Sēdēs neskatāmie ziņojumi

24.01.2022.
22-TA-188
Par Satversmes tiesas 2021. gada nolēmumiem
Valsts kanceleja
01.02.2022.
22-TA-275
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrija
17.03.2022.
22-TA-289
Pārskats par Nacionālās informācijas tehnoloģiju drošības padomes darbu 2021. gadā
Aizsardzības ministrija
01.02.2022.
22-TA-297
Informatīvais ziņojums “Par sadarbību ar Starptautisko holokausta piemiņas aliansi un Latvijā paveikto holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā 2021. gadā”
Ārlietu ministrija
08.08.2022.
22-TA-414
Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna īstenošanu 2017.–2021. gadam
Kultūras ministrija
14.03.2022.
22-TA-461
Informatīvasi ziņojums "Par Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmas īstenošanu 2021. gadā"
Finanšu ministrija
21.02.2022.
22-TA-471
Pārskats Ministru kabinetam par noslēgto publiskās un privātās partnerības līgumu izpildi par pārskata periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim
Finanšu ministrija
29.03.2022.
22-TA-630
Informatīvais ziņojums "Par Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai darbību 2021. gadā un 2022. gadā"
Tieslietu ministrija
21.03.2022.
22-TA-739
Informatīvais ziņojums "Par Sankciju koordinācijas padomes darbību 2021. gadā"
Ārlietu ministrija
07.04.2022.
22-TA-744
Ziņojums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbību 2021. gadā
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
17.05.2022.
22-TA-777
Informatīvais ziņojums "Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013. - 2020. gadam izpildi 2019. un 2020. gadā"
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.05.2022.
22-TA-835
Informatīvais ziņojums par veiktajiem krāpšanas apkarošanas un Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības pasākumiem 2021.gadā
Finanšu ministrija
24.08.2022.
22-TA-864
Par konceptuālā ziņojuma "Aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam Latvijā" īstenošanas progresu
Labklājības ministrija
02.06.2022.
22-TA-881
Par Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādņu īstenošanu 2018.-2020. gadā
Tieslietu ministrija
17.03.2023.
22-TA-937
Informatīvais starpziņojums "Par Rīcības plāna augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai 2019.–2023. gadam izpildi"
Zemkopības ministrija
07.04.2022.
22-TA-1032

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrija
25.04.2022.
22-TA-1110
Par 2021. gadā veiktajām darbībām ar valsts materiālajām rezervēm
Iekšlietu ministrija
21.07.2022.
22-TA-1210
Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas ietekmes gala novērtējumu
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
05.05.2022.
22-TA-1307
Par zaļā iepirkuma īstenošanu valsts pārvaldē 2021. gadā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.05.2022.
22-TA-1318
Informatīvais ziņojums par publisko personu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību 2021. gada periodā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.05.2022.
22-TA-1416
Par Valsts civilās aizsardzības plāna izpildi 2021.gadā.
Iekšlietu ministrija
17.05.2022.
22-TA-1505
Par izsoļu ieņēmumu izmantošanu 2021. gadā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
09.06.2022.
22-TA-1640
Par valsts galvojumu portfeļa kvalitāti 2021. gadā
Finanšu ministrija
09.06.2022.
22-TA-1695
Par valsts pārvaldē izmantojamo informācijas sistēmu turpmāko attīstību
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
11.07.2022.
22-TA-1715
Par Latvijas dalības starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai" rezultātiem
Ekonomikas ministrija