510)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 25.janvāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0482 un Nr.2017/0483 (MK 13.03.2018. sēde; prot. Nr.15 37.§; 2018-TA-480)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 7.marta argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0268 (MK 23.04.2019. sēde; prot. Nr.21 33.§; 2019-TA-757)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 19.jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0388 (MK 18.09.2018. sēde; prot. Nr.43 34.§; 2018-TA-1872)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 24.septembra papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2149 (MK 23.10.2018. sēde; prot. Nr.49 56.§; 2018-TA-2196)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 21.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0268 (MK 13.11.2018. sēde; prot. Nr.52 54.§; 2018-TA-2349)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 7.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2149 (MK 07.08.2018. sēde; prot. Nr.37 85.§; 2018-TA-1552)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0067 (MK 19.03.2019. sēde; prot. Nr.14 31.§; 2019-TA-502)
Finanšu ministrija
21.04.2023.
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 25.janvāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0484 (MK 13.03.2018. sēde; prot. Nr.15 36.§; 2018-TA-479)
Finanšu ministrija
20.04.2023.
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļu" (MK 07.08.2012. sēde; prot. Nr.44 27.§; 2012-TA-1764)
Finanšu ministrija
13.04.2023.
Latvijas nacionālā pozīcija par saistību uzņemšanos pret SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” pamatkapitālu (MK 20.07.2010. sēde; prot. Nr.37 64.§; 2010-TA-1916/11715)
Finanšu ministrija