Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2141
Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2023. gadam
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
19.08.2022.
22-TA-2682
Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas misijā Irākā (NATO Mission Iraq)
Saeimas lēmumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
30.09.2022.
21-TA-119
Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
26.09.2022.
21-TA-234
Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par solidaritātes pasākumiem gāzes piegādes drošības aizsardzībai
 
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
25.09.2022.
22-TA-2280
Grozījumi Procesu norises elektroniskā vidē valsts platformas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
15.09.2022.
21-TA-1703
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumos Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.09.2022.
22-TA-2439
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 158 "Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
02.09.2022.
22-TA-2721
Par Zāļu valsts aģentūras 2022. gada budžeta apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
04.10.2022.
22-TA-2928
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
04.10.2022.
22-TA-3023
Par apropriācijas pārdali energoresursu sadārdzinājuma segšanai labklājības nozarē
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
10.10.2022.
22-TA-3000
Par finansējuma piešķiršanu saistībā ar Valsts policijas amatpersonas norīkošanu dienestā Starptautiskajā krimināltiesā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
10.10.2022.
22-TA-2916
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa rīkojumā Nr. 164 "Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
06.10.2022.
22-TA-705
Par Liepājas Jūrniecības koledžas reorganizāciju
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
29.09.2022.
22-TA-2581
Par Latvijas Republikas nodomu pievienoties Starptautiskajai Enerģētikas aģentūrai
Konceptuālā ziņojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
06.10.2022.
22-TA-2716
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
06.10.2022.
22-TA-1655
Psiholoģiskā atbalsta kursa noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
30.09.2022.
21-TA-1577
Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par drošības pasākumiem klasificētas informācijas aizsardzībai
Noteikumu projekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Tieslietu ministrija
30.08.2022.
22-TA-871
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
03.10.2022.
22-TA-2936
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 7. aprīļa rīkojumā Nr. 250 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
30.09.2022.
22-TA-1824
Par ugunsapsardzību
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Zemkopības ministrija
26.07.2022.
22-TA-2407
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 406 "Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-3091
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 31. oktobra rīkojumā Nr. 567 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 44.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2886
Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku gada sanāksmēs 2022. gada 14.-16. oktobrī
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
06.10.2022.
22-TA-2983
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
10.10.2022.
22-TA-2967
Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
06.10.2022.