Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1560
Energoefektivitātes likums.
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-1555
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 31. augusta rīkojumā Nr. 470 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 31.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
15.06.2022.
22-TA-815
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 17. oktobra rīkojumā Nr. 532 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 40.0 versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
23.05.2022.
22-TA-1549
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 22. oktobra rīkojumā Nr. 535 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 43.0 versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
06.06.2022.
22-TA-1397
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra rīkojumā Nr. 11 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 52.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
12.07.2022.
22-TA-1665
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 4. februāra rīkojumā Nr. 62 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība""
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
16.06.2022.
22-TA-995
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra rīkojumā Nr. 841 "Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027. gadam"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
16.06.2022.
22-TA-1403
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 23. augusta rīkojumā Nr. 447 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 22.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
12.07.2022.
22-TA-1547
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 31. augusta rīkojumā Nr. 469 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 10.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
01.06.2022.
22-TA-2376
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra rīkojumā Nr. 11 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 52.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, TM, VARAM
30.08.2022.
13.09.2022.
22-TA-1817
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 14. novembra rīkojumā Nr. 599 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 41.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
08.08.2022.
22-TA-2374
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 27. februāra rīkojumā Nr. 94 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 9.0 versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
01.09.2022.
22-TA-2594
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 11. jūnija rīkojumā Nr. 283 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 48.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, LLPA, LPS, TM, VARAM
21.09.2022.
05.10.2022.
22-TA-767
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 22. oktobra rīkojumā Nr. 535 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 43.0 versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LLPA, LPS, TM, VARAM
22.04.2022.
09.05.2022.
22-TA-2561
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 9 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 56.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, IEM, TM
29.09.2022.
06.10.2022.
22-TA-2437
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 22. oktobra rīkojumā Nr. 535 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 43.0 versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LLPA, LPS, TM, VARAM
03.10.2022.
10.10.2022.
22-TA-2237
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 22. maija rīkojumā Nr. 238 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 53.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Iesniegts
Kultūras ministrija
27.09.2022.
22-TA-1884
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra rīkojumā Nr. 780 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 4.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Iesniegts
Kultūras ministrija
27.09.2022.
22-TA-2735
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 5. jūnija rīkojumā Nr. 268 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 47.0 versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, IEM, LLPA, LPS, TM, VARAM
03.10.2022.
10.10.2022.
22-TA-284
Latvijas Nacionālā jūras zvejas kontroles programma 2021. – 2027. gadam
Cits plānošanas dokumenta projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.02.2022.
22-TA-908
Informatīvais ziņojums “Par veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras attīstības investīciju stratēģiju 2021.-2027.gadam”
Cits plānošanas dokumenta projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
22-TA-2129
Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 31.maija rīkojumā Nr.358 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes  informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 60.0 versija)”
Cits plānošanas dokumenta projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
07.07.2022.
21-TA-1018
Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai" Rīcības plānu 2021.-2023. gadam"
Cits plānošanas dokumenta projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
07.07.2022.
22-TA-1514
Pavadvēstule Latvijas Republikas nacionālai pozīcijai par “Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido pasākumu sistēmu Eiropas pusvadītāju ekosistēmas stiprināšanai (Mikroshēmu akts)”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-827
Par nacionālo pozīciju Nr. 1 “Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 26. sesiju un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 16. sesiju, Parīzes nolīguma Pušu sanāksmes 3. sesijas, kā arī Konvencijai pakļautās izpildinstitūcijas 52. -55. sesiju un Konvencijas Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes 52. -55. sesiju, Glāzgovā, Apvienotajā Karalistē 2021. gada 31. oktobrī 12. novembrī”
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija