Sēdēs neskatāmie ziņojumi

01.02.2022.
22-TA-275
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrija
21.02.2022.
22-TA-471
Pārskats Ministru kabinetam par noslēgto publiskās un privātās partnerības līgumu izpildi par pārskata periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim
Finanšu ministrija
14.03.2022.
22-TA-461
Informatīvasi ziņojums "Par Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmas īstenošanu 2021. gadā"
Finanšu ministrija
17.03.2022.
22-TA-289
Pārskats par Nacionālās informācijas tehnoloģiju drošības padomes darbu 2021. gadā
Aizsardzības ministrija
21.03.2022.
22-TA-739
Informatīvais ziņojums "Par Sankciju koordinācijas padomes darbību 2021. gadā"
Ārlietu ministrija
23.03.2022.
21-TA-1783
Par tiesu ekspertīžu institūta reformas gaitu un turpmāk veicamajiem pasākumiem
Tieslietu ministrija
29.03.2022.
22-TA-630
Informatīvais ziņojums "Par Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai darbību 2021. gadā un 2022. gadā"
Tieslietu ministrija
07.04.2022.
22-TA-1032

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrija
07.04.2022.
22-TA-744
Ziņojums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbību 2021. gadā
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
25.04.2022.
22-TA-1110
Par 2021. gadā veiktajām darbībām ar valsts materiālajām rezervēm
Iekšlietu ministrija
05.05.2022.
22-TA-1307
Par zaļā iepirkuma īstenošanu valsts pārvaldē 2021. gadā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.05.2022.
22-TA-835
Informatīvais ziņojums par veiktajiem krāpšanas apkarošanas un Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības pasākumiem 2021.gadā
Finanšu ministrija
13.05.2022.
22-TA-1416
Par Valsts civilās aizsardzības plāna izpildi 2021.gadā.
Iekšlietu ministrija
17.05.2022.
22-TA-1505
Par izsoļu ieņēmumu izmantošanu 2021. gadā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
17.05.2022.
22-TA-777
Informatīvais ziņojums "Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013. - 2020. gadam izpildi 2019. un 2020. gadā"
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.05.2022.
22-TA-1318
Informatīvais ziņojums par publisko personu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību 2021. gada periodā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.06.2022.
22-TA-881
Par Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādņu īstenošanu 2018.-2020. gadā
Tieslietu ministrija
06.06.2022.
22-TA-1761
Par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrija
09.06.2022.
22-TA-1695
Par valsts pārvaldē izmantojamo informācijas sistēmu turpmāko attīstību
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
09.06.2022.
22-TA-1640
Par valsts galvojumu portfeļa kvalitāti 2021. gadā
Finanšu ministrija
16.06.2022.
22-TA-1935
Informatīvais ziņojums "Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2021. gadā"
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
04.07.2022.
22-TA-2069
Par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrija
07.07.2022.
22-TA-1783
Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm
Ekonomikas ministrija
11.07.2022.
22-TA-1715
Par Latvijas dalības starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai" rezultātiem
Ekonomikas ministrija
13.07.2022.
22-TA-2041
Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem grozījumu izdarīšanai Pasta likumā attiecībā uz citu valstu izraudzīto pasta operatoru darbību Latvijas teritorijā ievērojot Pasaules Pasta savienības regulējumu un Eiropas Komisijas secinājumus par iespējamajiem grozījumiem pasta jomas regulējošajā ietvarā.”
Satiksmes ministrija