Sēdēs neskatāmie ziņojumi

17.03.2022.
22-TA-289
Pārskats par Nacionālās informācijas tehnoloģiju drošības padomes darbu 2021. gadā
Aizsardzības ministrija
23.02.2024.
23-TA-1994
Par Ministru kabineta 2020. gada 3. novembra ārkārtas sēdes attālinātā veidā protokola Nr. 67 2. § "Informatīvais ziņojums "Par nodrošinājumu ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem"" 3. punktā noteikto
Aizsardzības ministrija
24.08.2022.
22-TA-2254
Par Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fonda gada pārskatu un auditora ziņojumu par 2021. gadu
Ārlietu ministrija
29.12.2022.
22-TA-3525
Par Ārlietu ministrijas augstas gatavības projektiem 2022. gadā
Ārlietu ministrija
05.01.2023.
22-TA-3814
Par Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2021. gadā
Ārlietu ministrija
21.03.2022.
22-TA-739
Informatīvais ziņojums "Par Sankciju koordinācijas padomes darbību 2021. gadā"
Ārlietu ministrija
03.10.2021.
21-TA-329
Informatīvais ziņojums “Par Sankciju koordinācijas padomes darbību 2020.gadā”
Ārlietu ministrija
01.02.2022.
22-TA-297
Informatīvais ziņojums “Par sadarbību ar Starptautisko holokausta piemiņas aliansi un Latvijā paveikto holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā 2021. gadā”
Ārlietu ministrija
05.10.2021.
21-TA-150
Informatīvais ziņojums “Par Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fonda gada pārskatu un revidenta ziņojumu par 2020. gadu”
 
Ārlietu ministrija
02.02.2023.
23-TA-240
Par sadarbību ar Starptautisko holokausta piemiņas aliansi un Latvijā paveikto holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā 2022. gadā
Ārlietu ministrija
09.08.2023.
23-TA-1799
Par Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fonda gada pārskatu par 2022. gadu
Ārlietu ministrija
08.01.2024.
23-TA-3285
Par Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2022. gadā
Ārlietu ministrija
08.01.2024.
23-TA-3180
Par Sankciju koordinācijas padomes darbību 2022. gadā
Ārlietu ministrija
31.01.2024.
24-TA-228
Par sadarbību ar Starptautisko holokausta piemiņas aliansi un Latvijā paveikto holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā 2023. gadā
Ārlietu ministrija
12.02.2024.
24-TA-29
Par Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā īstenošanu
Ārlietu ministrija
18.08.2022.
22-TA-2318
Par Energoefektivitātes politikas alternatīvo pasākumu plāna enerģijas galapatēriņa ietaupījuma mērķa 2014.-2020. gadam sasniegšanai īstenošanu (gala izvērtējums)
Ekonomikas ministrija
21.04.2023.
23-TA-851
Informatīvais ziņojums par 2022. gadā paveikto saistībā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2019. gada 19. marta Regulas (ES) 2019/452, ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai, īstenošanu un ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanas mehānismu Latvijā
Ekonomikas ministrija
07.07.2022.
22-TA-1783
Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm
Ekonomikas ministrija
09.12.2021.
21-TA-905
Informatīvais ziņojums par enerģētikas attīstības pamatnostādņu īstenošanu 2018. - 2020.gadā. 
Ekonomikas ministrija
11.07.2022.
22-TA-1715
Par Latvijas dalības starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai" rezultātiem
Ekonomikas ministrija
29.04.2024.
24-TA-720
Informatīvais ziņojums par 2023. gadā paveikto saistībā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2019. gada 19. marta Regulas (ES) 2019/452, ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai, īstenošanu un ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanas mehānismu Latvijā
Ekonomikas ministrija
27.06.2023.
23-TA-1333
Informatīvais ziņojums par valsts galvojumu portfeļa kvalitāti 2022. gadā 
Finanšu ministrija
12.12.2022.
22-TA-2367
Par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs 2021. gadā un iekšējā audita attīstības virzieniem 2022. gada pirmajā pusgadā
Finanšu ministrija
09.01.2023.
22-TA-3832
Par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrija
30.11.2022.
22-TA-3514
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Finanšu ministrija