Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-3091
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 31. oktobra rīkojumā Nr. 567 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 44.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2735
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 5. jūnija rīkojumā Nr. 268 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 47.0 versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
11.10.2022.
23-TA-1200
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. augusta rīkojumā Nr. 466 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 27.0. versija)""
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
06.07.2023.
23-TA-1576
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra rīkojumā Nr. 693 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 55.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.07.2023.
23-TA-971
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 9 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 56.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, TM
26.04.2023.
27.04.2023.
23-TA-968
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 12. jūlija rīkojumā Nr. 346 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 54.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
19.04.2023.
23-TA-764
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 4. februāra rīkojumā Nr. 62 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība""
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
27.04.2023.
23-TA-1089
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 31. oktobra rīkojumā Nr. 567 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 44.0. versija)""
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.05.2023.
23-TA-2324
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 4. februāra rīkojumā Nr. 62 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība""
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
05.10.2023.
22-TA-3550
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 8. jūnija rīkojumā Nr. 407 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 59.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
09.12.2022.
22-TA-1560
Energoefektivitātes likums.
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-1555
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 31. augusta rīkojumā Nr. 470 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 31.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
15.06.2022.
22-TA-815
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 17. oktobra rīkojumā Nr. 532 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 40.0 versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
23.05.2022.
22-TA-1549
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 22. oktobra rīkojumā Nr. 535 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 43.0 versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
06.06.2022.
22-TA-1397
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra rīkojumā Nr. 11 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 52.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
12.07.2022.
22-TA-1665
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 4. februāra rīkojumā Nr. 62 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība""
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
16.06.2022.
22-TA-995
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra rīkojumā Nr. 841 "Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027. gadam"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
16.06.2022.
22-TA-1403
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 23. augusta rīkojumā Nr. 447 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 22.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
12.07.2022.
22-TA-1547
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 31. augusta rīkojumā Nr. 469 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 10.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
01.06.2022.
22-TA-1884
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra rīkojumā Nr. 780 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 4.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
27.09.2022.
22-TA-2237
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 22. maija rīkojumā Nr. 238 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 53.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
27.09.2022.
22-TA-2561
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 9 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 56.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
10.10.2022.
22-TA-2763
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra rīkojumā Nr. 841 "Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.-2027. gadam"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
01.11.2022.
22-TA-2376
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra rīkojumā Nr. 11 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 52.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
26.10.2022.
22-TA-2938
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 6. marta rīkojumā Nr. 106 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 46.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
25.10.2022.