Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1993
Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2022.–2024. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
17.06.2022.
21-TA-749
VES parku virs 50MW īstenošanas procedūru optimizēšana
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.03.2022.
21-TA-1736
Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam īstenošanas plāns 2021.-2023.gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
01.03.2022.
23-TA-1809
Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021. - 2027. gadam īstenošanas plāns 2024. - 2027. gadam.
Plāna projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, EM, FM, KM, LDDK, SIF, TM, VK
05.04.2024.
12.04.2024.
21-TA-1779
Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
25.04.2022.
23-TA-694
Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likums
Likumprojekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
14.09.2023.
22-TA-3069
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības vispārējā kārtība lauku un zivsaimniecības attīstībai
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
23.02.2023.
23-TA-395
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības noteikumi intervences "Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai"  apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ieaudzēšanai, nomaiņai, atjaunošanai un retināšanai" un intervencē "Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un uzturēšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
07.09.2023.
21-TA-712

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanas pārejas laikā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
30.12.2021.
23-TA-751
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023.–2027. gadam iedzīvināšanas pārvaldībai, uzraudzībai un novērtēšanai
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
06.06.2023.
22-TA-1203
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023.–2027. gadam sagatavošanai un īstenošanai
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
02.08.2022.
22-TA-3269
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumos "Zvejas flotes modernizācija" un "Zvejas kuģa pirmā iegāde"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
17.04.2023.
23-TA-2955
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošana"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
20.02.2024.
23-TA-30
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Tirdzniecības veicināšanas pasākumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
26.09.2023.
22-TA-1650
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Resursu efektivitāte un pievienotās vērtības radīšana zvejas produktiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
09.08.2022.
23-TA-602
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kontrole un noteikumu izpilde"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
25.04.2023.
22-TA-1797
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Investīcijas zvejas un akvakultūras produktu apstrādē"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
17.08.2022.
22-TA-1485
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Investīcijas akvakultūrā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
29.08.2022.
22-TA-2025
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Integrētā jūrlietu politika"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
22.11.2022.
22-TA-1507
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni zvejniecībā, akvakultūrā un apstrādē un zināšanu pārnese akvakultūrā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
28.10.2022.
23-TA-2144
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Galīga zvejas darbību pārtraukšana" 2021.–2027. gada plānošanas periodā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
13.11.2023.
22-TA-2228
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Datu vākšana un apstrāde zivsaimniecības pārvaldības un zinātniskiem mērķiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
24.10.2022.
22-TA-1853
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atzītu ražotāju organizāciju plānu īstenošana"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
03.08.2022.
22-TA-1211
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Attbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
22-TA-3135
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
15.03.2023.