Deklasificētie dokumenti

26.02.2024.
2010-TA-624
Par Latvijas nacionālajām pozīcijām Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 11./12.marta sanāksmei (deklasificēta daļa dokumentu)
Satiksmes ministrija
20.09.2023.
2010-TA-792
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 23.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
13.09.2023.
2010-TA-911
Informatīvais ziņojums „Par apzīmējuma „šampanietis” lietošanu Latvijā”
Zemkopības ministrija
13.09.2023.
2010-TA-911
Informatīvais ziņojums "Par apzīmējuma "šampanietis" lietošanu Latvijā"
Zemkopības ministrija
20.09.2023.
2010-TA-999
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 19.aprīļa sanāksmē izskatāmajos jautājumos
Zemkopības ministrija
15.09.2023.
2011-TA-115
Latvijas nacionālā pozīcija „Par Priekšlikumu Eiropas Komisijas regulai, ar ko oficiālās kontroles ietvaros nosaka paraugu noņemšanas un analīžu metodes dzīvnieku barībai attiecībā uz tādu ģenētiski modificēto organismu klātbūtni, kuru atļaujas izdošanas procedūra ir uzsākta vai, kuru atļaujas termiņš ir beidzies”
Zemkopības ministrija
01.02.2024.
2011-TA-1364
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Baltā grāmata "Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu — virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu""
Satiksmes ministrija
15.09.2023.
2011-TA-141
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 24.janvāra sanāksmē izskatāmajos jautājumos
Zemkopības ministrija
20.10.2023.
2011-TA-1459
Par videokonferenču iekārtu nodošanu Veselības ministrijai telemedicīnas pakalpojumu nodrošināšanai
Valsts kanceleja
20.09.2023.
2011-TA-1551
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 28.jūnija sanāksmē izskatāmajos jautājumos
Zemkopības ministrija
27.10.2023.
2011-TA-1582
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Satiksmes ministrija
06.02.2024.
2011-TA-1709
Latvijas Republikas nostājas projekts Par Eiropas Komisijas 2011.gada 17.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0617 pret Latvijas Republiku
Satiksmes ministrija
20.09.2023.
2011-TA-1725
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 19.jūlija sanāksmē izskatāmajos jautājumos
Zemkopības ministrija
06.02.2024.
2011-TA-2038
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2011.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0880
Satiksmes ministrija
30.10.2023.
2011-TA-2134
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Satiksmes ministrija
06.02.2024.
2011-TA-2150
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2011.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0885
Satiksmes ministrija
06.02.2024.
2011-TA-2232
Par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" infrastruktūras attīstību un gatavošanos Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā
Satiksmes ministrija
20.09.2023.
2011-TA-2253
Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 20.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
08.02.2024.
2011-TA-2337
Par situāciju A/S "Air Baltic Corporation"
Satiksmes ministrija
08.02.2024.
2011-TA-2337
Par situāciju A/S "Air Baltic Corporation"
Satiksmes ministrija
14.02.2024.
2011-TA-2435
Noteikumi par lidlaukā sniegto drošības un glābšanas pasākumu maksu
Satiksmes ministrija
14.02.2024.
2011-TA-2455
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2011.gada 6.oktobra sanāksmei
Satiksmes ministrija
20.09.2023.
2011-TA-2581
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 20.-21.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos
Zemkopības ministrija
20.09.2023.
2011-TA-2765
Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 14.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
20.09.2023.
2011-TA-3147
Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 15.-16.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija