Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-39 (IP)
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko nodrošina minimālo nodokļu uzlikšanu starptautiskām uzņēmumu grupām Eiropas Savienībā".  
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas ES jautājumos projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
22-TA-3017
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 448 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
22-TA-3652
Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Ekonomikas ministrija
22-TA-3645 (IP)
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 2 "Par alternatīvo rīcības plānu
budžeta segumam Ukrainas atbalsta instrumenta izveidei (makrofinansiālā
palīdzība +)"
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-3486
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumos Nr. 157 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3689
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz jaunu vides ekonomisko kontu moduļu ieviešanu groza Regulu (ES) Nr. 691/2011"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-3670
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par 2022. gada 15. decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-3690
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2022. gada 20. decembra sanāksmei
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1418
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3691
Pavadvēstule "Par Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2022. gada 19. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
23-TA-27 (IP)
Par AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Sadales tīkls" sistēmas  pakalpojuma tarifu projektu pārskatīšanu
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2295
informācija
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2624
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma „Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" 
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
22-TA-1211
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Attbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
21-TA-776
INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS “Par brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu pilotprojekta rezultātiem un tālāko rīcību brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstībai”
 
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
22-TA-3746 (IP)
Informatīvais ziņojums par AS “Augstsprieguma tīkls” un AS “Sadales tīkls” sistēmas  pakalpojuma tarifu projektu pārskatīšanu
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-78
projekts
Likumprojekts
Atsaukts
Satiksmes ministrija
23-TA-4
Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 15.00.00 "Finansējums Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikto terminēto atbalsta pasākumu īstenošanai"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-3586
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3526
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2022. gada 5.-6. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
22-TA-3527
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2022. gada 6. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-3520
Par 2022. gada 6. decembra ES-Rietumbalkānu samitu
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-3536
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2022. gada 1. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-3510
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2022. gada 2. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3546
Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Ārlietu ministrija