Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2021-TA-2083
Rīkojuma projekts "Par Ropažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Juglas ceļa otrais posms" pārņemšanu valsts īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
08.07.2021.
30.08.2021.
2021-TA-451
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Juridiskās augstskolas Satversmes apstiprināšanu"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
VK
24.02.2021.
24.02.2021.
2021-TA-2160
Rīkojuma projekts "Par publiskā nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, LPS
08.09.2021.
08.09.2021.
21-TA-588
Rīkojuma projekts "Par projektu ideju finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās" ietvaros"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LBAS, LLPA, LM, LPS, RACA, TM
01.11.2021.
08.11.2021.
2021-TA-151
Rīkojuma projekts "Par Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidošanu un darbības uzsākšanas nodrošināšanu"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Pārresoru koordinācijas centrs
FM, IEM, IZM, LM, LPS, TM, VARAM, VK, VM
13.09.2021.
20.09.2021.
2021-TA-2145
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Jūrmalas pilsētā pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
19.11.2020.
08.09.2021.
2021-TA-2095
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Daugavpilī"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM, VARAM
22.07.2021.
31.08.2021.
2021-TA-2053
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Platones ielā 5, Rīgā, daļas pirkšanu projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošanai"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
08.07.2021.
26.08.2021.
2021-TA-795
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Miera ielā 3, Siguldā, pirkšanu"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
20.01.2022.
2021-TA-2143
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā valstij piederošās 451/4000 domājamās daļas pārdošanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
12.08.2021.
08.09.2021.
2015-TA-2849
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 61D, Rīgā, ½ domājamās daļas nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
TM, VARAM, ZM
01.10.2015.
17.12.2015.
2021-TA-2121
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 16A, Dagdā, Krāslavas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
01.07.2021.
06.09.2021.
2021-TA-2123
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 61, Jūrmalā zemes gabala daļas (705 m²) nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – nodibinājumam Centra "Vaivari" attīstības fonds -bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
EM, FM, TM
01.07.2021.
06.09.2021.
21-TA-228
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2021. gada septembrim-decembrim"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, LPS, TM
24.09.2021.
27.09.2021.
2021-TA-2102
Rīkojuma projekts "Par Līgu Lejiņu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
01.09.2021.
01.09.2021.
21-TA-1660
Rīkojuma projekts "Par Interact IV labas teritoriālās sadarbības programmu pārvaldības programmas 2021.–2027. gadam projektu"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, PKC, TM, VK, ĀM
07.01.2022.
21.01.2022.
2021-TA-2103
Rīkojuma projekts "Par Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027.gadam atbildīgajām iestādēm"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, KM, LM
22.07.2021.
01.09.2021.
2021-TA-2140
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM
07.09.2021.
07.09.2021.
2021-TA-2063
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
27.08.2021.
27.08.2021.
2021-TA-1441
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM
08.12.2021.
13.12.2021.
2021-TA-2110
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
02.09.2021.
02.09.2021.
2021-TA-2111
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi" uz Izglītības un zinātnes ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda budžetu""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
02.09.2021.
02.09.2021.
2021-TA-2122
Rīkojuma projekts "Par Aizkraukles novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Krievānu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, LPS, TM
12.08.2021.
06.09.2021.
2021-TA-1978
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 15.maija rīkojumā Nr.215 "Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusa piešķiršanu""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LBAS, TM
22.07.2021.
17.08.2021.
2021-TA-1848
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM
27.10.2021.
01.11.2021.