Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-68
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumos Nr. 308 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
01.02.2022.
22-TA-1450
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
07.07.2022.
21-TA-674
Muitas maksājumu un dabas resursu nodokļa summas kompensācijas kārtība privātajai izglītības iestādei “Latvijas Starptautiskā skola”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
29.10.2021.
22-TA-2320 (IP)
Par situāciju energoapgādes nozarē
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2300
Par Valsts aizsardzības dienesta ieviešanu
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2182
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. jūnija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
15.07.2022.
21-TA-111
NEPAREIZI-Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 518 "Kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss"  - Dzēšams. Izveidota jauna TA lieta 
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
15.09.2021.
22-TA-780
Pamatnostādņu projekts "Sporta politikas pamatnostādnes 2022. -2027. gadam"
Pamatnostādņu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
12.05.2022.
22-TA-2325
Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”
 
Likumprojekts
Atsaukts
Labklājības ministrija
22-TA-908
Informatīvais ziņojums “Par veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras attīstības investīciju stratēģiju 2021.-2027.gadam”
Cits plānošanas dokumenta projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
22-TA-2266
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 23. janvāra noteikumos Nr. 49 "Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2342
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
21-TA-1791
Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 60A, Madonā, Madonas novadā, un valstij piekrītošo būvju nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.03.2022.
22-TA-922
Aktuālā informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, Covid-19 testēšanu un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
22.03.2022.
21-TA-519
Par nekustamā īpašuma “Mežastrumalas”, Lēdmanes pagastā, Ogres novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P80 blakusceļu posmu Ogres novadā būvniecības īstenošanai
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
08.10.2021.
22-TA-1171 (IP)
Par Tieslietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu 2023., 2024. un 2025. gadā  vienreizējām investīcijām iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Tieslietu ministrija
22-TA-1951
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.07.2022.
21-TA-32
Grozījumi Konkurences likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
28.09.2021.
22-TA-569
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
05.05.2022.
22-TA-194
Informatīvais ziņojums "Par publisko iepirkumu centralizāciju"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
08.04.2022.
22-TA-46
Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
04.02.2022.
21-TA-900 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2103
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
21-TA-980
Kravas celtņu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
18.04.2022.
22-TA-516 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420139222 par pieteicēju pieteikumu par juridiskā fakta konstatēšanu
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
22-TA-1514
Pavadvēstule Latvijas Republikas nacionālai pozīcijai par “Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido pasākumu sistēmu Eiropas pusvadītāju ekosistēmas stiprināšanai (Mikroshēmu akts)”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija