Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-744
Ziņojums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbību 2021. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
29.03.2022.
2021-TA-1559
Ziņojums par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju (2020-UZD-1038)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
22.06.2021.
22.06.2021.
21-TA-1729
Ziņojums par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
20.12.2021.
22-TA-1202
Ziņojums par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
20.04.2022.
22-TA-2244
Ziņojums par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
20.07.2022.
22-TA-2436
Ziņojums par Deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plānā noteikto uzdevumu izpildi un plānoto apņemšanos īstenošanu iekšlietu nozarē un to ietekmi uz Latgales reģionu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
10.08.2022.
22-TA-2450
Ziņojums par Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plānā Satiksmes ministrijai noteikto uzdevumu izpildi un par plānoto apņemšanos īstenošanu nozarē un to ietekmi uz Latgales reģionu, ietverot informāciju par reformu īstenošanu, investīciju piesaisti, kā arī politikas un darbības rezultātu novērtējumu Latgales reģionā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
16.08.2022.
22-TA-2424
Ziņojums par Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plāna Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošo uzdevumu izpildi un to ietekmi uz Latgales reģionu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
19.08.2022.
22-TA-2378
Ziņojums par Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plāna Veselības ministrijas kompetencē esošo uzdevumu izpildi un to ietekmi uz Latgales reģionu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
19.08.2022.
22-TA-2464
Ziņojums par Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plāna Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošo uzdevumu izpildi un to ietekmi uz Latgales reģionu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
22.08.2022.
22-TA-2410
Ziņojums par Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plāna Finanšu ministrijas kompetencē esošo uzdevumu izpildi un to ietekmi uz Latgales reģionu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
12.08.2022.
21-TA-80
Ziņojums par bērnu stāvokli valstī 2019.un 2020.gadā
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
IEM, LPS, VK, VM
22.11.2021.
29.11.2021.
22-TA-501
Zinātniskās darbības bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
01.04.2022.
21-TA-605
Zinātnes un augstākās izglītības finansējuma sasaiste ar zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma rezultātiem
 
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-610
Zinātnes un augstākās izglītības finansējuma sasaiste ar zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma rezultātiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
21.01.2022.
22-TA-1155
Zāļu iegādes, uzglabāšanas, uzskaites, lietošanas un iznīcināšanas noteikumi veterinārmedicīniskās prakses iestādēs
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
03.06.2022.
22-TA-998
XXX
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2120
Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-13-05
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.07.2022.
22-TA-754 (IP)
Viedoklis administratīvajā lietā Nr.A420287521
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1144 (IP)
Viedoklis administratīvajā lietā Nr.A420251021
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-849
Vides trokšņa stratēģisko karšu un rīcības plānu vides trokšņa pārvaldībai izstrādes noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LBAS, LDDK, LLPA, LPS, SAM, TM, VM
03.05.2022.
11.05.2022.
22-TA-743
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
17.06.2022.
22-TA-672
Vēstules projekts Eiropas Savienības dalībvalstu kultūras ministriem
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
28.02.2022.
22-TA-439
Vērtspapīrošanas likums
Likumprojekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, FKTK, LFNA, TM
15.06.2022.
22.06.2022.
22-TA-858
Veterinārās prasības un kārtība Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvnieku ievešanai Latvijas Republikā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
11.04.2022.