Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-218
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 684 "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
16.06.2022.
22-TA-1588
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 676 "Vīzu noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
EM, FM, KM, TM, VARAM, VK, ĀM
28.07.2022.
04.08.2022.
22-TA-1568
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
13.06.2022.
22-TA-1854
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumos Nr. 245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Ekonomikas ministrija
22-TA-2204
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
14.09.2022.
22-TA-2161
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
21-TA-623
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
01.03.2022.
21-TA-322
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
07.10.2021.
22-TA-1546
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
AM, EM, FM, LKĢA, LMB, LPS, VARAM
06.09.2022.
20.09.2022.
21-TA-71
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
EM, FM, IZM, LBAS, LDDK, LLPA, LPS, TM, VARAM, VK, ZM
20.10.2021.
27.10.2021.
22-TA-1431
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
17.06.2022.
22-TA-364
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
28.02.2022.
22-TA-2361
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, IZM, LBAS, LDDK, TM
22.09.2022.
06.10.2022.
21-TA-1804
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr. 411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
27.05.2022.
22-TA-1274
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. marta noteikumos Nr. 219 "Kārtība, kādā diplomāti, diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonas (darbinieki), specializētie atašeji, sakaru virsnieki, karavīri, tiešās pārvaldes iestādes amatpersonas (darbinieki) un valsts drošības iestādes amatpersonas (darbinieki) tiek norīkoti dienestā (darbā) starptautiskajās organizācijās ārvalstīs, un atlīdzības piešķiršanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
07.06.2022.
22-TA-544
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 823 "Noteikumi par lidlaukā sniegto drošības un glābšanas pasākumu maksu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
12.05.2022.
22-TA-2527
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
LSUA
22.08.2022.
21-TA-1088
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
10.11.2021.
21-TA-1719
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 55 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un to lietošanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
17.12.2021.
21-TA-1459
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos Nr. 374 "Noteikumi par dokumenta izslēgšanu no nacionālā dokumentārā mantojuma"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
28.06.2022.
22-TA-1830
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumos Nr. 132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22.07.2022.
21-TA-1505
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM
14.12.2021.
21.12.2021.
21-TA-665
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
14.01.2022.
21-TA-1490
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
01.09.2022.
21-TA-1675
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 88 "Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LM, TM
14.12.2021.
17.12.2021.