Sēdēs neskatāmie ziņojumi

13.06.2024.
24-TA-1292
Par publisko personu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību 2023. gada periodā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
12.07.2024.
24-TA-1455
Attīstības sadarbības politikas pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam starpposma izvērtējums (par 2021. – 2023. gadu)
Ārlietu ministrija