Deklasificētie dokumenti

13.04.2023.
Informatīvais ziņojums "Sākotnējais viedoklis par Eiropas Komisijas 5.ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju" (MK 07.12.2010. sēde; prot. Nr.71 55.§; 2010-TA-3340)
Finanšu ministrija
13.04.2023.
Pozīcija Nr.2 par ES Kohēzijas politikas nākotni (MK 18.01.2011. sēde; prot. Nr.5 40.§; 2011-TA-125)
Finanšu ministrija
13.04.2023.
Latvijas nacionālā pozīcija par saistību uzņemšanos pret SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” pamatkapitālu (MK 03.08.2010. sēde; prot. Nr.40 51.§; 2010-TA-1916/12085)
Finanšu ministrija
13.04.2023.
Informatīvais ziņojums par 2010.gada 22. un 23.novembra neformālajā ministru sanāksmē par Kohēzijas politikas nākotni izskatāmajiem jautājumiem (MK 16.11.2010. sēde; prot. Nr.64 62.§; 2010-TA-3007)
Finanšu ministrija
13.04.2023.
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Latvijas prioritātēm Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda ietvaros" (MK 25.01.2011. sēde; prot. Nr.6 56.§; 2011-TA-203)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanas darbiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai" (2013-TA-2024)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums par aktuālo situāciju Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanas darbiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai (MK 30.07.2013. sēde; prot. Nr.41 101.§; 2013-TA-2024)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas koncepcija (MK 31.08.2010. sēde; prot. Nr.44 49.§; atbalstīta ar MK 01.09.2010. rīkojumu Nr.529;2010-TA-1968)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums par “Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līguma par privātās izglītības iestādes “Latvijas Starptautiskā skola” darbības nodrošināšanu” izpildi (MK 15.05.2018. sēde; prot. Nr.24 33.§; 2018-TA-769)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums “Par iespējām palielināt ieņēmumus” (MK 02.08.2016. sēde; prot. Nr.38 49.§ un 09.08.2016. sēde; prot. Nr.39 1.§; 2016-TA-1610)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums „Par aktualizētajām vidēja termiņa makroekonomisko rādītāju, budžeta ieņēmumu prognozēm un vispārējās valdības budžeta bilances aprēķiniem 2014.-2016.gadam” (MK 08.01.2013. sēde; prot. Nr. 2 26.§; 2013-TA-25)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Rīkojuma projekts “Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai” (2018-TA-1104)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Likumprojekts "Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm un British-American Tobacco (Holdings) Limited" (MK 21.05.2013. sēde; prot. Nr.30 7.§; 2010-TA-1848)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums „Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2017.-2019.gadā” (MK 02.08.2016. sēde; prot. Nr.38 47.§; 2016-TA-1591)
Finanšu ministrija
12.04.2023.
Informatīvais ziņojums “Par Ministru kabineta 2016.gada 4.oktobra sēdes protokollēmuma Nr.50 9.§ “Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”” 6.punktā un 10.§ “Likumprojekts “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā”” 6.punktā dotā uzdevuma izpildi” (MK 03.10.2017. sēde; prot. Nr.49 55.§; 2017-TA-2038)
Finanšu ministrija
11.04.2023.
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.266 "Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai"" (MK 16.10.2018. sēde; prot. Nr.48 44.§; 2018-TA-2036)
Finanšu ministrija
11.04.2023.
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai" (MK 12.06.2018. sēde; prot. Nr.28 41.§; 2018-TA-1104)
Finanšu ministrija
11.04.2023.
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.jūlija rīkojumā Nr.391 "Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai"" (MK 16.10.2018. sēde; prot. Nr.48 47.§; 2018-TA-2039)
Finanšu ministrija
11.04.2023.
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzejam nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai" (MK 16.10.2018. sēde; prot. Nr.48 46.§; 2018-TA-2038)
Finanšu ministrija
11.04.2023.
Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.266 “Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai”” (2018-TA-2036)
Finanšu ministrija
06.04.2023.
Rīkojuma projekts "Par finansējumu ēku Slokas ielā 52A un Slokas ielā 52B, Rīgā, pārbūves darbu izdevumu segšanai, lai pielāgotu ēkas profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" vajadzībām" (MK 16.10.2018. sēde; prot. Nr.48 42.§; 2018-TA-2034)
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Informatīvais ziņojums „Par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda saprašanās memorandu sarunām” (MK 22.02.2011. sēde; prot. Nr.11 77.§; 2011-TA-439)
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.-2020.gada plānošanas periodam (MK 23.04.2012. sēde; prot. Nr.21 1.§; 2012-TA-912)
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Par informatīvo ziņojumu „Par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda saprašanās memorandu sarunām” (2011-TA-439)
Finanšu ministrija
04.04.2023.
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.-2020.gada plānošanas periodam (MK 07.02.2012. sēde; prot. Nr.7 37.§; 2012-TA-220)
Finanšu ministrija