Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2019-TA-794
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.41 1.§ "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"" 18.punkta izpildi"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Zemkopības ministrija
FM, VK, VM
29.04.2019.
29.04.2019.
22-TA-681 (DV)
Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Republikas Bruņotajiem spēkiem"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-883 (IP)
Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Bruņotajiem spēkiem"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-164
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valsts simtgades programmas iniciatīvu pēctecības nodrošināšanu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, LPS, TM, VK
06.12.2021.
13.12.2021.
22-TA-758
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Itālijas Kosmosa aģentūras nodomu protokols par sadarbību ar kosmosu saistīto darbību jomā miermīlīgiem mērķiem"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
08.04.2022.
21-TA-990
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2020.gadā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
03.11.2021.
22-TA-2239 (IP)
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi līdz 2022. gada 31. oktobrim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2022. gada 30. aprīlim"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
21-TA-1709 (IP)
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi līdz 2022. gada 30. aprīlim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2021. gada 31. oktobrim"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Tieslietu ministrija
21-TA-5
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda iniciatīvas aktualitātes pārskatīšanu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22.03.2022.
21-TA-1818 (IP)
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas sadales vienībām un Kioto vienībām"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2151 (DV)
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iesaistīšanos trešās puses statusā Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajā lietā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-2316 (DV)
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iesaistīšanos Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajā lietā trešās puses statusā"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
22-TA-447 (IP)
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Aizsardzības Inovācijas Akseleratora Ziemeļatlantijas reģionam (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA)) iniciatīvā un NATO Inovāciju fondā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-208 (IP)
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības starptautiskajā izstādē “EXPO 2020 Dubai” progresa ziņojums"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-1588
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības aktualizāciju Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģijas foruma (ESFRI) Eiropas pētniecības infrastruktūru Ceļa kartes pētniecības infrastruktūrās un Eiropas pētniecības infrastruktūru konsorcijos"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
EM, FM, TM, VARAM, VM, ZM
01.06.2022.
06.06.2022.
2021-TA-306
Informatīvais ziņojums "Par krājaizdevu sabiedrību turpmākās attīstības perspektīvām Latvijā"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Finanšu ministrija
10.02.2021.
10.02.2021.
22-TA-630
Informatīvais ziņojums "Par Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai darbību 2021. gadā un 2022. gadā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Tieslietu ministrija
26.02.2022.
22-TA-417
Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2022. gada 1. februārim (pusgada ziņojums)"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
03.03.2022.
22-TA-1935
Informatīvais ziņojums "Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2021. gadā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.06.2022.
2020-TA-2520
Informatīvais ziņojums "Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Veselības ministrija
FM, IEM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM, VARAM, VK
22.10.2020.
11.12.2020.
2018-TA-244
Informatīvais ziņojums "Par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas reorganizācijas iespējām"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Finanšu ministrija
VK
07.02.2018.
07.02.2018.
2017-TA-2859
Informatīvais ziņojums "Par izdienas pensiju politikas sakārtošanu"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Labklājības ministrija
AM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, PKC, SAB, TM, VM, ĀM, ĢP
22.12.2017.
22.12.2017.
2021-TA-2157
Informatīvais ziņojums "Par integrētās veselības aprūpes pieejas ieviešanu SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca""
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, PKC
08.09.2021.
08.09.2021.
2019-TA-2506
Informatīvais ziņojums "Par informācijas dienesta vajadzībām normatīvo regulējumu"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LDDK, LM, LPS, SAB, SAM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
12.04.2018.
13.12.2019.
22-TA-797 (DV)
Informatīvais ziņojums "Par informatīvā ziņojuma "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2019.-2022.gadam" uzdevumu izpildes statusu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija