Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1570
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Ārlietu ministrija
27.06.2022.
22-TA-849
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 592 "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
22.06.2022.
01.07.2022.
22-TA-1046
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
08.06.2022.
22-TA-1757
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1208 "Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Labklājības ministrija
22-TA-1960
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 25. maija noteikumos Nr. 473 "Kārtība, kādā tiek noteikti valsts nozīmes pasākumi Aglonas svētvietā, kā arī nodrošināta to norise un finansēšana"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, LPR, SAM, VARAM, VM, ZM
15.06.2022.
01.07.2022.
21-TA-1424
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumos Nr. 288 "Aptieku darbības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
13.12.2021.
22-TA-658
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
21.04.2022.
22-TA-1553
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
01.07.2022.
22-TA-1567
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, TM, VARAM
09.06.2022.
23.06.2022.
21-TA-347
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
30.03.2022.
22-TA-573
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
AM, FM, IEM, TM
28.06.2022.
05.07.2022.
22-TA-491
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1159 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā izdienas pensijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
29.03.2022.
22-TA-1537
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1145 "Noteikumi par uztura bagātinātāju reģistrācijas valsts nodevu"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija
22-TA-944
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr. 104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.04.2022.
21-TA-184
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr. 103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
11.01.2022.
22-TA-1608
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
13.06.2022.
29.06.2022.
22-TA-244
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
11.05.2022.
22-TA-191
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
07.03.2022.
21-TA-1417
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 “Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
05.01.2022.
21-TA-1162
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 743 "Cūku labturības prasības"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM, VK
17.06.2022.
28.06.2022.
22-TA-821
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
08.04.2022.
21-TA-810
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr. 866 "Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FID, IEM, TM, VARAM
29.10.2021.
12.11.2021.
21-TA-691
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
EM, FM, LPS, TM, VARAM
15.11.2021.
01.12.2021.
22-TA-1224
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. marta noteikumos Nr. 211 "Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
08.06.2022.
22-TA-1983
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 819 "Kārtība, kādā valsts finansiāli nodrošina valsts izlases komandu sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LOK, LSFP, TM
01.07.2022.
15.07.2022.