Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-744
Ziņojums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbību 2021. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
29.03.2022.
2021-TA-1559
Ziņojums par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju (2020-UZD-1038)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
22.06.2021.
22.06.2021.
21-TA-1729
Ziņojums par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
20.12.2021.
22-TA-1202
Ziņojums par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
20.04.2022.
21-TA-80
Ziņojums par bērnu stāvokli valstī 2019.un 2020.gadā
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
IEM, LPS, VK, VM
22.11.2021.
29.11.2021.
22-TA-501
Zinātniskās darbības bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
01.04.2022.
21-TA-610
Zinātnes un augstākās izglītības finansējuma sasaiste ar zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma rezultātiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
21.01.2022.
21-TA-849
Vides trokšņa stratēģisko karšu un rīcības plānu vides trokšņa pārvaldībai izstrādes noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LBAS, LDDK, LLPA, LPS, SAM, TM, VM
03.05.2022.
11.05.2022.
22-TA-743
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, TM
13.04.2022.
22.04.2022.
22-TA-672
Vēstules projekts Eiropas Savienības dalībvalstu kultūras ministriem
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
28.02.2022.
22-TA-439
Vērtspapīrošanas likums
Likumprojekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, FKTK, LFNA, TM
18.03.2022.
06.04.2022.
22-TA-858
Veterinārās prasības un kārtība Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvnieku ievešanai Latvijas Republikā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
11.04.2022.
21-TA-1649
Veterinārās prasības salamandru apritei
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
DVI, EM, FM, TM
09.05.2022.
23.05.2022.
22-TA-716
Veselības ministrijas informatīvais ziņojums par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ERAF projektu īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Veselības ministrija
27.04.2022.
22-TA-908
Veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras attīstības investīciju stratēģija 2021.-2029.gadam
Cits plānošanas dokumenta projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Veselības ministrija
21-TA-749
VES parku virs 50MW īstenošanas procedūru optimizēšana
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.03.2022.
21-TA-1736
Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam īstenošanas plāns 2021.-2023.gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
01.03.2022.
21-TA-1779
Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
25.04.2022.
21-TA-712

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanas pārejas laikā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
30.12.2021.
22-TA-1203
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023.-2027.gadam sagatavošanai un īstenošanai
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija
21-TA-1021
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Nacionālās aplikācijas aizstājēja noteikumi
Noteikumu projekts
Iesniegts
Labklājības ministrija
02.05.2022.
21-TA-332
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija” maksas pakalpojumu cenrādis
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, IEM, LBAS, TM, VARAM, VK, ZM
22.11.2021.
29.11.2021.
21-TA-1605
Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
20.01.2022.
22-TA-535
Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala “Inčukalna dabasgāzes krātuve” izmantošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.02.2022.
21-TA-868
Valsts ieņēmumu dienesta sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagatavotais informatīvais ziņojums par Latvijas Pašvaldību savienības izteikto problēmjautājumu izvērtējumu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, LLPA, LPS, TM, VARAM
19.04.2022.
26.04.2022.