Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2211
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos Nr. 1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
04.10.2022.
22-TA-1983
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 819 "Kārtība, kādā valsts finansiāli nodrošina valsts izlases komandu sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LFS, LKSSA, LOK, LSFP, TM
22.08.2022.
29.08.2022.
22-TA-781
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
06.10.2022.
21-TA-1368
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
EM, FM
26.11.2021.
01.12.2021.
22-TA-616
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1239 "Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
14.06.2022.
21-TA-473
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
LIKTA
26.08.2022.
22-TA-3124
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija
22-TA-2317
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 25. novembra rīkojumā Nr. 808 "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
14.10.2022.
22-TA-1239
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 25. novembra rīkojumā Nr. 808 "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
08.07.2022.
21-TA-16
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM, IZM, TM
12.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-1550
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
03.12.2021.
21-TA-805
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, TM
16.11.2021.
25.11.2021.
22-TA-2167
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1606 "Noteikumi par pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Labklājības ministrija
28.09.2022.
22-TA-1607
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
22-TA-1603
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
Likumprojekts
Atsaukts
Veselības ministrija
21-TA-57
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
AM, EM, FM, TM
05.11.2021.
12.11.2021.
22-TA-2372
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, LDDK, TM
03.11.2022.
17.11.2022.
22-TA-3292
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
22-TA-287
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. novembra noteikumos Nr. 1320 "Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
26.04.2022.
22-TA-1997
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
24.10.2022.
21-TA-27
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
13.01.2022.
22-TA-745
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
10.06.2022.
21-TA-299
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LFNA, LM, LTRK, TM, VARAM, ZM
12.10.2021.
19.10.2021.
21-TA-1668
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
26.10.2022.
22-TA-41
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.04.2022.