Sēdēs neskatāmie ziņojumi

30.11.2022.
22-TA-3514
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrija
05.01.2022.
21-TA-1798
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrija
07.04.2022.
22-TA-1032

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrija
01.02.2022.
22-TA-275
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrija
04.11.2021.
21-TA-859
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrija
29.09.2021.
21-TA-388
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrija
01.09.2022.
22-TA-2603
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrija
09.12.2021.
21-TA-905
Informatīvais ziņojums par enerģētikas attīstības pamatnostādņu īstenošanu 2018. - 2020.gadā. 
Ekonomikas ministrija
14.10.2021.
21-TA-266
Informatīvais ziņojums par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs 2020.gadā
Finanšu ministrija
30.05.2022.
22-TA-1318
Informatīvais ziņojums par publisko personu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību 2021. gada periodā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.02.2024.
24-TA-249
Informatīvais ziņojums par Satversmes tiesas 2023. gada nolēmumiem
Valsts kanceleja
27.06.2023.
23-TA-1333
Informatīvais ziņojums par valsts galvojumu portfeļa kvalitāti 2022. gadā 
Finanšu ministrija
06.05.2022.
22-TA-835
Informatīvais ziņojums par veiktajiem krāpšanas apkarošanas un Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības pasākumiem 2021.gadā
Finanšu ministrija
21.12.2021.
21-TA-480
Informatīvais ziņojums
“Par akvakultūras daudzgadu stratēģisko pamatnostādņu īstenošanas gala ietekmes novērtējumu”

 
Zemkopības ministrija
14.03.2022.
22-TA-461
Informatīvasi ziņojums "Par Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmas īstenošanu 2021. gadā"
Finanšu ministrija
27.01.2022.
21-TA-940
Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam „Radošā Latvija” īstenošanas gala novērtējums
Kultūras ministrija
25.04.2022.
22-TA-1110
Par 2021. gadā veiktajām darbībām ar valsts materiālajām rezervēm
Iekšlietu ministrija
28.07.2023.
23-TA-654
Par 2022.gadā veiktajām darbībām ar valsts materiālajām rezervēm
Iekšlietu ministrija
03.11.2023.
23-TA-2290
Par Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāna 2020.-2022. gadam izpildi
Veselības ministrija
29.12.2022.
22-TA-3525
Par Ārlietu ministrijas augstas gatavības projektiem 2022. gadā
Ārlietu ministrija
07.07.2022.
22-TA-1783
Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm
Ekonomikas ministrija
12.01.2023.
22-TA-3594
Par dzelzceļa pārbrauktuvju slēgšanas kārtības tiesisko regulējumu, tā iespējamiem  pilnveidojumiem, kā arī ietekmi uz lauksaimniecības attīstību
Satiksmes ministrija
09.01.2023.
22-TA-3832
Par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrija
04.07.2022.
22-TA-2069
Par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrija
06.06.2022.
22-TA-1761
Par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrija