Sēdēs neskatāmie ziņojumi

15.08.2023. 18:03
23-TA-1884
Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas koncepcijas īstenošanas gaitu 2022.  gadā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
09.08.2023. 09:01
23-TA-1799
Par Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fonda gada pārskatu par 2022. gadu
Ārlietu ministrija
28.07.2023. 17:24
23-TA-654
Par 2022.gadā veiktajām darbībām ar valsts materiālajām rezervēm
Iekšlietu ministrija
27.06.2023. 18:16
23-TA-1333
Informatīvais ziņojums par valsts galvojumu portfeļa kvalitāti 2022. gadā 
Finanšu ministrija
13.06.2023. 20:12
23-TA-1280
Par publisko personu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību 2022. gada periodā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
26.05.2023. 12:10
23-TA-1084
Par Modernizācijas fonda finansējuma izlietojumu 2022. gadā
Klimata un enerģētikas ministrija
27.04.2023. 21:47
23-TA-943
Par zaļā iepirkuma īstenošanu valsts pārvaldē 2022. gadā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.04.2023. 16:51
23-TA-851
Informatīvais ziņojums par 2022. gadā paveikto saistībā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2019. gada 19. marta Regulas (ES) 2019/452, ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai, īstenošanu un ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanas mehānismu Latvijā
Ekonomikas ministrija
17.03.2023. 17:23
22-TA-937
Informatīvais starpziņojums "Par Rīcības plāna augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai 2019.–2023. gadam izpildi"
Zemkopības ministrija
14.03.2023. 17:56
23-TA-453
Par Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai darbību 2022. gadā un 2023. gadā
Tieslietu ministrija
16.02.2023. 18:11
23-TA-314
Pārskats Ministru kabinetam par noslēgto publiskās un privātās partnerības līgumu izpildi 2022. gadā
Finanšu ministrija
02.02.2023. 16:28
23-TA-240
Par sadarbību ar Starptautisko holokausta piemiņas aliansi un Latvijā paveikto holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā 2022. gadā
Ārlietu ministrija
16.01.2023. 16:53
23-TA-74
Par Satversmes tiesas 2022. gada nolēmumiem
Valsts kanceleja
12.01.2023. 14:06
22-TA-3594
Par dzelzceļa pārbrauktuvju slēgšanas kārtības tiesisko regulējumu, tā iespējamiem  pilnveidojumiem, kā arī ietekmi uz lauksaimniecības attīstību
Satiksmes ministrija
09.01.2023. 08:59
22-TA-3832
Par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrija
05.01.2023. 18:35
22-TA-3814
Par Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2021. gadā
Ārlietu ministrija
29.12.2022. 18:03
22-TA-3525
Par Ārlietu ministrijas augstas gatavības projektiem 2022. gadā
Ārlietu ministrija
16.12.2022. 15:08
22-TA-3422
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" plānotajiem zaudējumiem 2023. gadā
Veselības ministrija
13.12.2022. 17:43
22-TA-3236
Par Plāna pieejamas vides veidošanai Latvijā 2019.-2021. gadam ieviešanu
Labklājības ministrija
12.12.2022. 18:41
22-TA-2367
Par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs 2021. gadā un iekšējā audita attīstības virzieniem 2022. gada pirmajā pusgadā
Finanšu ministrija
30.11.2022. 18:48
22-TA-3514
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrija
11.11.2022. 13:45
22-TA-3154
Par Latvijas valsts kredītreitingu ietekmējošiem faktoriemun un priekšlikumiem kredītreitinga pozitīvas virzības veicināšanai
Finanšu ministrija
04.11.2022. 17:03
22-TA-3182
Par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrija
31.10.2022. 14:19
22-TA-2665
Par konceptuālajā ziņojumā “Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību” rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošanu
Iekšlietu ministrija
21.09.2022. 18:12
22-TA-2710
Par galvojamo projektu sarakstu iekļaušanai likumprojektā "Par valsts budžetu 2023. gadam"
Finanšu ministrija