Sēdēs neskatāmie ziņojumi

14.03.2023.
23-TA-453
Par Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai darbību 2022. gadā un 2023. gadā
Tieslietu ministrija
17.03.2023.
22-TA-937
Informatīvais starpziņojums "Par Rīcības plāna augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai 2019.–2023. gadam izpildi"
Zemkopības ministrija
21.04.2023.
23-TA-851
Informatīvais ziņojums par 2022. gadā paveikto saistībā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2019. gada 19. marta Regulas (ES) 2019/452, ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai, īstenošanu un ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanas mehānismu Latvijā
Ekonomikas ministrija
27.04.2023.
23-TA-943
Par zaļā iepirkuma īstenošanu valsts pārvaldē 2022. gadā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
26.05.2023.
23-TA-1084
Par Modernizācijas fonda finansējuma izlietojumu 2022. gadā
Klimata un enerģētikas ministrija
13.06.2023.
23-TA-1280
Par publisko personu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību 2022. gada periodā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.06.2023.
23-TA-1333
Informatīvais ziņojums par valsts galvojumu portfeļa kvalitāti 2022. gadā 
Finanšu ministrija
28.07.2023.
23-TA-654
Par 2022.gadā veiktajām darbībām ar valsts materiālajām rezervēm
Iekšlietu ministrija
09.08.2023.
23-TA-1799
Par Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fonda gada pārskatu par 2022. gadu
Ārlietu ministrija
15.08.2023.
23-TA-1884
Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas koncepcijas īstenošanas gaitu 2022.  gadā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
03.11.2023.
23-TA-1283
Par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs 2022. gadā un iekšējā audita attīstības virzieniem 2023. gada pirmajā pusgadā
Finanšu ministrija
03.11.2023.
23-TA-2290
Par Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāna 2020.-2022. gadam izpildi
Veselības ministrija
12.11.2023.
23-TA-2661
Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2022. gadā
Klimata un enerģētikas ministrija
28.11.2023.
23-TA-2663
Par Latvijas valsts kredītreitingu ietekmējošiem faktoriem un priekšlikumiem kredītreitinga pozitīvas virzības veicināšanai
Finanšu ministrija
08.01.2024.
23-TA-3285
Par Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2022. gadā
Ārlietu ministrija
08.01.2024.
23-TA-3180
Par Sankciju koordinācijas padomes darbību 2022. gadā
Ārlietu ministrija
31.01.2024.
24-TA-228
Par sadarbību ar Starptautisko holokausta piemiņas aliansi un Latvijā paveikto holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā 2023. gadā
Ārlietu ministrija
12.02.2024.
24-TA-29
Par Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā īstenošanu
Ārlietu ministrija
15.02.2024.
24-TA-249
Informatīvais ziņojums par Satversmes tiesas 2023. gada nolēmumiem
Valsts kanceleja
23.02.2024.
23-TA-1994
Par Ministru kabineta 2020. gada 3. novembra ārkārtas sēdes attālinātā veidā protokola Nr. 67 2. § "Informatīvais ziņojums "Par nodrošinājumu ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem"" 3. punktā noteikto
Aizsardzības ministrija
25.04.2024.
24-TA-780
Par Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai darbību 2023. gadā un 2024. gadā
Tieslietu ministrija
29.04.2024.
24-TA-720
Informatīvais ziņojums par 2023. gadā paveikto saistībā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2019. gada 19. marta Regulas (ES) 2019/452, ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai, īstenošanu un ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanas mehānismu Latvijā
Ekonomikas ministrija
31.05.2024.
24-TA-1214
Par zaļā iepirkuma īstenošanu valsts pārvaldē 2023. gadā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.06.2024.
24-TA-1259
Par Latvijas–Lietuvas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības stiprināšanai 2024. gada 18. aprīļa sēdi
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.06.2024.
24-TA-1321
Par valsts galvojumu portfeļa kvalitāti 2023. gadā
Finanšu ministrija