Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2300
Par Valsts aizsardzības dienesta ieviešanu
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2325
Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”
 
Likumprojekts
Atsaukts
Labklājības ministrija
22-TA-908
Informatīvais ziņojums “Par veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras attīstības investīciju stratēģiju 2021.-2027.gadam”
Cits plānošanas dokumenta projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
22-TA-2266
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 23. janvāra noteikumos Nr. 49 "Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2342
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
22-TA-1514
Pavadvēstule Latvijas Republikas nacionālai pozīcijai par “Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido pasākumu sistēmu Eiropas pusvadītāju ekosistēmas stiprināšanai (Mikroshēmu akts)”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-1560
Energoefektivitātes likums.
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-1113
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-827
Par nacionālo pozīciju Nr. 1 “Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 26. sesiju un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 16. sesiju, Parīzes nolīguma Pušu sanāksmes 3. sesijas, kā arī Konvencijai pakļautās izpildinstitūcijas 52. -55. sesiju un Konvencijas Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes 52. -55. sesiju, Glāzgovā, Apvienotajā Karalistē 2021. gada 31. oktobrī 12. novembrī”
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-664
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 277 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem sporta centriem"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-1006
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Satiksmes ministrija
21-TA-1048 (IP)
Paskaidrojums raksts administratīvajā lietā Nr.A420258521
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
21-TA-294
Par neformālās Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikasministru padomes 2021. gada 21.-23. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-317
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 16. aprīļa rīkojumā Nr. 181 “Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju”
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Labklājības ministrija
21-TA-1721
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumos Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-104 (IP)
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 14. decembra rīkojumā Nr. 962 "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Ārlietu ministrija
22-TA-1704 (IP)
Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
21-TA-528
Par informatīvā ziņojuma projektu par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021.gada 7.-8.oktobra sanāksmē iekļautajiem iekšlietu jomas jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-412
Pavadvēstule Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2021. gada 29. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-1607
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
22-TA-761
Par nacionālo pozīciju Nr. 3 “Par Eiropas nākotnes konferences 2022. gada 11.-12. marta plenārsēdē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-1396
Informatīvais ziņojums par 2021. gada 29.-30. novembra Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-1112
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2021. gada 15. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
22-TA-515
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 22. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-1344
"Par atļaujas sniegšanu AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmuma  dibināšanai"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija