Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-996
hjhjh
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
22-TA-2248
HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, tuberkulozes, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2023. ‑ 2027.gadam
Plāna projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Veselības ministrija
22-TA-243
Grozījums Valsts robežsardzes likumā
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Iekšlietu ministrija
22-TA-1159
Grozījums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Veselības ministrija
14.04.2022.
22-TA-506
Grozījums Streiku likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
28.03.2022.
21-TA-443
Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
 
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LPS, TM
28.09.2021.
01.10.2021.
21-TA-389
Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LLPA, LPS, TM
27.09.2021.
30.09.2021.
21-TA-492
Grozījums Reģionālās attīstības likumā
Likumprojekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
26.07.2022.
22-TA-183
Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
15.02.2022.
22-TA-801
Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
15.06.2022.
22-TA-2368
Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā
Likumprojekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
15.08.2022.
22-TA-467
Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, FKTK, LFNA, TM
15.06.2022.
22.06.2022.
22-TA-468
Grozījums Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, FKTK, LFNA, TM
15.06.2022.
22.06.2022.
22-TA-2223
Grozījums Nacionālās drošības likumā
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Aizsardzības ministrija
22-TA-2054
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 8. jūnija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
04.07.2022.
22-TA-817
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Rīgas valstspilsētā" īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
16.03.2022.
22-TA-2426
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 5. aprīļa rīkojumā Nr. 252 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, IEM, TM
11.08.2022.
16.08.2022.
22-TA-1646
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 3. maija rīkojumā Nr. 307 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, IZM, LM
23.05.2022.
24.05.2022.
22-TA-2043
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa rīkojumā Nr. 288 "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.08.2022.
22-TA-1390
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 23. marta rīkojumā Nr. 198 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
09.05.2022.
22-TA-1804
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 23. marta rīkojumā Nr. 198 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
13.06.2022.
22-TA-1088
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 23. marta rīkojumā Nr. 198 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
09.04.2022.
22-TA-2344
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 23. marta rīkojumā Nr. 198 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM
12.08.2022.
19.08.2022.
22-TA-2045
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra rīkojumā Nr. 125 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
15.07.2022.
22-TA-1189
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra rīkojumā Nr. 114 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
13.04.2022.