Deklasificētie dokumenti

16.02.2024.
2020-TA-1567
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 14.maija oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2155
Satiksmes ministrija
16.02.2024.
2020-TA-1569
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 14.maija oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2176
Satiksmes ministrija
16.02.2024.
2019-TA-420
Informatīvais ziņojums "Par projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" izvērtēšanas gaitu"
Satiksmes ministrija
16.02.2024.
2019-TA-511
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0065
Satiksmes ministrija
16.02.2024.
2019-TA-1679
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Pasaules Pasta savienības trešajā ārkārtas kongresā izskatāmajiem jautājumiem
Satiksmes ministrija
16.02.2024.
2020-TA-1492
Informatīvais ziņojums "Par valsts aizdevuma izsniegšanu Ventspils brīvostas pārvaldei"
Satiksmes ministrija
16.02.2024.
2020-TA-1568
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2020.gada 14.maija oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2165
Satiksmes ministrija
15.02.2024.
2012-TA-321
Par kapitālsabiedrību, kurās Satiksmes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, 2011.gada provizorisko izpildi un plānotajiem finansiālajiem rādītājiem, prognozētajiem rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem 2012. gadam
Satiksmes ministrija
14.02.2024.
2018-TA-1879
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni un atceļ Direktīvu 2005/45/EK"
Satiksmes ministrija
14.02.2024.
2018-TA-1943
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību"
Satiksmes ministrija
14.02.2024.
2018-TA-2230
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) Pilnvaroto pārstāvju konferenci"
Satiksmes ministrija
14.02.2024.
2012-TA-344
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas satelītu navigācijas sistēmu ieviešanu un ekspluatāciju"
Satiksmes ministrija
14.02.2024.
2011-TA-2455
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2011.gada 6.oktobra sanāksmei
Satiksmes ministrija
14.02.2024.
2018-TA-487
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums - Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/106/EEK par kopīgu noteikumu ieviešanu dažiem kombinētā kravas transporta veidiem starp dalībvalstīm"
Satiksmes ministrija
14.02.2024.
2018-TA-841
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 8.marta oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/2194
Satiksmes ministrija
14.02.2024.
2012-TA-27
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Komisijas ieteikums par atbalstu visu ES aptverošiem eCall pakalpojumiem elektronisko sakaru tīklos neatliekamās palīdzības zvanu pārraidīšanai no transportlīdzekļa, pamatojoties uz 112 zvanu ("eCall")"
Satiksmes ministrija
14.02.2024.
2018-TA-1675
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Pasaules Pasta savienības ārkārtas kongresā izskatāmajiem jautājumiem
Satiksmes ministrija
14.02.2024.
2011-TA-2435
Noteikumi par lidlaukā sniegto drošības un glābšanas pasākumu maksu
Satiksmes ministrija
13.02.2024.
2020-TA-465
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" pamatkapitāla palielināšanu"
Satiksmes ministrija
13.02.2024.
2017-TA-1141
Informatīvais ziņojums "Par ar Ministru kabineta 2016.gada 3.maija rīkojumu Nr.275 "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbu īstenošanai" apstiprinātajā Valdības rīcības plāna 15.1.punktā Satiksmes ministrijai dotā uzdevuma izpildi"
Satiksmes ministrija
13.02.2024.
2017-TA-1141
Par ar Ministru kabineta 2016.gada 3.maija rīkojumu Nr. 275 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbu īstenošanai” apstiprinātajā Valdības rīcības plāna 15.1. punktā Satiksmes ministrijai dotā uzdevuma izpildi
Satiksmes ministrija
13.02.2024.
2020-TA-1044
Likumprojekts "Grozījums Ventspils brīvostas likumā"
Satiksmes ministrija
12.02.2024.
23-TA-3145
Par nekustamā īpašuma "Ozolkalni" Zalves pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
Aizsardzības ministrija
12.02.2024.
23-TA-3239
Par nekustamā īpašuma “Kalvji”, Seces pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
Aizsardzības ministrija
08.02.2024.
2011-TA-2337
Par situāciju A/S "Air Baltic Corporation"
Satiksmes ministrija