Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2019-TA-2468
Noteikumu projekts "Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
EM, FM, IEM, LPS, TM, VARAM, VK
18.01.2018.
10.12.2019.
2019-TA-2506
Informatīvais ziņojums "Par informācijas dienesta vajadzībām normatīvo regulējumu"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Tieslietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LDDK, LM, LPS, SAB, SAM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
12.04.2018.
13.12.2019.
2020-TA-148
Likumprojekts "Prostitūcijas ierobežošanas likums"
Likumprojekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
EM, FM, IZM, LM, LPS, TM, VARAM, VK, VM, ĀM
07.09.2017.
30.01.2020.
2020-TA-527 (DV)
DV. Informatīvais ziņojums "Par 2019.gadā veiktajām darbībām ar valsts materiālajām rezervēm"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
2020-TA-858 (IP)
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2020.gada 15.maija videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
2020-TA-950
Konceptuāls ziņojums "Ministra noteikumu institūta ieviešanas iespējamības izvērtējums"
Konceptuālā ziņojuma projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
AM, FM, IEM, LBAS, LM, LPS, PKC, SAM, VARAM, ĀM
26.03.2020.
21.05.2020.
2020-TA-1062
Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM, KM, LM, PKC, TM, VARAM
13.02.2020.
04.06.2020.
2020-TA-1065
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""
Likumprojekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM, KM, LBAS, LDDK, LM, PKC, TM, VARAM
13.02.2020.
04.06.2020.
2020-TA-1066
Likumprojekts "Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Veselības ministrija
AM, EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, LM, PKC, TM, VARAM
13.02.2020.
05.06.2020.
2020-TA-1067
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""
Likumprojekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM, IEM, KM, LDDK, LM, PKC, TM, VARAM
13.02.2020.
05.06.2020.
2020-TA-1440
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju""
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
FM
27.07.2020.
27.07.2020.
2020-TA-1484
Informatīvais ziņojums "Par pievienotās vērtības nodokļa likmes diferencēšanu pārtikaii"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Zemkopības ministrija
EM, FM, VK, VM
06.08.2020.
06.08.2020.
2020-TA-1485
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""
Likumprojekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
FM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, SAM, VARAM, ZM
05.03.2020.
06.08.2020.
2020-TA-1521
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.737 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
30.12.2021.
2020-TA-1522
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
30.12.2021.
2020-TA-1523
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu"
Instrukcijas projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
30.12.2021.
2020-TA-1704
Par valsts īpašuma objekta Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu privatizācijai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
07.03.2024.
2020-TA-1723 (IP)
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulas 2019/452, ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai, īstenošanu"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
2020-TA-1790
Par atbalsta pasākumiem vecākiem ar invaliditāti, kuru apgādībā ir bērni
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
18.01.2024.
2020-TA-1796
Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, FM, IEM, LPS, PKC, SAM, TM, ĀM
07.05.2020.
21.09.2020.
2020-TA-1886
Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, LPS, TM, VARAM, VK
28.05.2020.
30.09.2020.
2020-TA-1895
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem attiecībā uz nepieciešamajām darbībām un reformām un to paredzamo gaitu iekšlietu nozarē administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
01.10.2020.
01.10.2020.
2020-TA-1908 (DV)
DV. Informatīvais ziņojums "Informācijas telpas drošība un mediju atbalsta politika"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Kultūras ministrija
2020-TA-1975
Likumprojekts "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums"
Likumprojekts
Atsaukts
Valsts kanceleja
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LDDK, LM, LPS, LRVK, PKC, SAB, SAM, SPRK, TM, VARAM, VM, ZM, ĀM, ĢP
30.01.2020.
14.10.2020.
2020-TA-2018
Informatīvais ziņojums "Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma ietekmi uz Finanšu ministrijas īstenotajām funkcijām"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
21.10.2020.
21.10.2020.