Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-97
 "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. septembra noteikumos Nr. 567 "Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.10.2021.
21-TA-1487
 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM
02.12.2021.
16.12.2021.
21-TA-491 (IP)
 "Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļu"
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-2282 (IP)
 “Par valsts ārējās robežas stiprināšanas tehniskā risinājuma izstrādes gaitu un priekšlikumiem turpmākai rīcībai”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-3369
 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 126 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.2. pasākuma "Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana" īstenošanas noteikumi”  Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 126 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.2. pasākuma "Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana" īstenošanas noteikumi”
Noteikumu projekts
Atsaukts
Labklājības ministrija
22-TA-1913
 Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem gaisa kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādēs ar mērķi mazināt Covid-19 inficēšanas risku"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-288
 Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams""
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
07.06.2022.
24-TA-686
 Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Finanšu ministrija
23-TA-298
 LPS protokols
MK sēdes protokollēmuma projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
24-TA-1099 (IP)
 Par Air Baltic Corporation AS obligāciju refinansēšanas gaitu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
23-TA-1766 (IP)
 Par aktuālo situāciju
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Klimata un enerģētikas ministrija
22-TA-3020
 Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
14.10.2022.
22-TA-846
 Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju” 4.3.5.4.pasākuma “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
06.09.2022.
22-TA-202
 Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Kanādas vadītajā operācijā "UNIFIER" Ukrainā
Saeimas lēmumprojekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
21.02.2022.
22-TA-757 (IP)
 Par radiācijas līmeņa kontroli Latvijā un par gatavību un rīcību radiācijas avāriju gadījumā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1114
 Par rīcību ar nekustamo īpašumu Krišjāņa Valdemāra ielā 26, Rīgā un Eksporta ielā 6, Rīgā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
03.08.2022.
22-TA-1483
 Par sliežu ceļa posma Saurieši-Ērgļi slēgšanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM, ZM
30.05.2022.
13.06.2022.
22-TA-1316 (IP)
 Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420179422
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-1086 (IP)
-
 
Noteikumu projekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-1992 (DV)
-Nav aktuāla versija Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 26.septembra rīkojumā Nr.463 "Par institūcijām, kurām nodrošināma piekļuve ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklam"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Aizsardzības ministrija
23-TA-569
..
Likumprojekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
21-TA-557
"Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""
Likumprojekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
08.08.2023.
21-TA-639
"Grozījumi Ministru kabineta 1998. gada 6. oktobra noteikumos Nr.392 "Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
18.10.2021.
21-TA-360
"Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. jūnija rīkojumā Nr. 284  "Par valsts nekustamā īpašuma Aizkraukles ielā 21, Rīgā, nodošanu Latvijas Organiskās sintēzes institūta īpašumā""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
11.10.2021.
21-TA-103
"Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.10.2021.