Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-97
 "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. septembra noteikumos Nr. 567 "Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.10.2021.
21-TA-1487
 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM
02.12.2021.
16.12.2021.
21-TA-491 (IP)
 "Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļu"
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-2282 (IP)
 “Par valsts ārējās robežas stiprināšanas tehniskā risinājuma izstrādes gaitu un priekšlikumiem turpmākai rīcībai”
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
22-TA-1708
 Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"
Likumprojekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, IEM, TM, VM
03.10.2022.
17.10.2022.
22-TA-1913
 Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem gaisa kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādēs ar mērķi mazināt Covid-19 inficēšanas risku"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-288
 Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams""
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
07.06.2022.
22-TA-846
 Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju” 4.3.5.4.pasākuma “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
06.09.2022.
22-TA-202
 Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Kanādas vadītajā operācijā "UNIFIER" Ukrainā
Saeimas lēmumprojekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
21.02.2022.
22-TA-757 (IP)
 Par radiācijas līmeņa kontroli Latvijā un par gatavību un rīcību radiācijas avāriju gadījumā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1114
 Par rīcību ar nekustamo īpašumu Krišjāņa Valdemāra ielā 26, Rīgā un Eksporta ielā 6, Rīgā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
03.08.2022.
22-TA-1483
 Par sliežu ceļa posma Saurieši-Ērgļi slēgšanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM, ZM
30.05.2022.
13.06.2022.
22-TA-1316 (IP)
 Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420179422
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-639
"Grozījumi Ministru kabineta 1998. gada 6. oktobra noteikumos Nr.392 "Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
18.10.2021.
21-TA-360
"Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. jūnija rīkojumā Nr. 284  "Par valsts nekustamā īpašuma Aizkraukles ielā 21, Rīgā, nodošanu Latvijas Organiskās sintēzes institūta īpašumā""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
11.10.2021.
21-TA-103
"Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.10.2021.
22-TA-81 (DV)
"Grozījumi Preču zīmju likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
21-TA-56
"Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM, VM, ZM
10.09.2021.
15.09.2021.
21-TA-866
"Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
10.11.2021.
22-TA-2038
"Par 2022. gada 28. jūnija Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem" un nacionālo pozīciju projektiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1598
"Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" vispārējo stratēģisko mērķi" un tās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
15.07.2022.
22-TA-1344
"Par atļaujas sniegšanu AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmuma  dibināšanai"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-513
"Par Eiropas Komisijas izveidotās Savienības rīcības programmas veselības jomā (programma "ES – veselībai") 2021. – 2027. gadam" 2021. gada Darba plānā ietvertajām aktivitātēm
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
14.04.2022.
22-TA-1003 (IP)
"Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6. komponentes "Likuma vara" reformu un investīciju virziena 6.1. "Ēnu ekonomikas mazināšana godīgas uzņēmējdarbības veicināšanai" reformas 6.1.1.r. "Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā" investīcijas 6.1.1.1.i. "Esošo analītisko risinājumu modernizācija", investīcijas 6.1.1.2.i. "Jaunu analīzes sistēmu izstrāde" un investīcijas 6.1.1.3.i. "Personāla apmācības darbam ar analītisko platformu un konsultācijas" īstenošanu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-2576 (IP)
"Par Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 6. Komponentes "Likuma vara" reformu un investīciju virziena 6.1. "Ēnu ekonomikas mazināšana godīgas uzņēmējdarbības veicināšanai" reformas 6.1.2.r. "Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un centralizēta analīze", investīcijas 6.1.2.1.i. "Dzelzceļa rentgena iekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei", investīcijas 6.1.2.2.i. "Muitas laboratorijas kapacitātes stiprināšana" un investīcijas 6.1.2.3.i. "Saņemto pasta sūtījumu muitas kontroles pilnveidošana Lidostas MKP" īstenošanu"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Finanšu ministrija