Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1636
Par Ilzes Znotiņas iecelšanu Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatā
Saeimas lēmumprojekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, TM
18.05.2022.
20.05.2022.
22-TA-1621
Par darba dienas pārcelšanu 2023.gadā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
EM, FM, LBAS, LDDK, TM
18.05.2022.
01.06.2022.
22-TA-1617
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM
16.05.2022.
20.05.2022.
22-TA-1616
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
16.05.2022.
22-TA-1613
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 24. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
22-TA-1610
Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”
Likumprojekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
TM
18.05.2022.
23.05.2022.
22-TA-1607
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
22-TA-1606
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Izskatīts
Iekšlietu ministrija
17.05.2022.
22-TA-1603
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
Likumprojekts
Atsaukts
Veselības ministrija
22-TA-1602
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2022. gada 20. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Izskatīts
Ārlietu ministrija
22-TA-1601
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 247 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
18.05.2022.
20.05.2022.
22-TA-1599
Par atbildīgo institūciju darbības 2022. gada 9. un 10. maijā izvērtējumu un rīcības plānu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai turpmāk.
Informatīvais ziņojums
Izskatīts
Iekšlietu ministrija
16.05.2022.
22-TA-1598
"Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" vispārējo stratēģisko mērķi"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
EM, FM, PKC, TM
17.05.2022.
20.05.2022.
22-TA-1595
Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
17.05.2022.
22-TA-1594
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
18.05.2022.
25.05.2022.
22-TA-1591
Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 31. oktobra rīkojumā Nr. 620 "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Celtnieku profesionālajai vidusskolai"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
17.05.2022.
31.05.2022.
22-TA-1586
Par materiāltehnisko līdzekļu un krājumu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, TM
17.05.2022.
20.05.2022.
22-TA-1585
Par materiāltehnisko līdzekļu un krājumu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, TM
16.05.2022.
19.05.2022.
22-TA-1584
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM
13.05.2022.
27.05.2022.
22-TA-1583
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 23. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Izskatīts
Ārlietu ministrija
22-TA-1582
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
17.05.2022.
22-TA-1581
Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas infrastruktūras izbūves ekspertīzi, īpašuma tiesību sakārtošanu un tam nepieciešamo finansējumu
Informatīvais ziņojums
Izskatīts
Iekšlietu ministrija
17.05.2022.
22-TA-1575
Par līdzfinansējumu sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas nodrošināšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Aviasabiedrība "Liepāja""
Rīkojuma projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Aizsardzības ministrija
22-TA-1571
Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam
Pamatnostādņu projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
16.05.2022.
22-TA-1568
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
AM, FM, TM, VARAM, ĀM
18.05.2022.
25.05.2022.