Sēdēs neskatāmie ziņojumi

13.12.2022.
22-TA-3236
Par Plāna pieejamas vides veidošanai Latvijā 2019.-2021. gadam ieviešanu
Labklājības ministrija
13.06.2023.
23-TA-1280
Par publisko personu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību 2022. gada periodā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.06.2024.
24-TA-1292
Par publisko personu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību 2023. gada periodā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.12.2022.
22-TA-3422
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" plānotajiem zaudējumiem 2023. gadā
Veselības ministrija
02.02.2023.
23-TA-240
Par sadarbību ar Starptautisko holokausta piemiņas aliansi un Latvijā paveikto holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā 2022. gadā
Ārlietu ministrija
31.01.2024.
24-TA-228
Par sadarbību ar Starptautisko holokausta piemiņas aliansi un Latvijā paveikto holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā 2023. gadā
Ārlietu ministrija
20.07.2022.
22-TA-2154
Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas koncepcijas īstenošanas gaitu 2021. gadā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.08.2023.
23-TA-1884
Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas koncepcijas īstenošanas gaitu 2022.  gadā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
08.01.2024.
23-TA-3180
Par Sankciju koordinācijas padomes darbību 2022. gadā
Ārlietu ministrija
24.01.2022.
22-TA-188
Par Satversmes tiesas 2021. gada nolēmumiem
Valsts kanceleja
16.01.2023.
23-TA-74
Par Satversmes tiesas 2022. gada nolēmumiem
Valsts kanceleja
23.03.2022.
21-TA-1783
Par tiesu ekspertīžu institūta reformas gaitu un turpmāk veicamajiem pasākumiem
Tieslietu ministrija
13.05.2022.
22-TA-1416
Par Valsts civilās aizsardzības plāna izpildi 2021.gadā.
Iekšlietu ministrija
09.06.2022.
22-TA-1640
Par valsts galvojumu portfeļa kvalitāti 2021. gadā
Finanšu ministrija
07.06.2024.
24-TA-1321
Par valsts galvojumu portfeļa kvalitāti 2023. gadā
Finanšu ministrija
09.06.2022.
22-TA-1695
Par valsts pārvaldē izmantojamo informācijas sistēmu turpmāko attīstību
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
04.11.2021.
21-TA-474
Par veiktajiem pasākumiem vides piekļūstamības sekmēšanai valsts un pašvaldību iestādēs
 
 
Labklājības ministrija
05.05.2022.
22-TA-1307
Par zaļā iepirkuma īstenošanu valsts pārvaldē 2021. gadā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.04.2023.
23-TA-943
Par zaļā iepirkuma īstenošanu valsts pārvaldē 2022. gadā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.05.2024.
24-TA-1214
Par zaļā iepirkuma īstenošanu valsts pārvaldē 2023. gadā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
09.08.2023.
23-TA-1799
Par Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fonda gada pārskatu par 2022. gadu
Ārlietu ministrija
24.08.2022.
22-TA-2254
Par Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fonda gada pārskatu un auditora ziņojumu par 2021. gadu
Ārlietu ministrija
16.02.2023.
23-TA-314
Pārskats Ministru kabinetam par noslēgto publiskās un privātās partnerības līgumu izpildi 2022. gadā
Finanšu ministrija
21.02.2022.
22-TA-471
Pārskats Ministru kabinetam par noslēgto publiskās un privātās partnerības līgumu izpildi par pārskata periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim
Finanšu ministrija
17.03.2022.
22-TA-289
Pārskats par Nacionālās informācijas tehnoloģiju drošības padomes darbu 2021. gadā
Aizsardzības ministrija