Deklasificētie dokumenti

PAZIŅOJUMS:
LVRTC Informē, ka 2024. gada 21.aprīlī laikā no plkst. 19.00 līdz plkst. 20.00 Iekšlietu ministrijas informācijas centrs veiks Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas infrastruktūras uzturēšanas darbus. To laikā TAP portālā var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
22.02.2024.
2017-TA-2241
Informatīvais ziņojums "Par papildus finansējuma piešķiršanu, lai Liepājas lidostā civilmilitārās sadarbības ietvaros nodrošinātu aviācijas drošības un glābšanas pasākumiem nepieciešamo aprīkojumu, iekārtas, tehniku un materiālus"
Satiksmes ministrija
12.03.2024.
2017-TA-2432
Informatīvais ziņojums "Par Sociālo samitu taisnīgām darbavietām un izaugsmei Gēteborgā 2017.gada 17.novembrī"
Ārlietu ministrija
27.02.2024.
2017-TA-2624
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas "Mobilitātes pakotnes ceļu maksas priekšlikumi"
Satiksmes ministrija
11.09.2023.
2017-TA-2694
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 11.-12.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
07.09.2023.
2017-TA-296
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par ES Kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020.gada"
Zemkopības ministrija
07.09.2023.
2017-TA-424
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2017.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0145
Zemkopības ministrija
07.09.2023.
2017-TA-425
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2017.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0144
Zemkopības ministrija
23.02.2024.
2017-TA-543
Par Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2017.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0147
Satiksmes ministrija
07.09.2023.
2017-TA-653
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 3.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
23.10.2023.
2017-TA-664
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2017.gada 15.februāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0401
Kultūras ministrija
26.02.2024.
2017-TA-696
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2017.gada 15.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/2014
Satiksmes ministrija
23.02.2024.
2017-TA-70
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2016.gada 23.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0788
Satiksmes ministrija
18.04.2024.
2017-TA-764
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem papildu resursiem saistībā ar Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes sarunām par izstāšanos no Eiropas Savienības"
Ārlietu ministrija
18.04.2024.
2017-TA-81
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2016.gada 23.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0792
Ārlietu ministrija
07.09.2023.
2017-TA-917
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 11.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
26.02.2024.
2018-TA-1065
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2018.gada 7.-8.jūnija sanāksmei (deklasificēta daļa dokumentu)
Satiksmes ministrija
27.02.2024.
2018-TA-1065
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2018.gada 7.-8.jūnija sanāksmei (deklasificēta daļa dokumentu)
Satiksmes ministrija
07.09.2023.
2018-TA-1125
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 18.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
29.02.2024.
2018-TA-1275
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 17.maija oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/4022
Satiksmes ministrija
25.05.2023.
2018-TA-1390
Par Latvijas Republikas pozīciju Nr.2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.508/2014" (MK 10.07.2018. sēde; prot. Nr.32 49.§; 2018-TA-1390)
Zemkopības ministrija
07.09.2023.
2018-TA-1391
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 16.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
14.02.2024.
2018-TA-1675
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Pasaules Pasta savienības ārkārtas kongresā izskatāmajiem jautājumiem
Satiksmes ministrija
14.02.2024.
2018-TA-1879
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni un atceļ Direktīvu 2005/45/EK"
Satiksmes ministrija
14.02.2024.
2018-TA-1943
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību"
Satiksmes ministrija
07.09.2023.
2018-TA-2062
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 15.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija