Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1703
Par Gunitas Kovaļevskas pārcelšanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, TM
25.05.2022.
26.05.2022.
22-TA-1701
Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, PKC, TM
25.05.2022.
08.06.2022.
22-TA-1699
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, SIF
25.05.2022.
30.05.2022.
22-TA-1696
Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” peļņas daļu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, LBAS, PKC, TM
24.05.2022.
07.06.2022.
22-TA-1694
Par informatīvā ziņojuma projektu
ESVIS projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
22-TA-1693
Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
24.05.2022.
22-TA-1692
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 12. marta noteikumos Nr. 168 "Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
24.05.2022.
22-TA-1688
Par valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomi
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Pārresoru koordinācijas centrs
EM, FM, KM, LBAS, LDDK, LPS, LTRK, SAM, TM, VARAM, VM, ZM
24.05.2022.
27.05.2022.
22-TA-1686
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 553 "Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes nolikums"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Pārresoru koordinācijas centrs
AM, EM, FM, IZM, KM, LDDK, LIZDA, LPS, LTRK, LUA, LVPK, LZA, RP, TM, VARAM, VK, VM, ZM
23.05.2022.
07.06.2022.
22-TA-1681
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju
ESVIS projekts
Iesniegts
Kultūras ministrija
22-TA-1674
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par 2022. gada 30.- 31. maija ārkārtas Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"
ESVIS projekts
Iesniegts
Ārlietu ministrija
22-TA-1668
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 481 "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, TM
24.05.2022.
07.06.2022.
22-TA-1667
Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni – Tilti) pārbūves projekta īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
24.05.2022.
07.06.2022.
22-TA-1663
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas Vispārējo lietu padomes sanāksmi 2022. gada 2. jūnijā"
ESVIS projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
22-TA-1661
Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P82 Jaunkalsnava-Lubāna pārbūves projekta īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
25.05.2022.
08.06.2022.
22-TA-1660
Par pievienotās vērtības nodokļa likmes diferencēšanu pārtikai
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Zemkopības ministrija
EM, FM, VM
20.05.2022.
25.05.2022.
22-TA-1659
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 27. marta noteikumos Nr. 223 "Noteikumi par valsts nodevu par atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Ārlietu ministrija
22-TA-1654
Par nacionālās sporta bāzes Tenisa centrs “Lielupe” nekustamā īpašuma sastāva precizēšanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
25.05.2022.
08.06.2022.
22-TA-1653
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
25.05.2022.
22-TA-1652
Par nacionālās pozīcijas projekta iekļaušanu Ministru kabineta 2022.gada 24.maija sēdes darba kārtībā
ESVIS projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
22-TA-1647
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
25.05.2022.
22-TA-1646
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 3. maija rīkojumā Nr. 307 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, IZM, LM
23.05.2022.
24.05.2022.
22-TA-1645
Par nacionālās sporta bāzes Daugavas stadions nekustamā īpašuma sastāva precizēšanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
25.05.2022.
08.06.2022.
22-TA-1644
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM
23.05.2022.
26.05.2022.
22-TA-1643
Obligātās prasības, kas jāievēro, izstrādājot personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas iekšējo kārtību
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
IEM, TM
25.05.2022.
03.06.2022.