Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-782
Valsts augu aizsardzības dienesta nolikums
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
18.03.2022.
22-TA-1745
Valsts atbalsts pašvaldībām, lai nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvus un pieejamus īres mājokļus
Konceptuālā ziņojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.07.2022.
21-TA-1587
Valsts atbalsts pašvaldībām, lai nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvus un pieejamus īres mājokļus
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.05.2022.
21-TA-864
Valsts atbalsta sniegšanas kārtība kultūras un mediju nozarei nodokļu likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes amortizēšanai
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, TM
27.10.2021.
01.11.2021.
21-TA-137
Valsts atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai liellopu nozarē
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
15.09.2021.
22-TA-1951
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.07.2022.
22-TA-518
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniekiem 2022. gadā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
19.04.2022.
22-TA-154
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība akvakultūras uzņēmumiem par 2021. gada jūnija un jūlija ilgstošā karstuma dēļ radītiem zaudējumiem
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
21.06.2022.
22-TA-2197
Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Veselības ministrija
22-TA-2139
Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LDDK, SAM, TM
09.08.2022.
23.08.2022.
21-TA-673
Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” publisko maksas pakalpojumu cenrādis”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
02.12.2021.
09.12.2021.
22-TA-654
Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" maksas pakalpojumu cenrādis
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, IZM, LDDK, LFB, LTRK, TM, VK, VM, ZM
19.07.2022.
02.08.2022.
22-TA-949
Vakcinācijas pret Covid-19 pasākumu plāns 2022. gadam
Plāna projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM, LTRK, PKC, TM
04.05.2022.
12.05.2022.
22-TA-192
Uz Eiropu vērstas daudzvalodu izglītības nodrošināšana Latvijā ES aģentūru darbinieku bērniem
Konceptuālā ziņojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
07.07.2022.
22-TA-639
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
01.03.2022.
21-TA-742
Transporta enerģijas likums
Likumprojekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LBBA, LDTA, LPS, SAM, TM, VARAM
27.07.2022.
03.08.2022.
22-TA-1989
Tīkla mēroga ceļu satiksmes drošības novērtējuma un ceļu drošības inspekcijas veikšanas kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LLPA, LPS, TM, VARAM
11.08.2022.
18.08.2022.
21-TA-582
Tiesu administrācijas nolikums
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, VK
03.08.2022.
10.08.2022.
22-TA-2249
Tiesību akta projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
29.07.2022.
12.08.2022.
22-TA-375
TESTS amatu savienošana
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-348
TESTS
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-1343
TESTS
Latvijas Republikas nostājas projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-36
tests
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-1611
Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
15.12.2021.
22-TA-2305
Studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas, kas ir garantēta no valsts budžeta līdzekļiem, darbības rezultāti
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LFNA, LSA, TM
11.08.2022.
25.08.2022.