Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-319
Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
13.01.2022.
22-TA-304
Grozījumi Pacientu tiesību likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Veselības ministrija
25.04.2022.
21-TA-258
Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
07.01.2022.
22-TA-695
Grozījumi Notariāta likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, LB, LDDK, LFNA, LM, LPS, LZNP, LZTIP, PKC, VARAM, VK, ĀM
03.03.2022.
17.03.2022.
22-TA-2060
Grozījumi Notariāta likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, IEM, LZNP
12.08.2022.
26.08.2022.
21-TA-353
Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
AM, EM, FM, IEM, KM, LKĢA, LLPA, LMB, LPS, SAM, VARAM, ZM
04.07.2022.
11.07.2022.
22-TA-826
Grozījumi Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, TM
15.08.2022.
22.08.2022.
22-TA-562
Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
08.07.2022.
21-TA-384
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
 
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
16.05.2022.
22-TA-1163
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
AM, EM, FKTK, PKC, TM
22.04.2022.
12.05.2022.
22-TA-1915
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, TM, ĀM
10.06.2022.
13.06.2022.
21-TA-1549
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
Likumprojekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
26.07.2022.
21-TA-1310
Grozījumi Muitas likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
IEM, IZM, LDDK, SAM, TM
22.07.2022.
19.08.2022.
22-TA-2222
Grozījumi Mobilizācijas likumā
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Aizsardzības ministrija
22-TA-361
Grozījumi Ministru kabineta2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvonodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem
Noteikumu projekts
Atsaukts
Labklājības ministrija
22-TA-2182
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. jūnija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
15.07.2022.
22-TA-1433
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 99 "Kārtība, kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Veselības inspekcija ierobežo piekļuvi tiešsaistes saskarnei elektronisko sakaru tīklā, domēna vārda lietošanas tiesības un piekļuvi tiešsaistes saskarnei vai saturam informācijas sabiedrības pakalpojumā"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Ekonomikas ministrija
22-TA-1947
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 111 "Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
EM, FM, IEM, KM, LDDK, LIZDA, LM, TM, VM, ZM
18.07.2022.
01.08.2022.
22-TA-2101
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 340 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, TM
30.06.2022.
05.07.2022.
22-TA-1808
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 3. maija rīkojumā Nr. 307 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM
09.06.2022.
14.06.2022.
22-TA-2087
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 3. maija rīkojumā Nr. 307 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
08.07.2022.
22-TA-1968
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 29. marta noteikumos Nr. 203 "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.07.2022.
22-TA-713
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra noteikumos Nr. 143 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
09.05.2022.
22-TA-2096
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 376 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
05.07.2022.
22-TA-1980
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 256 "Veterinārās prasības Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvnieku ievešanai Latvijas Republikā"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
20.07.2022.