Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2990
Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu prēmēšanu par tiešas darbības rezultātā novērstu būtisku noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un tā rezultātā ir palielinājušies valsts budžeta ieņēmumi
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
FM
04.10.2022.
07.10.2022.
22-TA-2983
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Valsts kanceleja
FM
04.10.2022.
05.10.2022.
22-TA-2981 (IP)
Par elektroenerģijas tirdzniecības darījumu organizēšanu ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku, kā arī elektroenerģijas piegāde tirdzniecībai izmantojot Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas elektroenerģijas sistēmu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
22-TA-2977
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 9. augusta noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par enerģijas lietotāju apgādi agrīnās brīdināšanas un trauksmes līmeņa izsludināšanas laikā"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, SPRK, TM
04.10.2022.
07.10.2022.
22-TA-2975 (DV)
Informatīvais ziņojums “Par starpposma novērtējumu par Zemessardzes paaugstinātas gatavības apakšvienību ieviešanas gaitu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
22-TA-2971
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra rīkojumā Nr. 994 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM
04.10.2022.
07.10.2022.
22-TA-2966
Kārtība, kādā tiek piešķirts un administrēts atbalsts apstrādes rūpniecības energoietilpīgiem komersantiem, lai mazinātu Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, TM
04.10.2022.
07.10.2022.
22-TA-2964
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Ārlietu ministrija
03.10.2022.
22-TA-2963
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
04.10.2022.
22-TA-2961
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 1. februāra rīkojumā Nr. 53 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM
03.10.2022.
06.10.2022.
22-TA-2960
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM
03.10.2022.
06.10.2022.
22-TA-2959
Pavadvēstule par nacionālo pozīciju Nr.1 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par amatniecības un rūpniecības ražojumu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 un (ES) 2019/1753 un Padomes Lēmumu (ES) 2019/1754
ESVIS projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
22-TA-2957
Par 2022. gada 6.-7. oktobra Eiropas politiskās kopienas līderu sanāksmē un neformālajā Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Iesniegts
Ārlietu ministrija
22-TA-2954
Par meža zemes “Juglas Ziedi”, Suntažu pagastā, Ogres novadā, atsavināšanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, TM, ZM
30.09.2022.
14.10.2022.
22-TA-2953
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM
30.09.2022.
05.10.2022.
22-TA-2950
Par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu Ogres novadā un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas kvalitāti pārējos Latvijas novados
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Satiksmes ministrija
04.10.2022.
22-TA-2948
Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIVA, LIZDA, LLPA, LPS, TM, VM
03.10.2022.
17.10.2022.
22-TA-2947
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIVA, LIZDA, LLPA, LPS, TM, VM
03.10.2022.
17.10.2022.
22-TA-2946
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. jūlija rīkojumā Nr. 533 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM
30.09.2022.
05.10.2022.
22-TA-2944
Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIVA, LIZDA, LLPA, LPS, TM, VM
03.10.2022.
17.10.2022.
22-TA-2942
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM
03.10.2022.
06.10.2022.
22-TA-2940
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
22-TA-2939
Pavadvēstule "Par ārkārtas Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2022. gada 30.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2937
Par atteikumu nodot privatizācijai valsts meža zemi zemesgabalā “Jaundubulti 1402”, Jūrmalā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, TM, VARAM, ZM
04.10.2022.
18.10.2022.
22-TA-2936
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 7. aprīļa rīkojumā Nr. 250 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Iesniegts
Kultūras ministrija
30.09.2022.