Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2008-TA-4064
Par Latvijas Republikas valdības un Kirgizstānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Iesniegts
Satiksmes ministrija
EM, FM, IEM, IZM, TM, VK, ĀM
14.08.2008.
29.12.2008.
2009-TA-550
Par Latvijas Republikas valdības un Tunisijas Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, IEM, IZM, LM, SAM, TM, VK, VM, ĀM
27.11.2008.
23.02.2009.
2009-TA-3729
Par Pagaidu nolīgumu, ar ko izveido pamatu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumam starp Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
FM, TM, ĀM
14.10.2009.
14.10.2009.
2010-TA-2207 (IP)
Par Grozījumu līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām dalībvalstīm ar JT International SA un JT International Holding BV
Likumprojekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
2011-TA-537
Par Saeimas 2005.gada 12.maija deklarācijas "Par Latvijā īstenotā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā komunistiskā režīma nosodījumu" izpildi
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ārlietu ministrija
IEM
03.03.2011.
03.03.2011.
2013-TA-172
Par Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto Valstu valdības nolīgumu par gaisa satiksmi
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM, ĀM
20.09.2012.
28.01.2013.
2014-TA-1459 (IP)
Informatīvais ziņojums "Par Trīspusējā saprašanās memoranda starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, Stokholmas Ekonomikas augstskolu un Latvijas Universitāti par Rīgas Ekonomikas augstskolas turpmāko darbību izpildes gaitu 2014.gadā"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
2014-TA-2867
Likumprojekts "Par Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Rietumāfrikas valstīm, Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienu un Rietumāfrikas ekonomisko un monetāro savienību, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses"
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
EM, FM, TM
02.12.2014.
02.12.2014.
2015-TA-2849
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 61D, Rīgā, ½ domājamās daļas nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM, VARAM, ZM
01.10.2015.
17.12.2015.
2016-TA-898
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumu par tiešo starptautisko dzelzceļa satiksmi"
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
AM, FM, IEM, TM, ĀM
05.05.2016.
05.05.2016.
2016-TA-1237
Likumprojekts "Par Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Austrumāfrikas valstu kopienas partnervalstīm, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses"
Likumprojekts
Atsaukts
Ārlietu ministrija
EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, VM, ZM
14.06.2016.
14.06.2016.
2017-TA-2859
Informatīvais ziņojums "Par izdienas pensiju politikas sakārtošanu"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Labklājības ministrija
AM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, PKC, SAB, TM, VM, ĀM, ĢP
22.12.2017.
22.12.2017.
2018-TA-244
Informatīvais ziņojums "Par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas reorganizācijas iespējām"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Finanšu ministrija
VK
07.02.2018.
07.02.2018.
2018-TA-1148
Informatīvais ziņojums "Par situāciju cilvēkiem paredzēto zāļu ievešanas un izvešanas kontrolē un uzraudzībā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, PKC, TM, VK, ZM
26.04.2018.
14.06.2018.
2018-TA-1701
Likumprojekts "Par Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Malaizijas valdību, no otras puses"
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Atsaukts
Ārlietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, VM, ZM
20.08.2018.
20.08.2018.
2018-TA-2603
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Pakistānas Islāma Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās protokolu"
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Finanšu ministrija
15.11.2023.
2019-TA-794
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.41 1.§ "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"" 18.punkta izpildi"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, VK, VM
29.04.2019.
29.04.2019.
2019-TA-806
Noteikumi par publisko ūdeņu nomu
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.10.2022.
2019-TA-910
Likumprojekts "Par Protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas un Vācijas Federatīvās Republikas 1997. gada 21. februāra līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Finanšu ministrija
16.03.2023.
2019-TA-1015 (IP)
Konceptuāls ziņojums "Par VAS "Latvijas Loto" interaktīvo azartspēļu darbību"
Konceptuālā ziņojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
2019-TA-1235
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu uzlabošanai"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
FM, LBAS, LRVK, TM
18.04.2019.
28.06.2019.
2019-TA-1670
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu"
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, IEM, TM, ĀM
23.05.2019.
11.09.2019.
2019-TA-1912
Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts" arhīva oriģināldokumentu digitalizācijas nepieciešamību un glabāšanas izmaksu izvērtējumu"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
EM, FM, KM, PKC, TM, VARAM, VK
30.05.2019.
07.10.2019.
2019-TA-2177
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
17.06.2022.
2019-TA-2207
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi""
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
FM, LBAS, LDDK, TM, VARAM
15.06.2017.
15.11.2019.