Sēdēs neskatāmie ziņojumi

14.03.2023.
23-TA-453
Par Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai darbību 2022. gadā un 2023. gadā
Tieslietu ministrija
16.02.2023.
23-TA-314
Pārskats Ministru kabinetam par noslēgto publiskās un privātās partnerības līgumu izpildi 2022. gadā
Finanšu ministrija
02.02.2023.
23-TA-240
Par sadarbību ar Starptautisko holokausta piemiņas aliansi un Latvijā paveikto holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā 2022. gadā
Ārlietu ministrija
16.01.2023.
23-TA-74
Par Satversmes tiesas 2022. gada nolēmumiem
Valsts kanceleja
12.01.2023.
22-TA-3594
Par dzelzceļa pārbrauktuvju slēgšanas kārtības tiesisko regulējumu, tā iespējamiem  pilnveidojumiem, kā arī ietekmi uz lauksaimniecības attīstību
Satiksmes ministrija
09.01.2023.
22-TA-3832
Par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrija
05.01.2023.
22-TA-3814
Par Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2021. gadā
Ārlietu ministrija
29.12.2022.
22-TA-3525
Par Ārlietu ministrijas augstas gatavības projektiem 2022. gadā
Ārlietu ministrija
16.12.2022.
22-TA-3422
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" plānotajiem zaudējumiem 2023. gadā
Veselības ministrija
13.12.2022.
22-TA-3236
Par Plāna pieejamas vides veidošanai Latvijā 2019.-2021. gadam ieviešanu
Labklājības ministrija
12.12.2022.
22-TA-2367
Par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs 2021. gadā un iekšējā audita attīstības virzieniem 2022. gada pirmajā pusgadā
Finanšu ministrija
30.11.2022.
22-TA-3514
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrija
11.11.2022.
22-TA-3154
Par Latvijas valsts kredītreitingu ietekmējošiem faktoriemun un priekšlikumiem kredītreitinga pozitīvas virzības veicināšanai
Finanšu ministrija
04.11.2022.
22-TA-3182
Par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrija
31.10.2022.
22-TA-2665
Par konceptuālajā ziņojumā “Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību” rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošanu
Iekšlietu ministrija
21.09.2022.
22-TA-2710
Par galvojamo projektu sarakstu iekļaušanai likumprojektā "Par valsts budžetu 2023. gadam"
Finanšu ministrija
01.09.2022.
22-TA-2603
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrija
25.08.2022.
22-TA-2522
Iekšējās drošības stiprināšanas aktualitātes Latgales reģionā
Iekšlietu ministrija
24.08.2022.
22-TA-2254
Par Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fonda gada pārskatu un auditora ziņojumu par 2021. gadu
Ārlietu ministrija
24.08.2022.
22-TA-864
Par konceptuālā ziņojuma "Aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam Latvijā" īstenošanas progresu
Labklājības ministrija
18.08.2022.
22-TA-2318
Par Energoefektivitātes politikas alternatīvo pasākumu plāna enerģijas galapatēriņa ietaupījuma mērķa 2014.-2020. gadam sasniegšanai īstenošanu (gala izvērtējums)
Ekonomikas ministrija
11.08.2022.
2021-TA-1283
Informatīvais ziņojums "Par Plāna nepilngadīgo aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību 2019.-2020.gadam izpildi"
Tieslietu ministrija
08.08.2022.
22-TA-414
Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna īstenošanu 2017.–2021. gadam
Kultūras ministrija
08.08.2022.
22-TA-2311
Par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrija
21.07.2022.
22-TA-1210
Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas ietekmes gala novērtējumu
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs