Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-3204
Par informatīvo ziņojumu “Par 2023. gada 13. decembra ES-Rietumbalkānu samitu”.
ESVIS projekts
Iesniegts
Ārlietu ministrija
23-TA-3203
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 “Par 2023. gada 14.-15. decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Iesniegts
Ārlietu ministrija
23-TA-3201
Par informatīvo ziņojumu “Par 2023. gada 18. decembra Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-3199
Par Ginta Sīviņa atbrīvošanu no Rīgas brīvostas valdes locekļa amata un Sanda Šteina iecelšanu Rīgas brīvostas valdes locekļa amatā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
TM
08.12.2023.
13.12.2023.
23-TA-3194
Par Anda Zariņa atbrīvošanu no Ventspils brīvostas valdes locekļa amata un Artūra Zandersona iecelšanu Ventspils brīvostas valdes locekļa amatā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
TM
08.12.2023.
13.12.2023.
23-TA-3191
Ministru kabineta atbildes vēstules projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai 
Ministru Kabineta vēstules projekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, IEM
08.12.2023.
13.12.2023.
23-TA-3188
Informatīvais ziņojumu "Par Eiropas Savienības aktualitātēm"
ESVIS projekts
Iesniegts
Ārlietu ministrija
23-TA-3183
Atbildes vēstules projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai par tiesu ekspertīžu institūta reformas gaitā identificētajām problēmām
Ministru Kabineta vēstules projekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, IEM
07.12.2023.
12.12.2023.
23-TA-3176 (IP)
Par Rail Baltica projekta tvērumu un īstenošanas plāniem, nodrošinot projekta funkcionalitāti un starpvalstu dzelzceļa līniju savienojumu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
23-TA-3174
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Labklājības ministrija
23-TA-3172 (DV)
Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar ārvalstu domnīcām 2024. gadā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
23-TA-3171
Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2024. gada 1. janvāra līdz 31. martam
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
08.12.2023.
23-TA-3169 (IP)
Iespējamo līgumsaistību izbeigšanas scenāriju izvērtējums pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanai
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
23-TA-3168
Par apropriācijas palielināšanu Kultūras ministrijai
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Kultūras ministrija
VK
06.12.2023.
23-TA-3158
Par informatīvo  ziņojumu  “Par vēlēšanu procesu nodrošināšanai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju,  resursu apjomu un ilgtermiņa vīziju”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
CVK, FM, IEM, LPS, TM, VK
08.12.2023.
13.12.2023.
23-TA-3151
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, VK
07.12.2023.
12.12.2023.
23-TA-3150
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Klimata un enerģētikas ministrija
06.12.2023.
23-TA-3148
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 101 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" 5.4.3.1. pasākuma "Eiropas Savienības nozīmes dzīvotņu atjaunošana" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, TM
07.12.2023.
12.12.2023.
23-TA-3147
vestule
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
23-TA-3146
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
08.12.2023.
23-TA-3145 (IP)
Par nekustamā īpašuma "Ozolkalni" Zalves pagastā, Aizkraukles novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
23-TA-3143
Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai pret teroristisko organizāciju ISIL/Da’esh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Inherent Resolve
Saeimas lēmumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, TM, ĀM
06.12.2023.
20.12.2023.
23-TA-3142
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2023. gada 7. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
23-TA-3138
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-3135
Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 241 "Kultūras ministrijas nolikums"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, TM, VARAM, VK
05.12.2023.
08.12.2023.